03/08/2021

URICANIUL devine stațiune turistică de interes local

Avȃnd ȋn vedere solicitările și documentaţiile depuse de autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a procedat la verificarea ȋndeplinirii criteriilor legale, efectuȃnd inclusiv vizite la faţa locului şi a constatat următoarele: localitatea Uricani din județul Hunedoara îndeplinește criteriile minime obligatorii pentru atestarea stațiunilor turistice de interes local și întrunește un punctaj de 250 de puncte la criteriile suplimentare, față de de minimul de 90 de puncte necesare pentru atestarea ca stațiune turistică de interes local.

Râmâne ca proiectul de hotărâre emis de MEAT să fie aprobat în viitoarea ședință de guvern.

HG statiuni noi iunie – final

Oraşul, situat în județul Hunedoara, ocupă un loc important în peisajul Văii Jiului, este considerat cel mai lung oraș din România, cu o suprafata de 25.141 ha, format din localitățile componente Câmpu lui Neag, Uricani (reședința) și Valea de Brazi. Aflându-se la 29 km de Petroşani şi 125 km de Deva, accesul se face prin intermediul drumului naţional 66A (la care se lucrează în vederea conectării cu staţiunea Herculane). Totodată pe raza localităţii există un drum judeţean, DJ 672 C având o lungime de 15 km. Cea mai apropiată stație de călători CFR se află în orașul Petroșani, la distanța de 27 km, iar cele mai apropiate aeroporturi de orașul Uricani sunt:  aeroportul din Sibiu, aflat la 207 km; aeroportul din Craiova, aflat la 184 km; aeroportul din Timișoara, aflat la 259 km. Oraşul Uricani este dominat de culmile muntoase Retezat şi Vâlcan și se situează în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani – pe Jiul de Vest, la o altitudine de 650–725 metri, în judeţul Hunedoara. Este străbătut de la Vest spre Est de Jiul de Vest, râu ce în trecut purta numele de Jiul Românesc. Datorită poziţionării în cadrul Carpaţilor Meridionali, orașul Uricani este considerat poarta de intrare în Parcul Național Retezat. Cadrul natural, de un pitoresc aparte, facilitează turiştilor posibilităţi de odihnă și sport, atât vara, cât și iarna. Prima atestare oficială a oraşului, sub denumirea de Hobiceni – Uricani, este menţionată într-un document din 1818. Această denumire dublă va fi purtată timp de un secol, până la Unirea din anul 1918. Numele localităţii Uricani se presupune a se trage de la localităţile Hobiţa și Uric din Haţeg, ca urmare a procesului de roire (colonizare) a locuitorilor din Ţara Haţegului. După anul 1918 se va folosi numai denumirea de Uricani, iar în componenţa acestuia intră şi satele vecine Câmpu lui Neag şi Valea de Brazi. În ceea ce priveşte Câmpu lui Neag, se pare ca primii săi locuitori au venit din Oltenia nordică, tradiţia vorbind de un haiduc, Neagu, care, fugind din calea turcilor, la începutul secolului al XVI-lea, s-a aşezat, mai întâi, la locul numit Dosul Pribeagului şi apoi în lunca Jiului. El ar fi marcat vatra viitorului sat, înfigând în pământ o piatră (un monolit) de vreo doi metri înălţime, care avea încrustată în ea două filoane de cuarţ alb, dispuse în formă de cruce. Cert este faptul că, în 1850, preotul din sat, Constantin Stanci, a găsit această piatră căzută pe malul Jiului, a luat-o cu o sanie trasă de boi şi a plasat-o în curtea casei sale, care din 1890 şi până în 1936 a fost şi şcoală sătească. Astăzi, piatra se află la intrarea în satul Câmpu lui Neag. Localitatea a avut identitate proprie până în anul 1965, când a intrat în componenţa oraşului Uricani. În perioada 1984-1987 satul a fost demolat în întregime, locuitorii mutaţi cu forţa în blocurile construite în Uricani, pentru a face loc unei exploatări de suprafaţă a cărbunelui. Epuizându-se rezerva de cărbune, cariera a fost abandonată, iar pe locul acesteia s-a format un lac, care azi serveşte drept loc de agrement pentru populaţia zonei, fiind denumit de cei care-l frecventează drept ,,Marea săracilor”, sau Litoralul Văii Jiului.

Potenţialul turistic al zonei este semnificativ având în vedere multiplele obiective turistice care atrag vizitatori din categorii diverse, între care amintimꓽ

 1. Lacuri, râuri
 • Râul Jiul de Vest numit în trecut și Râul Jiul Românesc este un paradis acvatic pentru iubitorii de rafting, hidrospeed sau snorkeling pe cureții apelor de munte. Datorită faptului că pe parcursul acestuia sunt prezente rocile calcaroase, râul, precum și afluenţii săi au săpat chei şi cascade impunătoare.
 • La Valea de Peşti, turistul poate vizita lacul de alimentare cu apă potabilă a Depresiunii Petroşani care, poate fi admirat din diferite colţuri de la poalele munţilor Vâlcan. Lacul de acumulare Valea de Peşti a fost construit între anii 1967 – 1973 și are o înăţime de 56 m, ceea ce-l situează pe locul 35 între cele 246 lacuri de baraje din Romania. Are un volum de 4,5 milioane mc de apă, o suprafaţă de 31 hectare, adâncimea maximă de 53 m, o lungime de 2,5 km şi se află la altitudinea de 830 m.
 • În imediata apropiere, la 2 km, în satul Câmpu lui Neag, s-a format un lac în fosta carieră de huilă a Exlpoatării miniere Câmpu lui Neag. Lacul de la Câmpu lui Neag, este un lac antropic, un paradis al pescarilor, locul ideal pentru dezvoltarea unei microstațiuni.
 • Tăul Buta, un lac deosebit de frumos, format într-o lentilă glaciară, se află la 10 minunte de Refugiul Salvamont Buta, pe traseul Câmpu lui Neag – Cabana Buta.
 1. Cascade:
 • Cascada Bulzu se află situată pe pârâul Bulzu la aproximativ 2,5 km de DN 66A. Este o cascadă cu o înălțime mică (aproximativ 6 m), dar foarte frumoasă mai ales primăvara când debitul pârâului crește datorită topirii zăpezii.
 • Cascada Sterminos ușor de localizat (aproximativ 2 km, 40 min de la DN 66A). Are o înălțime de 12 m și un debit constant, pârâul adunându-și apele din căldarea periglagiară Cracii Sterminosului.
 • Cascada Valomir se află la o distanță de 3 km de orașul Uricani, pe pârâul cu același nume. Este o cascadă de dimensiuni mici, 5 – 6 m, ce poate fi admirată din drumul forestier, de la o înălțime de 50 – 60 m, accesul spre aceasta nefiind recomandat.
 • Cascada Androni se află situată în zona Firizoni a satului Valea de Brazi. Este cădere de apă mică ce se află situată la o distanță de 100 m de DN 66A.
 • Cascada Firizoni se află în satul Valea de Brazi, zona Firizoni, și este ușor accesibilă, ușor vizitabilă. Accesul se realizeză prin cheile Firizoni, chei scurte și închise ca un amfiteatru (aproximativ 50m de cărare de la DN 66A). Are o înălțime de 12 m și o cădere spectaculoasă de apă, mai ales că la jumătate apa este împrăștiată de o brână și dispersată în formă de evantai. Se recomandă vizitarea cascadei în perioada topirii zăpezilor și după ploi.
 • Cascadele din Valea Mării – un număr de 6 cascade cu înălțimi de la 6 m (prima) și până la 34 m (ultima). Pe traseu ce trece pe lângă cele 6 cascade se poate vedea și Sfinxul din Valea Mării. Lungimea traseului este de 600 m, este ușor de vizitat, iar porțiunea de chei cu cascade mai este cunoscută și sub numele de Canioniul Mării.
 1. Chei:
 • Cheile Valomir sunt situate la 1 km de orașul Uricani, în munții Vâlcan, sunt ușor de localizat fiind traversate de unicul drum ce urcă pe valea Sunt de dimensiuni mici, formate dintr-o multitudine de faleze cu înălțimea maximă de 80 m, iar aici pot fi localizate mai multe peșteri de mici dimensiuni. Locul mai este denumit și Stânca albă.
 • Cheile Arsa se află la distanță de 4 km de orașul Uricani, sub poalele munților Vâlcan. Se desfășoară pe o lungime de 150 m pe pârâul cu același nume, au o înălțime mică a pereților (20 – 30 m) și sunt inundate de vegetație ce le oferă un farmec aparte. Există câteva peșteri, două dintre ele fiind cunoscute ca loc de retragere a populației locale – momârlanii, în perioada raziilor turcilor de la Ada-Kaleh.
 • Cheile Furului se află situate pe pârâul Furului, la o distanță 2,5 km de orașul Uricani, în munții Retezat, primul pârâu de la intrarea în satul Valea de Brazi. Au dimensiuni și înălțimi micii (L = 50 m, H = max 20 m), dar unicitatea lor vine de la faptul că au fost săpate de apele pârâului în gresii și sunt traversate de un podeț suspendat. Tot aici pot fi văzute două din Babele existente pe teritoriul orașului Uricani.
 • Cheile Valea de Brazi sau Bradului se află le 4,5 km de orașul Uricani și 2,5 km de satul Valea de Brazi.
 • Cheile Alunii Negri se află localizate pe pârâul cu același nume, accesul realizându-se pe la Pensiunea Retezat. În chei a fost amenajat un parc de aventură, tiroliană, peșteră amenajată și pereți de escaladă.
 • Cheile Scocului se află situate pe DN 66A la 10 km de satul Câmpu lui Neag, au o lungime de 800 m și o înălțime maximă de 40 m și sunt străbătute de râul Jiul de vest.
 • Cheile Jiului de Vest se întind pe o lungime de aproximativ patru  km, cu începere de la Câmpu Mielului și până la Câmpușel. În toată această zonă există peste 400 de peșteri și avene de diferite lungimi și grade de dificultate, în mare parte greu accesibile.
 • Peșteri:

 

 • Peștera Zeicului – se află la confluenţa Socului Mare cu Valea Scorotei. La confluenţă se întâlneşte un punct de popas unde se poate campa. Accesul se face pe firul Văii Scorotei, care se strecoară printre versanţii abrupţi și împăduriţi ai Cheilor Scorotei. Durata normală a parcursului de la firul Scorotei până la peşteră este de 40 min.
 • Peștera Dâlma cu Brazi – se află în versantul stâng al Scocului Mare la o altitudine de cca. 150 m față de talveg și 1200 m altitudine absolută, în dreptul confluenței Socului Mare și Pârâul Jidanului cu Jiul de Vest. Din dreptul acestei confluențe o poteca abia vizibilă urcă pieptiș prin pădurea deasă, apoi prin desișuri de arbuști amestecați cu arbori izolați. Intrarea peșterii, deși relativ mare (3 x 2 m), este bine mascată și se găsește greu.
 • Peștera cu corali – este situată pe Valea Jiului de Vest, în versantul drept al Scocului Mare, chiar în dreptul acestuia cu Valea Scorotei, la o altitudine relativă de 100 m şi o altitudine absolută de 1080 m. Intrarea peşterii este mascată de arbuştii ce acoperă versantul culmii Cioaca.
 • Peștera Alunii Negrii – este situată la 2 km amonte de Câmpul lui Neag în partea dreaptă a Jiului de Vest la o altitudine relativă de 15m. Peștera este labirintică, galeriile fiind dispuse pe trei etaje, dar în unele zone ca de exemplu Marele Labirint există 6 etaje, din care unul este activ. Lungimea totală a galeriilor este de 3280 m, iar denivelarea de 53,5 m o parte din aceste galerii sunt active, curgerea făcându-se în regim înecat, deoarece acestea sunt cu 5 m sub nivelul Jiului.
 • Peștera de gheață din Arcanu – aflată pe un alt traseu turistic foarte căutat,  Peștera de Gheaţă, se află la 8 km depărtare de lacul de acumulare de la Valea de Peşti. Având un portal destul de mare, ea a fost cunoscută din vechime atât de către localnici,  cât şi de către turiştii care vin adesea în această peşteră și se aventurează destul de adânc în ea pe galeria principală (uşor descendentă), deoarece îi interesează gheaţa ce se formează aici şi se menţine tot timpul anului.
 • Peștera Toplița (Peștera din Piatra Topliței) – se găseşte la 2,5 km nord-est de Câmpu lui Neag – în locul numit Izvorul Topliţei. Se ajunge la peşteră pe poteca ce merge din localitate spre captarea de apă din Piatra Topliţei, poteca ce întâlneşte pârâul Păroasa şi apoi atinge Valea Topliţei.
 • Peștera Urșilor din Valea de Brazi – Se află la 4 km de orașul Uricani și 2 km de satul Valea de Brazi pe pârâul cu același nume, în Cheile Văii de Brazi (Bradului). Accesul se realizează pe strada Tulișa, aceasta parcurgând cheile de la sud la nord. Cheile au o lungime de 300 m, pereții de stâncă sunt în trepte, având o înălțime maximă de 200 m. În zonă se află mai multe peșteri, de lungimi de la 12 m la 4.884 m, dintre catre 3 peșteri peste un kilometru. În aceste chei se află cea mai ramificată peșteră din România, și anume Peștera Urșilor din Valea de Brazi.

 Biserici: 

 • Biserica cu hramul “Înălţarea Domnului” – această biserică din Mailat – Uricani, a treia în acest loc, a fost construită în 1870 pe cheltuiala enoriaşilor. În 1970, biserica a fost refacută din temelie. În 1979, biserica a fost pictată de absolvenţii Şcolii de Pictură Bisericească de pe lângă Patriarhia Ortodoxă Română. Iconostasul, sculptat și donat, a fost pictat în 1982 pe cheltuiala consiliului parohial și a credincioşilor creştini ortodocşi din Uricani. S-a sfinţit la 27 mai 1982 – cu hramul Înălţarea Domnului.
 • Biserica “Sf. Gheorghe” – situată în Valea de Brazi, Uricani, a fost construită în anul 1937, sfinţindu-se în data de 29 mai 1941 de către PS Ioan Balan episcopul Lugojului. Între anii 1972-1973, prin contribuţia credincioşilor, s-a executat pictura bisericii în tehnica „frescă stil bizantin tradiţional românesc”.

 Muzee:

 • Muzeul satului momârlănesc – Câmpu lui Neag – este un important element de arhitectură locală autentică, specific peisajului rural caracteristic comunităților momârlăneşti. Este uşor de localizat, accesul realizându-se pe ruta DN 66A Uricani – Valea de Brazi – Câmpu lui Neag – Buta Sat. Se află în administrarea Pensiunii Retezat şi este deschis zilnic din luna mai a anului 2017. Inventarul gospodăresc cuprinde vase din lemn pentru lapte şi apă și vase de lut, textile de casă, mobilier vechi, piese de port tradițional românesc.

 

 • Muzeul de etnografie şi istorie locală „Mesajul Străbunilor” – Preocupările pentru colectarea obiectelor muzeale au început în anul 1978, în Casa de Copii Şcolari Uricani, când grupul de profesori a primit ca sarcină să realizeze un proiect despre istoria și obiceiurile tradiţionale din zona Văii Jiului. Pentru că la momentul respectiv nu exista o bază de date despre populaţia, obiceiurile şi istoria locală, s-a început strângerea diferitelor obiecte, documente, fotografii, îmbrăcăminte, picturi şi icoane. Din lipsă de spaţiu s-au depozitat iniţial în locuinţa unui profesor, până la finalizarea proiectului. Prima expoziţie a avut loc în anul 1980, succesul și felicitările primite pentru iniţiativă îndemnându-i să persevereze în proiectul realizării unui muzeu despre locuitorii şi obiceiurile Văii Jiului (proiect care s-a concretizat în anii următori). Din februarie 2002, muzeul a fost transferat în incinta Şcolii Generale Nr. 2 Uricani, sub denumirea de Muzeul şcolar de etnografie și istorie locală “Mesajul Străbunilor”.

Trasee turistice omologate din Uricani spre Retezat și Vâlcan:

Oraşul Uricani (775m) – curmătura Tulişa (1555 m) – dealul Făgeţel (1591 m) – vf. Bilugu Mic (1532 m) – vf. Bilugu Mare (1755 m) – vf. Lazăru (2290 m) – vf. Gruniu (2300 m) – vf. Custura (2457 m) – vf. Păpuşa (2500 m) – vf. Peleaga (2509 m) – lacul Bucura (2041 m);

Oraşul Uricani (720 m) – Şaua Tulişa (1555 m) – dealul Făgeţel (1589 m) – vf. Bilugu Mic (1463 m) – vf. Bilugu Mare (1764 m) – vf. Văcărea – vf. Lazaru (2282 m) – vf. Gruniu (2294 m) – vf. Custura (2457 m) – Şaua Plaiului Mic (1879 m) – vf. Drăgşanu (2080 m) – sub vf. Albele (2013 m) – Piatra Iorgovanului (2014 m) – Şaua Paltina (1935 m) – vf. Galbena (2194 m) – culmea Munţilor Godeanu – Băile Herculane. Este traseu de legatură.

 

Cheile Buţii (900m) – cabana Buta (1580 m) – Şaua Plaiului Mic (1879 m) – Poiana Pelegii (1587 m) – lacul Bucura (2041 m);

Cheile Buţii (900 m) – Dâlma Mare (1671 m) – Vf. Pleşa (1840 m) – Vf. Piule (2081 m) – Şaua Scorota (Iepii -1920 m) – Cabana Buta (1580 m);

Câmpu lui Neag (800 m) – Gura Butei (860 m) – Cheile Scocului (1185 m) – Câmpu Mielului (1065 m) – Câmpusel (1180 m) – Piatra Iorgovanului (2014 m) – Lunca Berhina.

Pe raza localității se desfășoară o serie de evenimente culturale anuale, cu impact semnificativ asupra circulației turistice, după cum urmează: 

RedBull Oslea Hiride – se organizează în luna februarie și adună circa 500 de participanți. Este o competiţie de free-ride schi şi snowbord, ce se desfășoară într-o zonă sălbatică din Masivul Oslea – Munții Vâlcan, în vecinătatea Parcului Național Retezat. Accesul spre zona evenimentului se realizează pe DN 66A, iar organizarea aparține Clubului Alpin Valea Jiului din Uricani, Primăria Uricani și Consiliul Local al Orașului Uricani .

Nedeia de la Câmpu lui Neag – este un eveniment organizat anual în Duminica Tomii, adună circa 500 de participanți. Evenimentul reprezintă tradiţionala nedeie unde momârlanii din vestul Văii Jiului își aduc aminte de cei care au fost chinuiţi de regimul communist atunci când a fost dărâmate mai multe gospodării, biserica și școala. Serbarea câmpenească ”Nedeia de la Câmpu lui Neag” este organizată de Primăria și Consiliul Local al Orașului Uricani în localitatea Câmpu lui Neag.

Hai la un grad – În fiecare an la data de 1 Mai în Cheile Valomir are loc deschiderea oficială a sezonului de alpinism și escalada. Este un eveniment ce adună în orașul Uricani, pe perioada a două zile, peste 100 de alpiniști și cățărători din țară și străinătate, dar și iubitori ai înălțimilor.

Organizatorii evenimentului sunt Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani, Salvamont Uricani, montaniarzi și practicanți ai alpinismului și escaladei. 

Retezat SkyRace Intersport – se organizează în fiecare an, în luna iunie  și adună circa 2000 participanți.  După edițiile organizate în anii trecuți, care au impresionat prin frumusețea specială a traseului și prin dificultatea tehnică deosebită, Retezat SkyRace Intersport arăta ca o întrecere care deja setează standardele de calitate pentru cursele de profil din țară. Organizatorii evenimentului sunt „Sport la orice vârstă”, „Clubul Alpin Valea Jiului”, Intersport și Primăria Orașului Uricani.

Zilele orașului Uricani –  adună circa 20.000 de turiști în fiecare an. Locuitorii oraşului Uricani petrec 4 zile de sărbătoare, în fiecare an, la sfârşitul lunii august, organizând competiţii sportive, târg orășenesc, street-food, dar mai ales spectacole de muzică uşoară şi populară.

Festivalul de interpretare ”Floare de Colț” – organizat anual, în luna noiembrie, adună circa 400 de participanți. Festivalul de interpretare și creație ”Floare de colț” din Uricani, este un eveniment ce aduce pe scena Casei de cultură din Uricani interpreți de muzică populară și muzică ușoară, ansambluri folclorice și grupuri artistice din toate regiunile țării. Organizatori: Primăria Uricani, Casa de cultură Uricani, Consiliul Local Uricani și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani.

De asemenea, în orașul Uricani există o pârtie de schi dotată cu instalație de transport pe cablu de tip teleschi la Complexul turistic Cheile Buții. Instalația de transport are o capacitate de 200 persoane pe oră, o lungime de 400 m și deservește pârtia de schi Cheile Buții, aceasta având o lungime de 450 m. Este o pârtie de schi ușoară, având ca marcaj culoare albastră.

Pentru amatorii de aventură se poate vizita Parcul de aventură ”Cheile Negrului”.  Suspendate deasupra Pârâului Negru, atelierele de echilibru (cum sunt scările sau bârnele cu lanţuri), prinse în stâncă și tiroliana provoacă la curaj, într-un peisaj mirific. Lungimea totală a parcului este de 388 m. Înălțimea maximă atinge 23,5 m. Parcul este împărțit în 3 secțiuni, pentru toate categoriile de vârstă. Pe lângă atelierele suspendate din cadrul parcului turisti mai pot încerca senzațiile date de cățărarea pe structuri artficiale, cățărarea pe stâncă sau tiroliană. În apropierea parcului de aventură se află o peșteră amenajată ce poate fi vizitată de turiști. Tot în cadrul activităților parcului, turiști pot practica echitaţie sau plimbări cu trăsura.

În localitatea Uricani se pot practica: turismul montan pedestru (Munții Retezat, Munții Vâlcan, Munții Tulișa, Munții Retezat Mic sau Calcaros), pescuitul de agrement sau sportiv,  alpinism și escaladă (Cheile Valomirului, Cheile Valea de Brazi, Cheile Jiului de Vest), speologia (Cheile Valea de Brazi), sporturi extreme (alpinism, rafting, canyonig, escaladă, windsurfing, motociclism montan, freeride), schi, echitație, cicloturism, drumeții. Turismul este un domeniu în curs de  dezvoltare în orașul Uricani  în prezent existând 26 de unități cu o capacitate de 387 de locuri de cazare, clasificate de la 1 la 4 stele. În ceea ce privește circulația turistică, localitatea este vizitată de 780-1432 de turiști în perioada de toamnă-iarnă, iar în perioada de primăvară-vară se înregistrează circa 1025-1871 de vizitatori.

Orașul Uricani are mai multe site-uri de promovare și informare turistică cu un număr impresionant de vizitatori:

 • http://cnipturicani.ro – peste 110 .000 vizitatori;
 • http://turismuricani.ro – 42. 098 vizitatori;
 • http://cheilebalomir.xhost.ro – 38. 439 vizitatori;
 • http://visituricani.eu
 • http://orasuluricani.ro
 • https://www.facebook.com/VisitUricani;
 • https://www.facebook.com/cnipt.uricani accesabile și cu ajutorul QR & Barecode:

Așadar promovarea localității se realizează prin intermediul rețelelor de socializare, site-ul primăriei, site-ul  CNITP care oferă informații despre resursele naturale și antropice ale zonei, dar și despre locurile de agrement din localitate.

Documentația transmisă de Consiliul Local al orașului Uricani este în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu completările și modificările ulterioare și a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Orașului Uricani, județul Hunedoara, nr.73 din 21.05.2019.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share