31/10/2020

Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în obezitate

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara cu sediul în Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2A, 300041, anunţă finalizarea proiectul cu titlul: „Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în obezitate” acronim NUTRIGEN, contract de finanţare nr. 91/09.09.2016, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare pentru Programul Operaţional Competitivitate Axa 1, Cod competiţie: POC-A1-A1.1.4-E-2015, Tip proiect: Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.760.105,04 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 8.430.930,17 lei (din care valoarea eligibilă este de 8.805.149,00 lei şi valoarea neeligibilă 329.174,87 lei).

Proiectul a fost implementat în localitatea Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr.2A, 300041 jud. Timiş, pe o durată de 42 luni, în perioada 08.09.2016-08.03.2020.

Impactul economic al obezităţii pe plan mondial este estimat anual la 2 trilioane USD cuprinzând, pe lângă cheltuielile medicale aferente şi costurile economice indirecte (morbiditate şi mortalitate crescute, reducerea productivităţii şi a calităţii vieţii, etc.).

Ministerul Sănătăţii din România, în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 (Sănătate pentru Prosperitate) identifică dieta/obezitatea drept factori comportamentali individuali cu impact major asupra stării de sănătate iar obezitatea ca o problema majoră de sănătate publică şi socială.

Proiectul NutriGen este o premieră naţională în domeniul nutrigenomicii, fiind primul proiect care si-a propus să dezvolte şi apoi să implementeze principiile nutriţiei de precizie în tratamentul dereglărilor metabolice asociate obezităţii, atât la adulţi cât şi la copii.

Concret, proiectul a utilizat identificarea variaţiilor genetice pentru a prescrie adulţilor şi copiilor supraponderali un tratament cu alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale.

Studiul a generat, pentru prima dată la nivel mondial, un model aplicabil de tratament cu un aliment dietetic, adaptat patrimoniului genetic al subiecților inclusi in studiu.

A fost identificat un model care ia in considerare dependenta fenotipului biochimic de statutul genetic al pacientului: Scor de risc genetic pentru adulții cu obezitate și dislipidemie care răspund la tratament hipolipemiant – metoda de calcul mathematic.

A fost aplicat un tratament cu un aliment dietetic pentru optimizarea tratamentului antidislipidemic (adulti) sau al rezistentei la insulina (copii) pe criterii nutrigenomice

Proiectul a fost condus de Dr. Mihai Niculescu, MD, PhD (director de proiect), care lucrează în două companii private americane de tip start-up: Advanced Nutrigenomics (fondator) şi Nutrigene Sciences (chief scientific officer), ultima având ca obiect de activitate Cercetarea-dezvoltarea-inovarea (CDI), şi a fost înfiinţată ca un start-up de tip « spin-off » al Universităţii Carolina de Nord (Chapel Hill), universitate în care specialistul a lucrat în perioada (2000-2015).

Dr. Mihai Niculescu are experienţă atât în cercetare cât şi în implementare (experienţă practică, economică, de valorificare a rezultatelor cercetării), vizând transferul rezultatelor proiectului în economia românească.

Propuneri pentru viitor:

  • Datele preliminare vor fi folosite pentru justificarea unor noi studii cu privire la modelarea altor parametri biologici implicati in obezitate.
  • Rafinarea modelelor obtinute prin studii care sa sub-stratifice pe baza diferitelor criterii, adaugarea de alte variatii genetice specifice altor cai metabolice relevante pentru nutritie
  • Dezvoltarea comerciala a alimentelor dietetice si dezvoltarea platformelor de diagnostic genetic aferente, care vor pune la dispozitia medicilor mijloace de individualizare a tratamentelor si care vor completa valoarea comerciala a alimentelor dietetice.

Echipa de management:

Nr crt Nume și prenume Poziția în proiect
1. Mihai Niculescu Director  
2. Marius Raica/ Maria Puiu Manager de Cercetare şi Dezvoltare  
3. Cristina Dehelean Manager Ştiinţific  
4. Gabriela Basaraba Manager financiar  

Echipa de implementare:

Nr crt Nume și prenume Poziția în proiect
1. Mihai Niculescu Director proiect  
2. Maria Puiu Responsabil intervenţie  
3. Eugen Șișu / Catalin Marian Responsabil testare biochimică  
4. Puiu Iulian Velea / Corina Paul Responsabil recrutare lot copii
5. Alexandra Sima Responsabil recrutare lot adulţi  
6. Nicoleta Andreescu Responsabil testare genetică  
7. Adela Chiriță-Emandi Responsabil statistică, diseminare  
8. Iulia Pinzaru Responsabil testare metabolică  
9. Vlad Serafim Postdoctorand  
10. Raul Pătrașcu Doctorand  
11. Iulia Perva Doctorand  
12. Roxana Jeleriu Doctorand  
13. Alexandra Mihăilescu Doctorand  
14. Cristian Zimbru Doctorand  
15. Diana Tiugan Doctorand  
16. Paul Tuțac Doctorand  
17. Meda Bugi Doctorand  
18. Liliana Gherheș laborant  
19. Nicolae Panaite laborant  

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share