Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

VA DEVENI VALEA JIULUI O DESTINAȚIE ECOTURISTICĂ?

În cadrul evenimentului găzduit, la sfârşitul săptămânii trecute, de Teatrul Dramatic “I.D. Sîrbu” din municipiul Petroşani, managerul companiei MONDO CARIERE –  Liliana Scarlat, a prezentat argumentele pe care se fundamentează conceptul de destinaţie ecoturistică.

“Această propunere răspunde în totalitate celor 5 priorităţi de investiţii ale politicii  de coeziune a Uniunii Europene pentru orizontul de timp 2030. Trecerea Văii Jiului de la statutul de regiune carboniferă,  la statutul de destinaţie ecoturistică,  corespunde priorităţii de a avea o Europă mai inteligentă prin Inovaţie şi priorităţi,  de a avea o Europă mai ecologică, fără carbon, care să pună în aplicare”Acordul de la Paris”  și să investească în tranziția energetică, în surse regenerabile și în lupta împotrivaschimbărilorclimatice· Trecerea Văii Jiului de la o economie în care a predominat industria minieră la o economie în care predomină turismul susţinut de agricultură şi industria uşoară (producătoare de bunuri de larg consum) corespunde priorităţii de a avea o Europă mai inteligentă prin transformare economică.  Orientarea către Ecoturism corespunde tuturor priorităţilor – o Europă mai inteligentă, mai ecologică, mai conectată, mai socială şi mai aproape de cetăţeni.

 

 

 

Această orientare nu exclude niciun fel de activitate economică,  atâta timp cât aceasta dezvoltă tehnologii prietenoase cu mediu, presupune trecerea de la energia bazată pe combustibili fosili la energia bazată pe surse regenerabile şi măsuri de conservare a mediul natural şi a moştenirii culturale.

 

 

Pentru aceasta, trebuie susţinută creşterea numărului de IMM-uri profitabile şi implicit creşterea numărului de locuri de muncă sigureşi bine plătite,   precum şi implicarea comunităţii  în elaborarea unei strategii de dezvoltare teritorială”,  a declarat Liliana Scarlat.

La eveniment  au participat investitori locali, reprezentanți ai ong-urilor, ai administrațiilor publice locale.

Unii dintre investori au ridicat problema accesări fondurilor europene, care se face în mod greoi,  din cauza problemelor legate de legislație ” În loc să se ajute Valea Jiului, care este într-un moment de cumpănă la ora actual, se tot pun fel și fel de piedici. Avem aprobate și dezbatem strategii peste strategii. Am avut și statul de zonă special, defavorizată. Ce s-a făcut? Mai nimic. Banii s-au scurs către alte zări și nimic concret pentru Valea Jiului. Vrem soluții, vem investiții certe, care să scoată Valea Jiului din aceaastă letargie care perpetuează de mai bine de 20 de ani. Avem resurse, avem potențial, numai să existe deschidere din partea ministerului de resort, care trebuie să aloce bani pe proiecte viabile, ce pot genera plus valoare” au declarat la unison, investorii Văii Jiului.

Iar primul pas ce trebuie făcut,  este o reorganizare teriorială, ca un tot unitar, ca toate administrațiile ”să tragă la aceași căruță”, să nu mai existe ” individualități și anumite orgolii”.

Să sperăm că înființarea ITI – Valea Jiului va da roade în acest senspentru că există acum o oportunitate de accesare mult mai ușor a fondurilor europene  datorită  includerii Văii Jiului în proiectul pilot al Comisiei Europene Platforma pentru regiuni carbonifere în tranziţie;  oportunitatea de a folosi instrumentul ITI (Investiţie Teritorială Integrată) pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare a Văii Jiului și elaborarea unui   scenariul de dezvoltare teritorială integrată a Văii Jiului ca Destinaţie de Ecoturism.
Rămâne  doar să demonstrăm că putem transforma vorbele,  în fapte, prin coeziune și uniune între toate administrațiile locale, agenții economici și organizațiiile nonguvernamentale.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin