10/05/2021

VALEA JIULUI către o TRANZIȚIE JUSTĂ

Vineri, 9 aprilie 2021, la sediul Ministerului Energiei, s-a desfășurat o nouă rundă de discuții între Ministrul Energiei, Virgil Popescu și liderii din Sindicatul Muntele care reprezintă majoritatea salariaților din Complexul Energetic Hunedoara. Aspectele abordate au vizat stabilirea unor parametri negociați care să călăuzească procesul de tranziție justă în Valea Jiului, conform celor mai bune practici din Uniunea Europeană. În următoarea perioadă, Ministerul Energiei – România își va coordona acțiunile privind tranziția justă in Valea Jiului, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale reprezentat de Raluca Turcan, iar decizia finală privind pachetul Economic, Social și Ecologic dedicat minerilor și comunității din Valea Jiului va fi luată de Florin Cîțu premierul României, de Parlamentul României și de Comisia Europeană.

”Am avut o nouă întâlnire de lucru cu administratorul special al CEH și reprezentanții sindicatului minerilor, pentru realizarea formei finale a planului de restructurare. Am discutat aplicat, prevederile urmând să le includem într-un Memorandum, pe care le voi prezenta în ședința de Guvern. Ulterior, vom face toate demersurile pentru a ne pune de acord și cu Comisia Europeană. Săptămâna viitoare voi prezenta public toate detaliile privind planul de restructurare și aplicarea prevederilor OUG 60/2019, privind darea în plată a unor active funcționale, precum și stadiul înființării unei noi companii. Am găsit soluțiile cele mai bune pentru angajații CEH. Așa cum am promis, nu las pe nimeni în urmă și depun toate eforturile ca angajații să fie protejați, iar activitatea companiei să fie reorganizată pe criterii de eficiență economică” a ținut să declare ministrul Virgil Popescu.

Pentru următorii zece  ani, dar și ulterior, Valea Jiului trebuie să demonstreze că este o comunitate unită în jurul unui țel comun, a unui scop asumat politic și însușit de întreaga comunitate, pentru creșterea nivelului de înțelegere a necesității planificării și a importanței transparenței guvernării și democrației participative. În efortul de capitalizare a avantajelor oferite de „Inițiativa Regiunilor Carbonifere în Tranziție” (“Coal Regions in Transition”), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și autoritățile din Valea Jiului vor acționa în direcția unei transformări structurale de succes a zonei, centrată pe asigurarea echității sociale, identificarea oportunităților pentru a crea noi locuri de muncă și dezvoltarea de noi competențe, precum și pe valorificarea celor mai adecvate surse de finanțare pentru o reală diversificare economică, cu gestionarea echilibrată a provocărilor pe linia protecției mediului.

Potrivit prezentei strategii, obiectivele generale ale tranziției de la cărbune în Valea Jiului sunt:

-Crearea unui climat socio-profesional dinamic și performant pentru optimizarea standardelor de viață și asigurarea în mod responsabil a tranziției Văii Jiului spre economia verde; Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local;

-Dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului și industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural al zonei și conectarea cu regiunile învecinate;

-Dezvoltarea durabilă a mobilității urbane multi-modale, într-un mod unitar, facilitând accesibilitatea în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivității între orașele/ municipiile componente și zonele imediat învecinate ar deschide Valea Jiului către noi oportunități pentru toate industriile.

Analiza evoluției istorice a zonei monoindustriale Valea Jiului și a profilului actual al microregiunii evidențiază disparități semnificative de dezvoltare în raport cu restul Regiunii Vest și la nivel de țară, atât din punct de vedere al facilităților teritoriale și de infrastructură, cât mai ales al situației șomajului, capitalului uman, oportunităților economice și serviciilor oferite în diferite domenii. În plus, perspectiva închiderii minelor încă operaționale și necesitatea reconfigurării energetice a zonei pentru valorificarea altor surse de energie în locul cărbunelui prezintă provocări adiționale. Această realitate necesită o pregătire adecvată a procesului complex de tranziție cu accent pe o abordare unitară care să asigure noi condiții de viață, să insufle o nouă mentalitate și să pregătească toate categoriile de populație din comunitățile locale pentru un rol activ în profilarea noii perspective a Văii Jiului, în baza promovării de principii comune și politici integrate. Strategia va da startul unui demers de creștere a capacității și responsabilității fiecărui cetățean al Văii Jiului de a propune și de a participa la implementarea măsurilor pentru revitalizare și tranziție de la cărbune.

Oamenii din Valea Jiului doresc o zonă administrată activ, corect și cu rezultate palpabile în soluționarea problemelor cetățenilor și în privința ridicării standardului de viață, creând perspective ca, până în 2040-2050, să devină un exemplu inovator la nivel european de bună practică pentru asumarea unui viitor comun. 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share