28/02/2021

Viitorul liceenilor hunedoreni, încotro???

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, a  a lansat  în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

În anul 2020, în contextul unor modificări legislative din cadrul Legii educației naționale, privind nr. ore/ciclul de învăţământ, a fost reluat procesul de realizare al planurilor-cadru, avându-se în vedere, inclusiv, cerinţa referitoare la numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ, respectiv, în medie, 30 de ore pe săptămână, pentru învățământul liceal. Astfel, au rezultat cele două proiecte ale variantelor de planuri-cadru supuse,  în prezent,  dezbaterii publice, până la finee lunii ianuarie a.c. Cele două variante aflate în dezbatere au fost construite pornind de la  finalitățile învățământului secundar superior, derivate din idealul educaţional formulat în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin raportare la formarea, dezvoltarea şi diversificarea noilor competențe-cheie recomandate la nivel european: competență de literaţie; competență multilingvistică; competență matematică și competență în științe, tehnologie și inginerie; competență digitală; competență de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți; competență civică; competență antreprenorială; competență de sensibilizare și exprimare culturală. Variantele puse în dezbatere au urmărit respectarea principiilor care fundamentează curriculum național, din punctul de vedere al aplicării lor, specifice, la nivelul planurilor-cadru:  Principiul selecției și al ierarhizării culturale ; Principiul funcţionalităţii ;Principiul coerenţei ; Principiul corelării cu particularitățile de vârstă ale elevilor; Principiul egalității de șanse și al promovării unei educaţii incluzive de calitate; Principiul flexibilității și al parcursului individual;Principiul relevanței și al racordării la social.  Construcția acestor variante s-a raportat la profilul absolventului așa cum acesta se regăsește formulat, pentru nivelul funcțional și pentru nivelul dezvoltat (clasele IX-XII), în cadrul documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea, și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național, aprobat prin Ordin al ministrului educației și cercetării.

Desființarea unei clase la Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni implică desființarea unei specializări din cadrul filierei teoretice. Acest fapt îngrădește dreptul elevilor la alegerea specializării dorite, adică dreptul  la educație.

La școlile din municipiul Lupeni sunt cinci clase VIII a și către liceul teoretic lupenenean și-au exprimat dorința de a se înscrie 130 de elevi.

Pe drept cuvânt, părinții se întreabă ce vor face cu,  doar două clase și cum sunt  garantate drepturile copiilor de la studia ceea îți doresc. Mulți dintre aceștia nu-și permit a plăti naveta la Petroșani sau la alte licee din Valea Jiului sau din județ.

”Aducem în atenția ISJ Hunedoara, care a hotărât reducerea numărului de clase cu filieră teoretică, în mod repetat în ultimii ani, că în orașul nostru sunt elevi care doresc să studieze la specializările teoretice din acest liceu. În condițiile actuale, sociale și economice, sunt mulți copii care nu își permit și nu vor  să facă naveta. Visurile multor copii cu posibilități materiale reduse vor fi spulberate din start. De ce nu pot beneficia copii noștri de dreptul de a alege să studieze  la  Liceul Teoretic Mircea Elade Lupeni , care are posibilități educative și materiale de care ai noștri copii pot beneficia? Noi, părinții copiilor de gimnaziu din Lupeni, suntem afectați de această decizie de reducere a numărului de specializări cu filieră teoretică și simțim dezamăgire… nedreptate. Vor avea de suferit toți elevii din Lupeni, nu doar absolvenții claselor a VIII-a din acest an școlar. Vă rugăm să nu luați dreptul copiilor noștri de a studia în orașul natal, la profilul dorit!” se arată în pețiția lansată în mediul online, de părinții elevilor din Lupeni.

”În anul școlar 2019-2020 s-a mai  desfințat  o clasă,  un profil la LTME, anul acesta vor să mai închidă o clasa , un alt profil… dacă continuăm așa,  în câțiva aani va fi o amintire Liceul Teoretic Mircea Eliade si toate astea,  doar ca să fie multe clase în Petroșani. Nu le ajungeau 9 clase vor 11 clase,  ce contează ce vor elevii  și părinții… lor să le fie bine. Sunt conștienți că este bătaie mare pe locurile din clasa a noua la LTME, oricum și trei clase sunt pușine pentru cele cinci clase de a opta doar din Lupeni… RUȘINE să le fie inspectorilor școlari pentru aceasta decizie incorectă față de elevii lupeneni și nu numai !” mai scrie o mamă, pe rețeaua de socializare.

Dacă factorii decizionali  de la ISJ HD  se joacă cu viitorul elevilor, fac o mare greșeală, pentru că acesta nu trebuie să constituie din nou prilej de dispute politice, între localitățile hunedorene, favorizate acum fiind, cele conduse de liberali.

Rețelele de socializare sunt pline de mesajele de susținere pentru ca, elevii lupeneni să rămână în localitate, dar, um deciziile se iau la nivel de București,la Ministerul Educației,  aceștia au cerut doar 88 de clase a 9 a la nivelul județului, în timp ce cererea este pentru 110. Probabil că elevii care nu vor prinde o clasă de liceu, vor fi îndrumați către o clasă de școală profesională.

După ședința de azi a C.A.  ISJ Hunedoara, vom afla și decizia finală, dar,  cu singuranță nu vor mai apărea modificări, întocmai pentru a respecta deciziile venite de la …centru.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share