31/10/2020

Workshop „Școala motivațională” cu studenți și angajatori la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, a organizat workshopul „Școala motivațională”, care a avut ca scop facilitarea de contacte profesionale între studenții facultății (aflați în ultimul an de studii) și potențiali angajatori ai acestora. La eveniment au participat studenți din anul al III-lea de la specializările Informatică Economică (IE), Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG), Economie Generală și Comunicare Economică (EGCE), Finanțe-Bănci (FB), Economie și Afaceri Internaționale (EAI) și reprezentanții a 8 parteneri sociali ai UVT, instituții și organizații de profil de la nivelul orașului Timișoara: SC BCR SA, SC LITENS AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE SRL, SC SURVEY SAMPLING RO SRL, SC SMARTERS GROWTH AGENCY SRL, SC E.B.I.G. SRL, SC A.B.A. AUDIT SRL, SC RASM EXPERT SRL și IUHASZ GIOVANA LAVINIA PFA.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții partenerilor sociali le-au prezentat studenților oportunitățile de carieră din cadrul instituțiilor lor, provocările curente cu care se confruntă specialiștii care își desfășoară activitatea în aceste domenii, precum și necesitățile organizațiilor de profil în ceea ce privește specializarea și perfecționarea resursei umane, pentru a face față cu brio acestor provocări. La rândul lor, studenții s-au arătat interesați de activitățile concrete ale organizațiilor, solicitând informații și adresând întrebări reprezentanților acestora, atât în cadrul extins din segmentul formal al întâlnirii, cât și în interacțiunile inter-individuale, care au urmat într-un cadru informal, la finalul evenimentului.

Tot în cadrul workshopului, au fost puse bazele unei colaborări între cei 8 parteneri sociali prezenți și Facultatea De Economie și Administrare a Afacerilor, în vederea organizării de stagii de practică dedicate studenților din anul al III-lea de la specializările enumerate mai sus. Aceste stagii se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 și vor avea ca obiectiv familiarizarea studenților din an terminal cu specificul activităților profesionale din domeniile studiate, pentru a le spori șansele de integrare pe piața muncii, după absolvirea facultății.  Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221.Proiectul este implementat de către Universitatea de Vest din Timișoara (în calitate de Partener), împreună cu Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (Lider de proiect), Universitatea din Piteşti (Partener) şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener), în perioada februarie 2019 – august 2021, fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului este de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social European este de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor este de 118.278,01 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share