30/10/2020

Zamolxismul ca idee, sau românul ce s-a născut Zamolxe.

Legătura cu Dumnezeu, legătura cu Zamolxe, despre Zâna Zânelor, paradigmele divine , viaţa spirituală ce vine de la strămoşii noştri geto-dacii.
O nouă dimensiune religios-spirituală a românilor, care au capacitatea de a oferi spiritualitate prin credinţa credinşelor şi altor popoare.Tradiţiile strămoşeşti ale românilor susţin şi astăzi renaşterea zamolxiană. Cele care mai sunt existente la sate, unde sufletul românului este în esenţă cel al geto-dacului.Codul de legi după care se ghidează românii de la sate este unul nescris însă într-un raport de factură religioasă este şi unul moral-etic. Omul de la sat posedă un echilibru bazat pe rădăcinile spirituale adânc înfipte în tradiţia străbună. Renaşterea zamolxiană vizează tocmai amplificarea elementelor sănătoase care există în sufletul poporului român prin tradiţia strămoşească, pe care din fericire încă o mai păstrează, cum sunt hărnicia, dreptatea, adevărul, ajutorul aproapelui. Suntem singurii din lumea europeană care mai păstrăm un filon sănătos de idei asupra crezurilor native ale populaţiei despre creştinism.
Românii, chiar şi în epoca comunismului au ţinut cu dârzenie de tradiţii, de sărbători, de Crăciun, sărbătoare de pe vremea geto-dacilor, un eveniment ancestral sărbătorit de pe vremea strămoşilor noştrii la aceiaşi dată, 25 decembrie, anual, în care Crăciun era un Zeu atât de venerat încât nu se putea exclude din Calendarul Creştin şi nici din conştiinţa oamenilor.
La sate există nedei, sărbători populare, tradiţie, folclor, ceea ce atestă originea geto-dacică a obiceiurilor românilor.
Mulâi se întreabă, unde îl căsim pe Dumnezeu şi dacă acesta există?
Dumnezeu, este transcendent, el putându-se afla în acelaşi timp atât în Cer cât şi pe Pământ.
Dacă un om prin credinţa sa şi printr-o conştiinţă înaltă a trezirii ajunge în proximitatea lui Dumnezeu chiar dacă el trăieşte în lumea materială.
Spirit, Dumnezeu, Zei, Zâne, geto-daci, românismul în naştere şi prenaştere zamolxiană.
Se spune că atunci când Dumnezeu şi Domnazâna au coborât între geto-daci au luat forma Zeului Zamolxe şi a Zânei Zânelor. Dacă te decizi să porneşti pe Calea lui Zamolxe şi a Zânei Zânelor înseamnă că îţi urmezi zeii atât ca frumuseţe sufletească, cât şi ca înţelepciune.
Această pereche divină Zamolxe şi Zâna Zânelor (Sânzienele sau Ileana Cosânzeana) se află şi în mintea muritorului de rând care reprezintă luna şi soarele. Spiritul masculin a lui Zamolxe şi cel feminin a Zânei Zânelor , se săvârşeşte cel mai bine pri intermediul Focului Sacru care are şi un statut divin. Întotdeauna acolo unde într-un spirit se află Zeul Zamolxe sălăşuieşte şi Zâna Zânelor. Ceea ce numim astăzi Focul lui Zamolxe este de fapt focul lui Zamolxe şi al zânei zânelor.Invocarea Spiritelor Zeului Zamolxe şi al Zânei Zânelor poate fi făcută de perechile care se iubesc şi vor să atragă în spiritele lor personale pe cele ale perechii paradigmatice.

Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share