mar. feb. 25th, 2020

Primaria Targoviste: Acord de parteneriat pentru modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință din data de 16.07.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 337/27.10.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgovişte și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta–Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-limită judeţ Ilfov”.

HOTĂRÂRE:

 Art. 1. Se modifică Acordul de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 337/27.10.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan în vederea semnării Acordului de parteneriat dintre Județul Dâmbovița prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgovişte și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni, prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre, în vederea implementării și finanțării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra –

Finta – Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – limită judeţ Ilfov”.

Extras din Anexa:

Activitatea II.14. Execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor județene vizate
de proiect
A II.14.1 Predarea amplasamentului către Constructor;
A II.14.2 Modernizarea DJ 711 Km 0+000 – 40+830,59
A II.14.3 Modernizarea DJ km 720 2+130.00 – 7+417.161 și Km 13+440.060 –
15+535.672
A II.14.4 Modernizarea DJ 720 B Km 0+572.23 – 6+384.47
A II.14.5 Modernizarea DJ101 B Km 0+000 -8+135.49
A II.14.6 Pod pe D.J. 720B, km 3+865, în localitatea Nisipurile, comuna Ulmi, județul
Dâmbovița
A II.14.7 Pod pe D.J. 720, km 3+350, în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița
A II.14.8 Pod pe D.J. 711, km 16+050, peste pârâul Racovița, în localitatea Băleni,
județul Dâmbovița
A II.14.9 Pod pe D.J. 711, km 35+414, peste Canal, în comuna Cojasca, județul
Dâmbovița
A II.14.10 Recepția la terminarea lucrărilor și predarea construcției către beneficiar
A II.14.11 Testarea lucrării de modernizare realizate
A II.14.12 Emiterea certificatului de conformitate

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments