Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

10 ianuarie 1545 – La Târgoviște se reia activitatea tipografică la Mânăstirea Dealu

Pe 10 ianuarie la 1545 se tipareste, la Targoviste, „Molitvelnicul” lui Dimitrie Liubavici. Întreruptă pentru o perioadă de timp, activitatea tipografică de la Mănăstirea Dealu a fost reluată, începând cu anii 1544-1545, de către meşterul tipograf Dimitrie Liubavici, un sârb în exil. Acesta învăţase meşteşugul tiparului la Veneţia şi, întorcându-se în Serbia, dorea să pună acest meşteşug în slujba ortodoxiei.

 

Însă împrejurările vitrege din Serbia cotropită de otomani l-au făcut şi pe el să treacă la nord de Dunăre, luând cu sine mult preţuita tipografie veneţiană.

Astfel, s-au tipărit în continuare cărţi deosebit de folositoare pentru viaţa Bisericii. În perioada anilor 1545-1547 sunt tipărite un Molitvelnic slavon, incert ca dată şi loc, alt Molitvelnic slavon în anul 1545, cu indicaţia precisă a locului de tipărire „În cetatea de scaun Târgovişte” şi un Apostol, a cărui imprimare s-a realizat la 18 martie 1547, „în capitala Târgovişte”.

La tipărirea acestor cărţi sunt menţionaţi doi meşteri tipografi de origine sârbă, călugărul Moisi şi Dimitrie Liubavici, care şi-au desfăşurat activitatea în tipografia de la mănăstirea Dealu, în timpul domniei lui Radu Paisie(1535-1545) şi a mitropoliţilor Varlaam şi Anania. Dintre cărţile tipărite de Dimitrie Liubavici la Târgovişte, o deosebită importanţă prezintă Apostolul din anul 1547, fiind prima comandă tipografică, din Suceava pentru Târgovişte.

O altă tipăritură executată de Dimitrie Liubavici la Târgovişte a fost Evangheliarul slavon (1546-1551) pentru domnul Moldovei, Iliaş Rareş. Cărţile tipărite la acea vreme în Târgovişte au fost în număr de cinci. Dintre toate aceste realizări tipografice menţionăm Molitvelnicul slavonesc (1545), decorat cu xilogravuri, cu două frontispicii ornate, cu stema ţării şi câteva monograme, scrie argesulortodox.ro

Cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, din anul 2015, a apărut la Târgoviște, volumul intitulat Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici – operă misionară, spirituală și culturală definitorie a Ortodoxiei românești din secolul al XVI-lea, scrie doxologia.com

Operă tipografică fundamentală pentru Biserica străbună din secolul al XVI-lea, Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici continuă, în mod firesc, strădania misionară şi culturală a Ieromonahului Macarie, celebrată de Eparhia Târgoviștei în anii trecuţi, prin lansarea unor ediţii jubiliare, la jumătate de mileniu de la apariţia lor, la Târgovişte.

„Molitvelnicul” lui Dimitrie Liubavici îl găsim astăzi la Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, amplasat în Curtea Domnească din Târgoviște, județul Dâmbovița, unic în țară prin evaluarea documentar-istorică și artistică a exponatelor și care adăpostește mărturii ale civilizației unui popor, exprimată printr-unul dintre cele mai profitabile în timp meșteșuguri, tiparul.

Începând cu apariția scrisului și continuând cu inventarea tiparului cu litere mobile de către Gutenberg în Germania (1400-1468) și răspândirea lui în Europa, muzeul prezintă dovezi ale trudei meșterilor tipografi și miniaturiști, care au început la Târgoviște. precum: Macarie, Dimitrie Liubavici, Oprea Logofătul, Coresi, Antim Ivireanu, Mitrofan Gregoraș, Meletie Macedoneanu.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share