Expoziția NICOLAE TITULESCU lider al democrației românești și europene la ORADEA

Fundația Europeană Titulescu, alături de Muzeul Municipiului București, Ministerul Afacerilor Externe, prin Unitatea Arhive Diplomatice, Arhivele Naționale ale României, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal, Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea organizează vernisajul expoziției Nicolae Titulescu, lider al diplomației românești și europene, care va avea loc marți, 12 aprilie, de la ora 13.00, în sala de conferințe a Muzeului Țării Crișurilor, Str. Armatei Române, nr. 1/A.

Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări inițiate de Fundația Europeană Titulescu, dedicate împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui om politic și diplomat și se va desfășura în prezența președintelui Fundației Europene Titulescu, prof. univ. dr. Adrian Năstase. În contextul aniversării unei personalități atât de complexe, Fundația Europeană Titulescu, al cărei scop principal este restituirea operei politico-diplomatice a marelui diplomat, a inițiat o serie de contacte, cu instituții reprezentative ale statului român pentru realizarea unor acțiuni culturale, menite a readuce în atenția opiniei publice, personalitatea lui Nicolae Titulescu. Expoziția este un omagiu biografic, ce include documente și fotografii de epocă originale cu privire la viața, activitatea diplomatică și cariera politică a lui Nicolae Titulescu, aflate în patrimoniul instituțiilor, care și-au unit forțele în acest demers cultural de excepție. Între documentele cu aplecare politică și diplomatică se găsesc și obiecte personale care au aparținut marelui diplomat, neexpuse public niciodată până acum. Livretul militar, pașaportul, jurnalele anilor 1920-1930, bicornul de diplomat, cărți de vizită, tabachere, ciocănelul folosit în calitate de președinte al Adunării Generale a Societății Națiunilor, precum și câteva însemne oficiale: Steaua României, de Pace, în grad de Mare Ofițer, acordată de Regele Carol al II-lea , medalia oficială a primei adunări a Societății Națiunilor etc., pot fi, de asemenea, admirate în expoziție. Fotografii înfățișându-l pe Nicolae Titulescu în compania unor mari oameni de stat, scrisori către oamenii politici importanți ai vremii, documente care atestă importanța demersurilor sale politice și diplomatice, printre care Pactul de organizare al Micii Înțelegeri, semnat la Geneva, la 16 februarie 1933, Convenția de definire a agresiunii, încheiată la Londra, la 3 iulie 1933 și Pactul Antantei Balcanice, semnat la Atena, la 9 februarie 1934, întregesc acest demers expozițional. „Remarcabil om politic, cu rol esențial într-o serie de decizii importante pentru România, jurist și profesor, membru titular al Academiei Române, orator de calibru, cu un talent anticipativ de excepție al evenimentelor, punând în dezbatere idei, care, peste ani, aveau să se dovedească de o mare acuratețe și pertinență, întreaga carieră diplomatică a lui Nicolae Titulescu, una dintre cele mai strălucite personalități ale politicii internaționale din acea vreme, s-a bucurat de admirație și prețuire și pe plan internațional. Ideile sale originale, precum colaborarea popoarelor pe plan economic și politic prin acorduri, buna vecinătate între statele mari și mici, solidarizarea împotriva actelor de agresiune, păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, au contribuit la definirea unui diplomat, considerat de mulți istorici drept cea mai importantă personalitate internațională din perioada interbelică”, a declarat Adina Rențea, curator al expoziției. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 aprilie – 12 mai 2022. ”Anul 2022 reprezintă pentru instituțiile românești și pentru societatea românească anul dedicat aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Nicolae Titulescu, personalitate marcantă a diplomației românești și europene din perioada interbelică. Timp de aproape un sfert de secol, Nicolae Titulescu a fost o figură centrală a scenei politice româneşti şi internaţionale. Ministru de Finanţe în două Cabinete, ambasador al României la Londra şi prim-delegat la Societatea Naţiunilor, negociator în complexe probleme economico-financiare, dar şi social-umanitare, inegalabil preşedinte, în două rânduri, al Adunării Societăţii Naţiunilor,  ministru al Afacerilor Străine între 1927–1928 şi 1932–1936, iniţiator şi semnatar al unor tratate şi acorduri de politica externă românească şi europeană, exponent şi susţinător al intereselor româneşti, în marile capitale ale Europei şi dincolo de Ocean, artizanul unor organisme de securitate regională, precum Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, preşedinte sau figură proeminentă a unor instituţii sau structuri din sistemul Societăţii Naţiunilor, precum şi  al unor societăţi de înaltă ţinută din ţară şi străinătate, reţinând doar Academia Diplomatică Internaţională, Comisia de Cooperare Intelectuală Internaţională (precursoarea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga, membru al Academiei Române, opera lui Nicolae Titulescu a străbătut lumea, ca ambasador al conştiinţei şi vocaţiei poporului român. Câteva dintre realizările marelui diplomat român marchează semnarea, alături de Ion Cantacuzino, a Tratatului de la Trianon, care a consemnat, după Primul Război Mondial, alipirea Transilvaniei la Vechiul Regat, rolul său în rezolvarea unui diferend care a durat 12 ani cu grofii maghiari din Transilvania, în procesul numit Procesul Optanților sau efortul de reformă a sistemului fiscal din România. Un rol important l-a avut Titulescu și în ceea ce privește crearea unui mecanism de securitate colectivă în Europa, cele mai importante proiecte fiind Mica Antantă și Înțelegerea Balcanică. De asemenea, a fost artizanul reluării relațiilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, în 1934, împreună cu ministrul de externe sovietic, Maxim Litvinov, după 18 ani de întrerupere a acestora. Pe această bază a avut loc înapoierea unui segment important din Tezaurul Românesc de la Moscova.  În contextul aniversării unei personalităţi atât de complexe, Fundația Europeană Titulescu, al cărei  scop principal este restituirea operei politico-diplomatice a marelui diplomat, a iniţiat o serie de contacte, cu instituţii reprezentative ale statului român,  pentru realizarea unor acțiuni culturale, atât în ţară cât şi în străinătate, menite a readuce în atenţia opiniei publice, personalitatea lui Nicolae Titulescu. Primul eveniment va fi sesiunea aniversară de la începutul lunii martie, care  se va desfășura în Aula Academiei Române şi va marca deschiderea oficială a Anului Titulescu.  Astfel, expoziţia Nicolae Titulescu – lider al diplomaţiei româneşti şi europene, realizată   în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Ministerul Afacerilor Externe, prin Unitatea  Arhive Diplomatice şi Arhivele Naţionale ale României, va deschide seria evenimentelor organizate de Fundaţia Europeană Titulescu în acest an aniversar. Cu un nucleu expoziţional axat pe fotografii şi documente originale şi obiecte personale, din patrimoniul celor trei institutuţii partenere în acest proiect, evenimentul îşi propune readucerea în actualitate şi perpetuarea memoriei marelui om politic şi diplomat român, stimularea interesului pentru personalitatea şi opera politico-diplomatică a acestuia, conservarea patrimoniului şi a altor mărturii legate de viaţa şi opera sa.  Demersul vine în continuarea eforturilor depuse de Fundaţia Europeană Titulescu, de peste 30 de ani de la înfiinţarea sa, de a face cunoscută opera citorului său. Am reușit realizarea unui obiectiv major la care ne-am angajat la momentul creării Fundației, anume acela de a repatria rămășițele pământești ale lui Titulescu, de la Cannes, unde acesta fusese înmormântat în 1941. El odihnește acum, așa cum și-a exprimat dorința, la Brașov, în curtea bisericii Sfântul Nicolae. De asemenea, am publicat numeroase volume conținând opera sa, printre care manuscrisul său celebru, din 1937, rămas în arhivele MAE, despre „Politica externă a României”, precum și un amplu album cuprinzând fotografii și documente de epocă. Am realizat două colecții, constituind programe naționale: „Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică” și „Nicolae Titulescu. Opera științifică”. Închei această enumerare cu un alt proiect pornit în 1991 – Cursurile Nicolae Titulescu pentru tineri diplomați din România și din străinătate, organizate anual, la Brașov. Am investigat fondurile documentare Titulescu din din România și din străinătate, am organizat expoziții, am emis plachete aniversare și am contribuit la amplasarea de statui în locații, din țară și din străinătate, unde Nicolae Titulescu și-a desfășurat activitatea. Recent, am donat o statuie, reprezentându-l pe marele diplomat român, primăriei Municipiului Chișinău, care urmează să fie amplasată, în centrul orașului, în primăvara acestui an.  În contextul primului eveniment al Anului Titulescu, organizat de Fundaţie, vreau să subliniez colaborarea deosebită cu Muzeul Municipiului București, Ministerul Afacerilor Externe prin Unitatea Arhive Diplomatice şi  Arhivele Naţionale ale României, în vederea organizării acestui eveniment expoziţional, la Palatul Suţu, chiar în data naşterii marelui om politic. Îmi exprim speranţa că Anul Titulescu şi evenimentele culturale derulate de Fundaţie, în parteneriat cu instituţii reprezentative din ţară şi străinătate, vor contribui la cunoaşterea şi aprecierea operei politice şi diplomatice a acestui „academician al păcii”, cum l-a definit unul dintre  preşedinţii  Academiei Diplomatice Internaţionale”, spunea în martie, la prima expoziție de la București, prof. univ. dr. Adrian Năstase.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share