20/10/2020

A XXIII-a ediție a Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru probleme ale etnicilor germani din România

Prefectul județului Timiș, doamna Liliana Oneț, a participat, astăzi, la lucrările celei de a XXIII-a ediții a Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru probleme ale etnicilor germani din România, care a avut loc în sistem de videoconferință. Cu acestă ocazie, prefectul Liliana Oneț a prezentat o sinteză privind demersurile întreprinse la nivelul județului Timiș în sprijinul etnicilor germani, în perioada 2019-2020.

În ceea ce privește domeniul economic, prefectul județului Timiș a prezentat faptul că „investiţiile germane reprezintă o componentă foarte importantă în economia românească, dar și în economia județului Timiș. Astfel la sfârșitul lunii august 2020 la Oficiul Registrului Comerțului în județul Timiș erau înregistrate 768 societăţi comerciale cu capital integral german, investițiile germane ocupând astfel locul al doilea ca număr.  Societățile comerciale germane din județul Timiș au creat un număr mare de locuri de muncă, în prezent acestea având peste 50.000 de angajați, inclusiv în domenii de vârf, tehnologia informațiilor, inovare și cercetare dezvoltare”. Au mai fost abordate teme legate de colaborarea în domeniul cultural, și la nivelul administrației publice. În ceea ce privește educația, prefectul Liliana Oneț a prezentat faptul că ”în județul Timiș se asigură posibilitatea studierii în limba germană, de la grădiniță până la studiile universitare”.

“În încheiere doresc să subliniez faptul că, cei 28 de ani de colaborare în baza Tratatului dintre România şi Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa, au fost pentru judeţul Timiş, 28 de ani de prietenie, cooperare şi încredere reciprocă în tot ceea ce a întreprins pentru minoritatea germană, împreună cu minoritatea germană şi cu partenerii germani”,  afirmat prefectul județului Timiș.

La final a avut loc semnarea Protocolului Comun de către doamna Iulia Matei, secretar de stat pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și domnul Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal pentru problemele imigranților de origine germană și minorități naționale.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share