ACTIVITATEA DE INVESTIȚII DESFASURATĂ DE AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S.A.

Proiectele de investiții prezentate sunt grupate pe trei categorii, respectiv:
a. Proiecte finalizate aflate în etapa de monitorizare
b. Proiecte de investiții inițiate înainte de 31.12.2021
c. Proiecte de investiții lansate în perioada 01.01.2022 – 19.12.2022

De asemenea, se va face o diferențiere între proiectele de investiții ce se vor realiza în termen scurt (până în 31.12.2023) și cele pe termen mediu (cu termen de finalizare 31.12.2025 sau ulterior)
În total, S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. urmărește realizarea unor investiții cu o valoare cumulată de peste 2.500 mil. lei (peste 507 mil. euro, cu TVA inclus) după cum urmează:
TOTAL FEDR MTI TSR Fonduri private
Mil. lei 2.500,11 692,12 225,56 128,02 1.454,41
Mil. euro 507,14 140,79 45,97 26,43 293,94

I. Proiecte de investiții finalizate, aflate în etapa de monitorizare
1. Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri
La data de 29.07.2021 s-a dat în folosință Terminalul Sosiri Curse Externe Pasageri situat pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Valoarea totală a proiectului de investiții este de 30,35 mil. lei.
Până la data de 06.02.2022:
• S-a finaliza procedura de înscriere a imobilului în patrimoniul privat al societății cu nr. 400528 începând cu data de 12.01.2022 ;
• Noul terminal a fost menținut în condiții de exploatare optime, toate reparațiile necesare (opt intervenții la: ușile glisante, tavanul fals, placările exterioare, sistemul de climatizare, instalația electrică și la sistemul de transport bagaje) s-au realizat de către constructor în perioada de garanție.
• În ceea ce privește lucrările de pavare a trotuarelor cu dale din beton (unde s-a constatat după sezonul rece deformarea suprafeței acoperite cu dale și fisuri observate la unele dintre acestea), s-a realizat remedierea defecțiunilor constatate în perioada de garanție. Societatea nu înregistrat costuri suplimentare. Reparațiile s-au realizat decalat, astfel încât fluxul de pasageri nu a fost perturbat.
TOTAL FEDR MTIC TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 30,35 13,28 2,34 14,73
Mil euro (inclusiv TVA) 6,23 2,73 0,48 3,02

2. Achiziția a două autospeciale PSI.
Autospecialele au intrat în serviciu începând cu data de 27.06.2021.
Până la data de 19.12.2022 nu s-au înregistrat defecțiuni în comportarea autospecialelor pe timpul iernii 2021 – 2022 și nici în anul curent.
TOTAL FEDR MTIC TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 8,93 6,36 2,57
Mil euro (inclusiv TVA) 1,83 1,30 0,53

3. Achiziție Sistemul Integrat pentru Controlul de Securitate
• Recepția finală a celor 30 de echipamente de control de securitate furnizate s-a realizat în 15.06.2022, iar sistemul integrat pentru controlul de securitate este utilizat integral. Începând cu data de 01.12.2022, controlul de securitate al pasagerilor și bagajelor se realizează la un nivel ridicat de confort. Lichidele, aerosolii și gelurile, precum și echipamentele electronice de mari dimensiuni sunt controlate în bagajul de cabină (nu mai este necesară extragerea lor pentru controlul, de securitate) și nu se mai aplică restricțiile de transport al LAGs în aceste bagaje.
De la începutul anului până la data raportării:
• S-a finalizat procedura de avizare, prin medierea Autorității Aeronautice Civile Române, în calitate de autoritate națională competentă (ședința de mediere din data de 10.03.2022). Autoritate a solicitat puncte de vedere către Conferința Europeană a Aviației Civile (CEAC/ECAC) și a transmis către toate părțile implicate indicații concrete despre modul de aplicare a prevederilor reglementărilor europene (adresa cu nr. 1348/21.03.2022);
• S-au finalizat toate demersurile de formalizare a documentelor și procedurilor agreate la nivel european pentru aceste categorii de echipamente, inclusiv teste de acceptanță, de verificare tehnică și operațională care nu au relevat vicii de fond ce ar putea genera probleme în exploatare. Pe baza acestor verificări fizice, s-au întocmit și transmis documentele tehnice corespunzătoare către SRI cu adresa nr. 2445/05.05.2022 și s-a primit avizul de utilizare cu nr. N110488 din 03.05.2022.
• S-au realizat toate modificările constructive electro – mecanice și de automatizări pentru integrarea echipamentelor de scanare a bagajelor de cală în sistemele de benzi destinate transportului bagajelor de cală.
• De asemenea, toate echipamentele care utilizează radiații ionizante sunt avizate de către CNCAN.
• În prezent sunt date în exploatare toate sistemele de control de securitate destinate pasagerilor, persoanelor altele decât pasagerii, ale mărfurilor, ale proviziilor de aeroport și de avion.
În publicația Renașterea bănățeană nr. 9840 din 11.07.2022 a fost publicat anunțul la terminarea implementării proiectului „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”.

TOTAL FEDR MTIC TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 39,30 27,97 11,33
Mil euro (inclusiv TVA) 8,07 5,74 2,33

II. PROIECTE DE INVESTIȚII INIȚIATE ÎNAINTE DE 31.12.2021

4. Terminal Plecări Curse Externe
Contractul de finanțare al acestui proiect de investiții a fost aprobat cu nr. 108/29.07.2021.
Până la data de 19.12.2022:
• S-a stabilit câștigătorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de execuție, Asocierea CONCELEX SRL – CONCELEX ENGINEERING SRL – CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL – METROLUL SA acumulând 98,6 puncte. Pe locul 2, cu 95,0 puncte s-a clasat ofertantul STRABAG SRL, care a depus contestație în data de 04.04.2022.
• Prin decizia CNSC 967 / C1 /848 /09.05.2022, contestația depusă de STRABAG SRL, a fost respinsă ca nefondată.
• Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” a formulat acțiune în despăgubire pentru prejudiciul creat de STRABAG, prin formularea contestației la CNSC. S-a constituit dosarul nr. 2996/30/2022 al Tribunalului Timiș, având ca obiect litigiul privind achizițiile publice, iar soluția în primă instanță a fost de respingere a acțiunii. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” a formulat recurs cu termen de judecată la data de 19.12.2022, pe rolul Curții de Apel Timișoara.
• A fost semnat Contractul cu CONCELEX SRL – CONCELEX ENGINEERING SRL – CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL – METROLUL SA., înregistrat la nr.40586 / 16.05.2022, având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației tehnico – economice (fazele D.T.A.C., P.T., D.D,E.) și realizarea pe baza acesteia a lucrărilor de execuție pentru edificarea unei construcții cu destinația Terminal plecări curse externe, cu asigurarea inclusiv a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului”.
• A fost emis Ordinul de începere pentru serviciile de proiectare cu nr. 40587 / 16.05.2022, conform căruia contractul de lucrări întră în vigoare începând cu data de 17.05.2022, iar termenul de finalizare al contractului este 17.01.2024.
• S-a finalizat procedura de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier, prin desemnarea la punctaj a câștigătorului: S.C. DAVITRAVELL S.R.L. cu sediul în Săcele, județul Brașov. A fost semnat contractul de presări servicii cu obiectul „ Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea obiectului de investiții Terminal plecări curse externe”, înregistrat la nr.40693 din 30.05.2022.
• A fost emisă Autorizația de construire nr. 52 / 18.10.2022, înregistrată la nr.40429 / 18.10.2022 a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu privire la executarea lucrărilor de construire pentru „Terminal plecări curse externe”, prin extinderea clădirii existente a terminalului de sosiri curse externe – Etapa 1.
• A fost emisă Autorizația de organizare de șantier nr. 15 din 24.10.2022
• Lucrările de execuție au fost inițiate la data de 31.10.2022, dar se află în întârziere de aproximativ 2 săptămâni față de termenul asumat prin graficul de lucrări
• S-au inițiat demersurile pentru achiziția echipamentelor de securitate care vor dota noul terminal prin solicitarea unor puncte de vedere de la utilizatorii finali (Serviciul Român de Informații și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră). Din cauze legate de inflație, costurile de achiziție a echipamentelor au crescut. Din cele patru societăți care au exclusivitate la nivel național pentru aceste echipamente, doar două au furnizat oferte, ambele depășind substanțial (una cu 50%, iar cealaltă dublând) evaluarea realizată în cadrul studiului de fezabilitate realizat în anul 2019. În aceste condiții economiile realizate prin procedurile de achiziții finalizate în cadrul acestui proiect vor fi redistribuite către această achiziție. Este necesară o redimensionare a sistemului de control de securitate ce se va achiziționa, în condițiile menținerii indicatorilor tehnici aprobați (se vor amenaja șase filtre de control de securitate și un sistem automat de scanare a documentelor de identitate compus din 6 porți ABC). Cele două activități de proiectare (a terminalului în ansamblu și a sistemului de securitate) trebuie să fie coordonate pe tot parcursul derulării proiectului. Estimăm că procedura de achiziție va fi lansată în SICAP până la data de 31.01.2023, după introducerea solicitărilor transmise de către utilizatorii finali contactați prin procedura de consultare.
TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 184,45 93,61 37,31 53,53
Mil. Euro (inclusiv TVA) 38,83 19,71 7,85 11,27

III. PROIECTE DE INVESTIȚII LANSATE ÎN PERIOADA 01.01.2022 – 19.12.2022

Pentru aceste proiecte de investiții s-au identificat surse de finanțare și s-au inițiat demersuri de implementare.

5. Achiziție „Echipamente de Siguranță pentru Activități Non Economice”
Proiectul este eligibil prin POIM 2014 – 2020 cu o intensitate de 100% și o valoare de 14.890.680 lei (respectiv 17.692.800 lei cu TVA) și se află în etapa de achiziție a echipamentelor.
Acesta cuprinde:
• Multifuncțional capacitate mică pentru măturare aspirare și spălare
• Echipament autopropulsat de mare capacitate pentru maturare. aspirare si spălare suprafeţe exterioare (inclusiv FOD)
• Echipament pentru curățarea depunerilor de cauciuc și a marcajelor de vopsea de pe suprafețele de mişcare aeroportuare
• Utilaj multifuncțional cu echipament tip tocătoare de vegetație (2 buc.)
• Punct de comandă mobil
• Generator cu turn de iluminat tractabil (2 buc.)
• Generator mobil / tractabil
• Autoutilitară pentru intervenție tehnică
• Autospecială 4 X 4 pentru combaterea vieții sălbatice (declarată neeligibilă în procedura de evaluare a proiectului
• Echipament șenilat pentru tocare vegetație și curățat sisteme pluviale deschise
• Autospecială suport pentru situații de urgență
Până la data de 19.12.2022:
• S-a emis avizul Consiliului Tehnico – Economic al societății cu nr. 501/01.02.2022;
• S-a obținut avizul Consiliului de Administrație al Aeroportului prin Decizia CA nr. 2/02.02.2022;
• S-a abținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/18.02.2022;
• S-a emis Avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 27/36 din 01.03.2022;
• S-a depus proiectul de investiții pe platforma electronică MySMIS cu codul 152502/2022 și s-a răspuns la prima solicitare de clarificări;
• S-a emis Avizul de către Administrația Apele Române Banat Timiș cu nr. 1776/30.03.2022;
• S-a emis Avizul de mediu (negație) de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 1946/07.04.2022;
• S-a emis Declaraţia NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 2006/11.04.2022;
• A fost emis Ordinul MTI nr. 313 din 24.03.2022 pentru aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Echipamente de Siguranță pentru Activități Non Economice”.
• A fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”, nr. 150 / 20.07.2022, cod SMIS 152502.
• Achiziția se află în etapa de evaluare financiară a ofertelor. Pentru trei loturi nu s-au prezentat oferte, iar procedura de achiziții trebuie reluată. Este necesară modificarea nesemnificativă a caracteristicilor tehnice ale celor trei echipamente și avizarea la nivel corespunzător a acestor indicatori.
• În publicația Renașterea bănățeană nr. 9856 din 29.07.2022 a fost publicat anunțul la începutul implementării proiectului „Echipamente de siguranță pentru activități non economice”.

TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 17,70 12,25 5,45 –
Mil. euro (inclusiv TVA) 3,58 2,48 1,10 –

6. Utilaje destinate activităților economice de siguranță
Proiectul are ca scop achiziția de echipamente care vor fi utilizate pentru activități care pot aduce venituri autorității aeroportuare, fiind eligibil cu o rată de cofinanțare a cheltuielilor de 25 %. Valoarea totală a investiției este de 17.431.944 lei (respectiv 20.719.419 lei cu TVA) din care 4.368.862 lei (fără TVA) reprezintă contribuţia proprie a aeroportului și se află în etapa de achiziție a utilajelor.
Acesta cuprinde:
• Autodegivror pentru aeronave, cu fluide de tip I și tip II/IV și acțiune până la minim 13 m înălțime
• Autodegivror pentru aeronave, cu fluide de tip I și tip II/IV și acțiune până la minim 18 m înălțime
• Utilaj de deszăpezire de mare capacitate cu patru operații (îndepărtare, măturare, aspirare și împrăștiere material antiderapant) (2 bucăți)
• Utilaj de deszăpezire de capacitate mică cu trei operații
Până la data de 19.12.2022:
• S-a emis avizul Consiliului Tehnico – Economic al societății cu nr. 502/01.02.2022;
• S-a obținut avizul Consiliului de Administrație al Aeroportului prin Decizia CA nr. 2/02.02.2022;
• S-a abținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/18.02.2022;
• S-a emis Avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 28/37 din 01.03.2022;
• S-a depus proiectul de investiții pe platforma electronică MySMIS cu codul 155270/2022 și s-a răspuns la prima solicitare de clarificări;
• S-a emis Avizul de către Administrația Apele Române Banat Timiș cu nr. 1775/30.03.2022;
• S-a emis Avizul de mediu (negație) de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 1813/05.04.2022;
• S-a emis Declaraţia NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 2009/11.04.2022.
• A fost emis Ordinul MTI nr. 312 din 24.03.2022 pentru aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Utilaje destinate activităților economice de siguranță”.
• S-a obținut creditul necesar cofinanțării proiectului de investiții în valoare de 4.500.000 lei.
• A fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul de investiții „Utilaje destinate activităților economice de siguranță”, nr. 151 / 20.07.2022, cod SMIS 155270.
• Achiziția se află în etapa de înregistrare a unor eventuale contestații, ofertanții câștigători putând fi declarați înainte de 31.12.2022.
• În publicația Renașterea bănățeană nr. 9856 din 29.07.2022 a fost publicat anunțul la începutul implementării proiectului „Utilaje destinate activităților economice de siguranță”.

TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 20,72 11,11 4,43 5,18
Mil. euro (inclusiv TVA) 4,19 2,24 0,90 1,05

7. Sistem integrat de securitate aeroportuară
Proiectul este eligibil prin POIM 2014 – 2020 cu o intensitate de 100% și o valoare de 115.101.670,37 lei (respectiv 136.740.815,34 lei cu TVA) și se află în etapa de evaluare financiară a ofertelor privind achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări cu termen la data de 31.12.2022.
Acesta cuprinde următoarele obiecte de investiții:
• Drum perimetral de securitate
• Gard perimetral de securitate
• Sistem de supraveghere video cu circuit închis pe întregul perimetru al zonei de operatiuni aeriene
• Modernizarea/refacerea punctelor de control acces
• Modernizare sistemului de supraveghere video cu circuit închis a zonelor publice exterioare și interioare și a zonelor de operatiuni aeriene și a părţilor critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat
• Modernizare sistem de control si modernizare a accesului autovehiculelor dinspre zonele publice
• Realizare substație PSI pentru intervenţie rapidă.

Până la data de 19.12.2022:
• S-a finalizat și recepționat studiul de fezabilitate și s-a determinat costul de edificare al proiectului de investiții.
• S-a realizat Nota de fundamentare și toate celelalte documente de avizare tehnico – financiare necesare aprobării proiectului de investiții.
• S-a emis avizul Consiliului Tehnico – Economic al societății cu nr. 1232/14.03.2022;
• S-a obținut avizul Consiliului de Administrație al Aeroportului prin Decizia CA nr. 4/15.02.2022;
• S-a abținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4/12.02.2022;
• S-au înaintat documentele de avizare a indicatorilor către Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 2170 din 19.04.2022;
• S-a depus proiectul de investiții pe platforma electronică MySMIS cu codul 155595/2022;
• S-a emis Avizul de către Administrația Apele Române Banat Timiș cu nr. 8/21.04.2022;
• S-a emis Avizul de mediu (referat) de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 2007/11.04.2022;
• S-au depus documentele pentru emiterea Declarației NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș.
• A fost emis Avizul Consiliului Tehnico – Economic de Avizare al MTI cu nr. 59/68/30.05.2022, prin care a fost avizat Documentul de avizare cu nr. 33/59/17.05.2022.
• S-a abținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 8/11.07.2022, privind studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
• S-a obținut avizul Consiliului Interministerial de avizare nr.41 / 28.07.2022 și s-a depus proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției.
• A fot emisă Hotărârea de Guvern nr.1111/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară”.
• A fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară”, nr.178 / 22.09.2022, cod SMIS 155595.
• S-a inițiat procedura de achiziții publice a proiectării tehnice și a lucrărilor de execuție care este în etapa de evaluare a ofertelor din punct de vedere financiar. Semnarea contractului de proiectare și execuție este estimată a se finaliza până la data de 31.12.2022.

TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 136,66 97,52 39,14 –
Mil. euro (inclusiv TVA) 27,61 19,71 7,90 –

8. Centrul intermodal de transport pasageri
Pe latura de sud a parcării auto, se va realiza o stație terminus a CFR (punct oprire) care va permite accesul la aeroport atât a pasagerilor care pleacă din Timișoara.
Până la data de 19.12.2022:
• S-a menținut contactul cu SN CFR Infrastructură, dar varianta propusă prin SF nu este varianta optimă pentru aeroport, cerințele de confort pentru pasageri fiind la un nivel sub cel optim.
• S-a definitivat analiza privind modificărea facilităților din incinta aeroportului, respectiv modificarea parcării, stabilirea circuitului autovehiculelor pentru transport în comun, a zonelor destinate activităților de rent-a-car, circulațiilor pietonale, etc.
• Soluția de finanțare a acestor amenajări este asigurată din surse proprii.
• Proiectul este afectat de ritmul de progres al SN CFR Infrastructură care are inițiativa, competența și resursele în acest proiect de investiții.

TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 3,00 – – 3,00
Mil. euro (inclusiv TVA) 0,61 – – 0,61

9. Centrul Logistic Intermodal Cargo Timișoara
Proiectul s-a demarat în condițiile finanțării integrale prin fonduri naționale și prin fonduri private, atrase prin „concesiune de lucrări” și ar putea fi implementat printr-o procedură de achiziții pe loturi.
A fost solicitat emiterea unui certificat de urbanism pentru realizarea acestui proiect; certificatul de urbanism este necesar pentru inițierea procedurii (elaborarea caietului de sarcini în vederea realizării obiectivului propus).

9.1. Lotul I – Realizarea „Centrului logistic destinat gestionării transporturilor aeriene de mărfuri”
• Finanțarea se va realiza integral de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) din fonduri publice.
• A fost finalizat Studiul de fezabilitate care a determinat costurile bugetare prin Devizul general. S-au obținut toate avizele stabilite prin certificatul de urbanism la această etapă de proiectare. Costurile de edificare a construcției sunt evaluate la 25.238.475 lei (respectiv 29.995.000 lei cu TVA, 6.071.862 euro ), din care 18.901.250 lei (fără TVA) reprezintă construcții și montaj, .
• Costurile de administrare (întreținere spații interioare și exterioare) pot fi asigurate de societatea noastră la o valoare estimată de 0,25 € / mp / lună.
• Construirea terminalului va fi demarată în condițiile garantării ferme a închirierii pentru întreaga perioadă de amortizare a investiției de către un Agent Abilitat Cargo.
• S-a emis Ordinul MTI nr. 1320 / 20.07.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții.
• S-a inițiat procedura de achiziții, cu termen de depunere a ofertelor până la data de 18.11.2022. la data raportării, procedura se află în etapa de evaluare DUAE.

9.2. Lotul II – Realizarea centrului intermodal Cargo Timișoara
Obiectivul de investiții se află în etapa definirii temei de proiectare care va cuprinde minim 40.000 mp hale și alte construcții industriale și 50.000 – 160.000 mp facilități rutiere, platforme betonate, spații de depozitare exterioare, etc.
Pentru realizarea integrală a proiectului se va avea în vedere cooperarea cu autoritățile locale și Primăria Comunie Ghiroda, iar ca prim demers se va realiza planul urbanistic zonal pentru parcela de teren de 34,8 ha (costul serviciilor este de 273.000 lei, fără TVA), cu termen de finalizare 15.12.2022.
De asemenea, pe parcela învecinată, care are același regim de proprietate și o suprafață de 29,594 ha, se intenționează să se realizeze toate facilitățile necesare pentru acomodarea transferului mărfurilor între sistemele de transport rutier și feroviar.
Sub egida Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-au inițiat contacte cu Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului din Japonia, precum și cu Ministerul Transporturilor din Emiratele Arabe Unite care ar putea fi interesate de dezvoltarea unui parteneriat pentru edificarea și exploatarea facilităților intermodale propuse prin acest proiect (aerian / feroviar / rutier).

9.3. Lotul III – Realizarea unei parcări auto de 20.000 mp destinată pasagerilor
Pentru realizarea acestei facilități ce se va edifica la sud de noile terminale de pasageri este alocată în parcela de 34,8 ha o suprafață de 20.000 mp. Investiția se poate realiza tot prin „concesiune de lucrări” sau prin acordarea fondurilor din bugetul de stat pe baza „testului investitorului privat prudent în economia de piață” și va fi dată în exploatare începând cu 01.01.2024.
S-a inițiat achiziția studiului de fezabilitate, prin procedură simplificată, cu termen de finalizare 15.12.2022.

9.4. Lotul IV – Construire hotel și spații de birouri
Companiile aeriene care au bază pe aeroportul din Timișoara achiziționează pe termen lung spații de cazare pentru a asigura odihna personalului navigant. Investiția poate fi atractivă pentru aceste societăți având în vedere că vor economisii costurile transportului și vor asigura și un timp suplimentar de odihnă. Hotelul va fi deschis tutor pasagerilor și publicului larg și are alocată prin PUZ-ul aflat în procedură de aprobare o suprafață de 12.000 mp.
De asemenea, o parte din spațiile construcției pot fi amenajate cu destinația de birouri cu acces facil pentru angajații societăților care vor activa în zona industrială CARGO.

Până la data de 19.12.2022:
• S-a inițiat contractul de realizare a PUZ din data de 01.02.2022
• S-au identificat soluții de finanțare a loturilor, după cum urmează:
o Loturile I și III – sunt pretabile pentru finanțare din fonduri naționale prin aprobarea testului investitorului privat în economia de piață;
o Loturile II și IV – din fonduri private atrase prin procedura de „concesiune de lucrări” și / sau prin parteneriate publice – private
TOTAL TSR MTI I.PRIVAT
CLINT, din care: Mil. lei (inclusiv TVA) 1.484,41 0,00 30,00 1.454,41
Mil. euro (inclusiv TVA) 300,00 0,00 6,06 293,94
CLDGTAM Mil. lei (inclusiv TVA) 30,00 0,00 30,00 0,00
Mil. euro (inclusiv TVA) 6,06 0,00 6,06 0,00
CLINT II – IV Mil. lei (inclusiv TVA) 1.454,41 0,00 0,00 1.454,41
Mil. euro (inclusiv TVA) 293,94 0,00 0,00 293,94

10. Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave
Pista de decolare – aterizare a AIT TV este proprietatea publică a Statului Român, în administrarea MTI, iar investițiile privind reparațiile capitale nu se pot realiza decât în condițiile finanțării integrale de MTI a tuturor lucrărilor de reparații necesare. Realizarea pantelor de scurgere a apelor pluviale în profil transversal, reparația capitală pe segmentul estic cu lungimea de 1.000 m și lățimea totală de 60 m, extinderea platformei de parcare a aeronavelor precum și a căilor de rulare Alfa, Bravo, Delta și Fox se va realiza în scopul permiteri circulației în condiții optime a aeronavelor de categorie „E”.
Reparația capitală va cuprinde și înlocuirea integrală a sistemelor de balizaj încorporate.

Până la data de 19.12.2022:
• S-a finalizat procedura de achiziție a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, iar câștigătorul S.C. ADURO SRL a finalizat testele necesare elaborării expertizei tehnice.
• S-au finalizat, de asemenea, studiile de teren aferente:
o Studiului geotehnic al suprafețelor betonate și al celor înierbate
o Scanarea prin aerofotografiere pentru realizarea ortofotoplanului 3D;
o Ridicarea topografică
o Scanarea cu georadarul;
o Scanarea cu deflecometrul;
o Inspectarea sistemului de iluminare și a circuitelor electrice;
o Inspectarea și ridicarea topometrică a sistemului de colectare a apelor pluviale;
o Informarea tehnică și intervievarea personalului de mentenanță.
• Etapa de expertizare s-a încheiat la data de 31.05.2022. În continuare se va stabili care va fi varianta optimă de modernizare și extindere a suprafeței de mișcare, care să fie în concordanță cu toate solicitările viitoare privind dezvoltarea aeroportuară, pe linia transportului de pasageri, dar, mai ales, pe linie de cargo.
• Prin HG 1213 din 19.10.2022 s-au aprobat demersurile de realizare a unui schimb al dreptului de administrare al unor terenuri între MTI și MApN, prin care aeroportul poate să obțină concesiunea pentru o suprafață de 2,30 ha în extremitatea estică a platformei.
• S-au finalizat demersurile privind dezmembrarea imobilelor la OCPI care urmează a face obiectul transferurilor la MApN.
• S-a devansat realizarea primei etape (MESMA 1) a investiției privind modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare în valoare totală estimată de 25,16 milioane euro , care cuprinde lucrările proiectate pentru platforma de parcare a aeronavelor. APRON va putea asigura condiții optime pentru 24 aeronave de categorie C sau 19 aeronave de categorie C și 3 aeronave de categorie E. Dintre acestea, o poziție de parcare de categorie C are dotări speciale pentru degivrarea aeronavelor.
• Documentația pentru avizarea la nivelului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va fi susținută în ședința Consiliului Tehnico – Economic din data de 08.12.2022.
• Până în prezent s-au obținut avizele:
• HG 1213/2022 privind transferul dreptului de administrare al terenului pe care se va edifica extinderea APRON către est;
• Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Aeroportului Internațional Timișoara nr. 41555 din 27.10.2022;
• Avizul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA ” S.A. cu nr. 17 din 11.11.2022 (care completează Decizia CA nr. 16 din 28.10.2022, pct. 1);
• Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA ” S.A. cu nr. 12 din 10.11.2022;
• Avizul Autorități Aeronautice Civile Române nr. 37022 din 29.11.2022;
• Referatul Agenției pentru protecția Mediului Timiș nr. 7159 din 29.11.2022;
• Expresia de interes, document prin care Banca Transilvana confirmă inițierea negocierilor pentru stabilirea condițiilor de creditare (înregistrată cu nr. 6290 din 29.11.2022).
• Negația emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT privind solicitarea de avizare depusă electronic la adresa office@isutimis.ro în data de 17.11.2022.
• Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii emis în urma ședinței din 08.12.2022 cu numărul 183/192/08.12.2022.
• În ședința din data 15.012.2022, în conformitate cu HG nr. 150 / 2010 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național şi Locuinței, proiectul de investiții a fost supus avizării.

TOTAL FEDR MTI TSR
MESMA, din care: Mil. lei (inclusiv TVA) 529,65 411,53 87,28 30,84
Mil. euro (inclusiv TVA) 107,1 83,14 17,66 6,29
MESMA 1 Mil. lei (inclusiv TVA) 123,36 66,18 26,34 30,84
Mil. euro (inclusiv TVA) 25,16 13,49 5,37 6,29
MESMA 2 Mil. lei (inclusiv TVA) 406,29 345,35 60,94 –
Mil. euro (inclusiv TVA) 81,94 69,65 12,29 –

11. Parc fotovoltaic 10 MW (PF10MW)
De asemenea, s-au intensificat acțiunile prin care să se stabilească eligibilitatea proiectelor de investiții ale aeroportului prin Programul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât societatea să poate obține acreditarea ca „AEROPORT VERDE”.
În acest sens, s-a analizat realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 7 MW în primă etapă, cu posibilități de extindere până ala 10 MW (PF 10MW) care să asigure consumul electric al întregii infrastructuri aeroportuare și a Centrului Logistic Intermodal propus. Pentru această investiție s-a disponibilizat o suprafață de 10 ha. Termenul de finalizare va fi în concordanță cu termenele stabilite prin PNRR, dar nu va depăși 31.12.2024.
În acest sens, s-a inițiat achiziția unui studiu de fezabilitate prin procedură directă. În cadrul acestui studiu se va realiza și o analiză a costurilor și a posibilităților concrete de finanțare.

TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 40,00 14,29 5,71 20,00
Mil. euro (inclusiv TVA) 8,09 2,89 1,16 4,04

12. Digitalizarea activităților aeroportuare (DAA)
Digitalizarea activităților aeroportuare (DAA), proiect de investiții propus spre finanțare prin PNRR cu termenul de finalizare stabilit în concordanță cu limitele prevăzute prin acest program, dar care nu va depăși 31.12.2024.

TOTAL FEDR MTI TSR
Mil. lei (inclusiv TVA) 4,94 4,20 0,74
Mil. euro (inclusiv TVA) 1,00 0,85 0,15

Vor fi analizate și promovate spre implementare proiecte de investiții în domeniul digitalizării activităților aeroportuare, atât cele interne, administrative, cât și cele destinate pasagerilor și colaboratorilor societății, în măsura în care acestea vor fi eligibile prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A., astfel încât societatea să poate obține acreditarea ca „AEROPORT VERDE”.

Tabel cu principalele obiective investiționale pe termen scurt si mediu
PROIECT Milioane lei (TVA inclus) Milioane euro (TVA inclus)
TOTAL FEDR MTI TSR FP TOTAL FEDR MTI TSR FP
CTSCEP 30,35 13,28 2,34 14,73 0,00 6,23 2,73 0,48 3,02 0,00
APSISICS 48,23 34,33 13,90 0,00 0,00 9,90 7,04 2,86 0,00 0,00
TPCE 184,45 93,61 37,31 53,53 0,00 38,83 19,71 7,85 11,27 0,00
CLINT 1.484,41 0,00 30,00 0,00 1.454,41 300,00 0,00 6,06 0,00 293,94
SISA 136,66 97,52 39,14 0,00 0,00 27,61 19,71 7,90 0,00 0,00
ESANE 17,70 12,25 5,45 0,00 0,00 3,58 2,48 1,10 0,00 0,00
UDAES 20,72 11,11 4,43 5,18 0,00 4,19 2,24 0,90 1,05 0,00
CIP 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00
MESMA 529,65 411,53 87,28 30,84 0,00 107,10 83,14 17,66 6,29 0,00
PF10MW 40,00 14,29 5,71 20,00 0,00 8,09 2,89 1,16 4,04 0,00
DAA 4,94 4,20 0,00 0,74 0,00 1,00 0,85 0,00 0,15 0,00
TOTAL 2.500,11 692,12 225,56 128,02 1.454,41 507,14 140,79 45,97 26,43 293,94

În concluzie, strategia de dezvoltare propusă pe termen scurt si mediu (până în anul 2023) are la bază o analiză a necesarului de capacitate atât pentru zona de landside cât și pentru zona de airside. Investițiile în infrastructura aeroportuară reprezintă o prioritate în vederea asigurării necesităților operaționale ale diverselor categorii de trafic. Mai jos sunt prezentate principalele obiective investiționale, așa cum au rezultat din analiza situației actuale și a prognozelor privind dezvoltarea viitoare a diverselor categorii de trafic.
Înainte de a fi lansate, toate obiectivele cuprinse în planul de investiții vor avea la bază documentații și analize amănunțite realizate la un nivel profesional, astfel încât să poată fi susținute la nivelul decizional intern societății sau extern acesteia.
În acest scop se va urmări îmbunătățirea continuă a sistemului de management la nivel mediu de decizie, pentru a asigura promptitudine, eficiență şi competitivitate ridicată.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share