Anul școlar a debutat sub bune auspicii în județul Hunedoara

Cursurile anului școlar 2022-2023, au debutat  luni, 5 septembrie în 239 de unități de învățământ hunedorene, organizate în 108 unități cu personalitate juridică cu învățământ de stat și 14 unități de învățământ particulare, în care, vor învăța peste 52000 de elevi și preșcolari. 

Din  26 august 2022 și până în 4 septembrie 2022, în toate unitățile de învățământ din județ s-au desfășurat inspecții tematice care au avut ca obiective: verificarea spațiilor școlare și a demersurilor întreprinse în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare, respectiv autorizației ISU, monitorizarea măsurilor luate de conducerile unităților de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale, pentru buna funcționare a sistemului de învățământ în condiții de siguranță sanitară, asigurarea manualelor școlare, precum și asigurarea transportului elevilor.
Pentru începerea anului școlar 2022 – 2023 în condiții optime, în 108 structuri ale unităților școlare au fost efectuate lucrări de reparații curente la instalațiile electrice, termice și sanitare, zugrăveli interioare și exterioare, înlocuit tâmplărie cu geamuri și uși termopan, amenajări săli de clasă, înlocuit parchet în sălile de clasă, reparații grupuri sanitare, amenajări de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități, construirea de rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, hidroizolații acoperiș, termoizolații exterioare, amenajări ale curților și aleilor de acces, reparații la săli de sport, modernizări ale unor terenuri de sport, reparații garduri împrejmuire incintă, instalarea de sisteme de supraveghere sau pentru stingerea incendiilor.
În urma accesării de către unitățile administrativ-teritoriale a unor programe cu finanțare internă sau externă (PNDL, PNDR, POR, PRET), au fost finalizate lucrările la obiective de investiții ce au constat în construirea unor grădinițe:
• Grădinița cu Program Normal Geoagiu (3 grupe),
• Grădinița cu Program Normal Orăștie (4 grupe),
• Grădinița cu Program Normal Hărău (2 grupe)
• Grădinița cu Program Prelungit Criscior (2 grupe),
• Grădinița „Episcop Gurie Georgiu” (4 grupe).

Alte cinci clădiri noi având destinația de grădinițe se află în diferite faze de execuție, având termene de finalizare în anul 2022. Totodată, sunt în proces de reabilitare un număr de opt clădiri pentru care,  lucrările au termene de finalizare în anul 2022. Igienizarea spațiilor de învățământ s-a realizat în toate unitățile de învățământ în vederea respectării normelor de siguranță sanitară. Un număr de trei clădiri reprezentând structuri ale unor unități școlare din județ, nu dețin în acest moment, autorizații sanitare de funcționare, din diverse motive referitoare la infrastructură.
Pentru astfel de situații au fost întreprinse măsuri de reabilitare care sunt în curs de derulare. De asemenea, prin diferite programe de finanțare, sunt în curs de execuție clădiri noi, la finalizarea cărora va fi depusă documentația în vederea eliberării autorizațiilor sanitare de funcționare.
La nivel județean, doar  cinci unități de învățământ cu personalitate juridică nu dețin autorizații ISU, încheierea lucrărilor de reabilitare având ca termen de execuție finalul anul 2022.

În ceea ce privește asigurarea combustibilului/agentului termic pentru sezonul rece, 57% dintre unități sunt branșate la rețeaua de termoficare sau sunt dotate cu centrale termice proprii pe gaze naturale, 41% dintre unități au combustibil solid pentru încălzire asigurat în procent de 100%, 2% dintre unitățile au combustibil solid pentru încălzire asigurat în proporție de 35 – 80%.
Din totalul celor 239 de unități de învățământ aparținând sistemului de învățământ de stat, 69 beneficiază de pază proprie, 33 de unități au încheiate contracte cu societăți specializate de pază, iar 7 unități au o formă de pază mixtă. De asemenea, un număr de 153 structuri sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, 86 în mediul urban și 59 în mediul rural.
Manualele școlare au fost comandate conform Procedurii de selecție și de comandă a manualelor școlare noi, după calendarul și termenele propuse de Ministerul educației, respectiv, de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Toate comenzile onorate de edituri au fost distribuite unităților de învățământ. Pentru clasele cu nivel de învățământ gimnazial, în data de 1.09.2022 se va finaliza înregistrarea ultimei comenzi pentru manuale școlare, conform programului gestionat de Ministerul Educației, urmând ca aceasta să fie onorată de edituri în cel mai scurt timp.

Anul școlar 2022-2023 debutează cu câteva elemente de noutate legislativă:
– Structura anului școlar fără semestre;
– Rubrică nouă în catalogul școlar, în care elevii vor avea consemnată o singură medie anuală la disciplinele de studiu;
– Introducerea programului de activități „Săptămâna verde” care are drept scop oferirea posibilității elevilor de a explora natura și de a învăța despre mediu și schimbările de climă;
– Noi prevederi cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare și fucționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E. nr. 4183/04.07.2022, referitoare la contractul educațional, transferul elevilor, organizarea și funcționarea comisiilor din școală etc;
– La sfârșitul lunii octombrie, o săptămână de vacanță școlară pentru toți elevii, nu doar pentru ciclul preșcolar și primar, așa cum era anii școlari anteriori;
– O vacanţă școlară de o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023.

 Pentru județul Hunedoara, această vacanță a fost programată în săptămâna 13-19 februarie 2023.

„Schimbările anului școlar 2022-2023 se reflectă în structura lui, în reorganizarea perioadelor de vacanță, alternându-se, astfel, perioadele de studiu cu cele dedicate timpului liber. Dinamica schimbărilor, proiectele și programele de sprijin pentru elevi, precum și activitățile extrașcolare sunt elemente prioritare menite să stimuleze sistemul de educație din România. S ub aceste auspicii debutează noul an școlar, pe care îl întâmpinăm cu bucurie, cu încredere în noile oportunități, care vin în sprijinul unităților școlare și a beneficiarilor acestora, pentru ca sistemul educațional să-și păstreze faima de învățământ de calitate și de performanță.

Eu,împreună cu întregul colectiv de inspectori vă transmitem mult succes în acest an școlar, împlinirea obiectivelor propuse și realizări frumoase, pe măsura muncii dumneavoastră, care să aducă județului nostru rezultate de prestigiu” a ținut să transmită prof. dr. Maria Ștefănie,  inspectorul școlar general al județului Hunedoara.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share