ANUNȚ IMPORTANT DE LA CASA NAȚIONALĂ DE PENSII

În atenția persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.74/2022, intrată în vigoare la data de 03.04.2022.
Dovedirea stagiilor de cotizare în condiții speciale de muncă (potrivit art. 30 alin. (1) lit. i) și alin. (44) din Legea nr. 263/2010) se face cu adeverinţa eliberată potrivit legii de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de deținătorul legal al arhivei acestuia.
În aplicarea acestor dispoziții, Casa Națională de Pensii Publice a stabilit modelul adeverințelor care vor fi eliberate în vederea stabilirii drepturilor de pensie, respectiv a recalculării.
Atragem atenția că adeverințele care fac obiectul Legii nr. 74/2022 se eliberează doar în situația persoanelor pentru care angajatorii au întreprins toate măsurile legale în vigoare până la data de 01.04.2001, privind încadrarea în grupe superioare de muncă.
Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrată în grupa a II a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrată în conditii deosebite de muncă după aceasta dată, conferă urmatoarele drepturi:
  • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condițiile în care persoana în cauza a lucrat cel putin 5 ani în aceste condiții;
  • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 4 luni pentru fiecare an întreg lucrat în condiții deosebite de muncă (ulterior datei de        1 aprilie 2001), indiferent de stagiul de cotizare realizat în aceste condiții de muncă;
  • reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 luni pentru fiecare an întreg efectiv realizat în fosta grupă a II a de muncă, respectiv în condiții deosebite de muncă. Reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 4 luni si 10 ani (tabelul nr. 1 din Legea nr. 263/2010) și operează doar în condițiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share