Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Asociația Municipiilor din România: Sancționăm conduita profund nelegală și lipsită de transparență a Guvernului Cîțu

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, în calitate de membru al Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, a postat un mesaj pe pagina de facebook referitor la Ordonanța de Urgență ce urmărește unele măsuri fiscal-bugetare (modificarea şi completarea unor acte normative) care va fi supusă aprobării în următoarea ședință de Guvern.
”Am adoptat, alături de colegii mei primari de municipii, o poziție publică prin care sancționăm conduita profund nelegală și lipsită de transparentă manifestată încă de la început de către actualul Guvern, raportat la un proiect de act normativ cu implicații majore pentru comunitățile locale și pentru administraţia publică locală.
Având în vedere Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care va fi supusă aprobării în urmatoarea ședință de Guvern, Asociația Municipiilor din România face următoarele precizări:
1. Prin Codul administrativ este statuată obligația autorităților publice centrale de a consulta structurile asociative ale administrației publice locale asupra oricărui proiect de act normativ care priveşte în mod direct administraţia publică locală. În situațiile urgente, termenul de consultare este de 10 zile lucrătoare.
2. Constatăm cu dezamăgire că „practicile nesănătoase” ale guvernelor anterioare au fost însușite rapid de Guvernul Cîțu. Proiectul de OUG propus spre adoptare, fără consultarea AMR și a celorlalte structuri asociative, transformă astfel un instrument de dialog între doi parteneri egali (administrația centrală-administrația locală) într-un act formal, menit să mimeze respectarea legii, dar încălcând în fapt și litera și spiritul ei.
3. Adoptarea unei ordonanțe de urgență care modifică peste 20 de acte normative, cu impact în diverse domenii precum: bugete locale, fiscalitate, asistență socială, educație, salarizare, sănătate, muncă, etc, fără respectarea minimă a regulilor în domeniul transparenței și dialogului cu structurile asociative, este de natură să tragă un semnal de alarmă cu privire la capacitatea Guvernului de a realiza reforma statului, așa cum și-a asumat prin programul de guvernare.
Transmitem primului-ministru și miniștrilor cabinetului Cîțu un mesaj ferm:
Dialogul instituțional nu este o opțiune a unui ministru sau a unui funcționar din minister, ci o obligație legală a Guvernului Romaniei, statuată atât în Codul administrativ, cât și în Carta europeană a autonomiei locale, iar Asociația Municipiilor din România nu va lăsa nesancționate, public și juridic, derapajele de la această obligație.“
Distribuie acest articol Oficial Media
Share