Astăzi, 11 a 11-a 2017, a fost o zi ca oricare alta. Ce îmi spune mie oare că a fost una ceva mai specială?!

Mărturisesc faptul că sunt foarte atrasă de latura ezoterică a existenței noastre. Atât de mult încât mă înclin înaintea celor numite generic „semne” și caut să mă supun acelor mesaje pe care ele mi le aduc/ induc. E un mod (al meu, al multora) de a comunica într-un mod înalt cu divinitatea.

Dacă vom da ceva mai multă atenție faptului că nimic din cele ce ni se „întâmplă” NU e deloc „întâmplător”, dacă vom face permanent corelație între cele „întâmplate” și efectul acestora (bine ar fi să privim din perspectiva cauzei), vom vedea -într-o primă instanță- și vom înțelege -mai apoi- că tot ce avem în viața noastră este mulțumită faptului că așa am cerut, de cele mai multe ori involuntar. Și spun asta pentru că obișnuim să ne raportăm la „legile oamenilor” făcând abstracție de cele ale divinității. E un nivel net superior cel la care m-am referit: divinitatea, absolutul. Dacă totuși ne aplecăm atenți asupra acestor aspecte, dacă ne informăm corect în legătură cu această dimensiune cosmică, vom ajunge să ne fie divinitatea aliat, nu din alt motiv ci pur și simplu pentru că…

Cine Știe, Cunoaște.

Iar a Cunoaște e deja atuul omului puternic.

Nimeni nu vine aici decât în treacăt, doar spre a-și împlini rostul, menirea divină circumscrisă destinului său încă la momentul nașterii. Toți -fie că avem, fie că nu- credința în sânge, suntem entități ce poartă scânteia divină ca pe o amuletă, oricum ca pe o amprentă a creatorului asupră-ne; suntem divinitate, suntem creație, suntem ai unui parcurs (pe care îl numim comun „viață”) pe care unii în mod nedemn și-l petrec nesocotit: irosindu-l. Ba mai mult: unii dintre noi aleg să afle această dimensiune ezoterică spre a o pune în slujba fatidicului. Trebuie să precizez însă că același efect de bumerang (bine cunoscut de aceia care obișnuiesc să răsfoiască măcar Oficial Media dacă nu tratate de specialitate și care deja aprofundează fenomenele, nu doar le conștientizează) face ca dezastrul plănuit de acel monstru, cu chip uman -ce-i drept, să se întoarcă de unde a plecat. Securea (metaforic spus) aruncată înspre umanitate se întoarce mai devreme sau mai târziu în fruntea celui ce a inițiat atacul. E un aviz aceluia (cu același titlu generic) care își închipuie că planul său diabolic vreodată are câștig de cauză. Să nu fim surprinși când inițiatorii calamităților „naturale” sunt contrabalansați de sumedenia de „ostași” care străjuiesc universul și care apără ființa lui cu prețul a tot. Prin doar pârghia creată se întâmplă asta, ca o consecință firească (un firesc vertical, precizez): „Binele va învinge asupra celor damnabile!” Nu rezultă altfel! Trebuie să o spun chiar dacă posibil dezamăgesc „forțele oculte”. Ca să fiu mai pe înțeles, popular spun: „Orice naș își are nașul!”

Pot fi acuzată de misticism, pot fi blamată pentru bunele mele intenții. Tot ce se poate. Până la urmă ce am eu ca să pot și pierde?! Dar dacă Înving (și chiar dacă nu), am Totul; doar pentru că -mărturisesc plenar- NU vreau, NU pot, NU îmi trebuie să văd, să accept și mai puțin, triumful scării răsturnate a valorilor. Să ni se impună cu titlu de obligativitate să fim asemenea gloatei celei (să-mi fie iertat!) imbecilizate în mod programat spre a se putea induce la scară macro distrucția universală, aceasta nu poate fi lăsată să prolifereze necontrolat, nestăvilit, liber.

Astăzi, 11 a 11-a 2017, a fost o zi ca oricare alta. Ce îmi spune mie oare că a fost una ceva mai specială?! De ce ar fi 1 simbol de noi, crude începuturi?! Cum se întâmplă metafizic să Învingă Binele asupra celor malefice?!

Este un moment căruia să îi acordăm ceva mai multă atenție întru spiritualitate, întru proprie înspiritualizare, întru Adevăr, Cale, Viață.

Hai să nu răsturnăm valoric și aceste din urmă Cuvinte, căci ne raportăm totuși la anumite repere care sunt, rămân etalon, oricât le-ar măslui Iuda cu toți discipolii lui cei „bineintenționați”.

Hai să accedem Christic și -fără resentimente- să trăim intens momente în care El, Christ, ne îmbracă în cămașa Sa!

(Dana Staicu -11 a 11-a 2017).

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share