Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Atlasul Geografic General Tactil al României, realizat de studenții de la UVT

Atlasul Geografic General Tactil al României, realizat de studenți
și profesori ai Departamentului de Geografie al UVT, va fi prezentat în premieră la Timișoara,
cu ocazia deschiderii Concursului Național de TIC pentru elevii ambliopi și nevăzători

În anul 2020, la nivel global, 1,1 miliarde de oameni sufereau de probleme de vedere și, fără
măsuri globale semnificative, numărul se preconizează că va crește la 1,7 miliarde până în 2050.
Aproximativ 90 de milioane de persoane, de 5 ori cât populația României de azi, sunt copii și
adolescenți cu dizabilități de vedere1
.
În ce îi privește tocmai pe cei mai tineri, studiile recente arată că deficiențele grave de vedere sau
lipsa totală a văzului pot avea un efect sever în performanța școlară2
, dar și în integrarea
profesională și socială ulterioară
3
. De aceea, adaptarea conținuturilor de învățare la Cerințele
Educaționale Speciale (CES) este unul dintre obiectivele incuziunii sociale la nivel global. Dar, din
păcate, CES este o problemă care reflectă disparitățile economice dintre țările lumii, deoarece
implică alocarea de resurse suplimentare publice și/sau private pentru a veni în sprijinul educației
speciale4
.
În România funcționează șapte școli pentru învățământ special, care acoperă parțial sau total cele
trei cicluri de educație tradiționale: grădiniță, școală generală, liceu5
. În aceste școli învață tineri
cu diverse nevoi speciale. Atingerea obiectivelor educației incluzive se face printr-un efort
susținut de investigare a tehnologiilor care pot accesibiliza conținuturile educaționale, formarea
continuă a specialiștilor în educația CES și dezvoltarea bibliotecilor de conținut accesibil din toate
domeniile. Dar, pentru că nevoile sunt foarte diferite în funcție de dizabilitate, iar disciplinele
studiate în școală au și ele profil distinct, soluții care funcționează foarte bine într-un domeniu
sunt ineficiente în altul.
De exemplu, pentru persoanele cu dizabilități de vedere, dacă pentru a citi un text avem cel puțin
două soluții rapide, convertirea textului în Braille și embosarea pe hârtie specială, respectiv
transformarea în material audio prin aplicații care pot fi utilizate ușor de pe telefonul mobil, nu
la fel de simplu este realizarea unor materiale grafice. Într-o lume dominată de imagini, unele
discipline care se studiază în gimnaziu, liceu sau facultate, cum sunt geometria, fizica sau
geografia, sunt o continuă provocare. Toate tipurile de hărți și grafice ar trebui să fie
accesibilizate prin alte simțuri, în special cel tactil.

1 Vision Atlas – The International Agency for the Prevention of Blindness (iapb.org) – 10.04.2023
2 Glewwe P, Park A, Zhao M. A better vision for development: Eyeglasses and academic performance in rural primary
schools in China. Journal of Development of Economics. 2016 Sep 1;122:170–82.
3 Bourne R, Steinmetz JD, Flaxman S, et al. Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment
over 30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet Global Health Published Online First: 5
January 2021. doi:10.1016/S2214-109X(20)30425-3
4 43125523.pdf (oecd.org) – 18.04.2023
5 https://www.anvr.ro/scolile-pentru-nevazatori-din-romania/ – 11.04.2023
În studiul geografiei, cel mai important material didactic este harta. Hărțile tactile sunt un tip
specific de grafice tangibile, dispozitive folosite în mod practic pentru orientarea persoanelor
nevăzătoare în spațiu. În predarea-învățarea geografiei, harta contribuie foarte mult la înțelerea
configurației unui spațiu geografic prin repartiția elementelor sale, precum și la înțelegerea
relațiilor dintre aceste elemente, cauză a fenomenelor și proceselor de pe Terra.
Deși există resursele tehnologice pentru realizarea de materiale didactice tactile pentru
geografie, producerea lor se lovește de multe ori de o barieră conceptuală: 80% din ceea ce
percepem este pe cale vizuală și 80% din ceea ce vedem este culoare. De aceea, conceperea
unei hărți tactile presupune o întreagă strategie de eliminare a detaliilor, de substituire a culorii
prin tipuri de linii și texturi, de sinteză și generalizare. Designul unei hărți tactile trebuie să
găsească mereu un echilibru între a transmite cât mai multă informație prin cât mai puține
mijloace, deoacere simțul tactil are o acuratețe mult mai mică decât cel vizual.
Atlasul Geografic General Tactil al României este o colecție de planșe tactile realizate pe hârtie
cu microcapsule de tip ZyTex A3, modelate în relief utilizând termoforma ZyFuse. El conține mai
multe hărți așezate într-o construcție logică, care urmărește să ofere o înțelegere de ansamblu
a poziției țării noastre în lume și să prezinte spațial informațiile relevante despre elementele
fizico-geografice și de geografie umană specifice României.
Reprezentarea cartografică a fost făcută ținând cont permanent de principiile specifice realizării
hărților tactile pentru nevăzători. S-a acordat o mare atenție selecției elementelor din hartă,
generalizării și economiei tactile, astfel încât harta să poată spune o poveste fără dificultate și
fără confuzii. S-a lucrat foarte mult în colaborare cu elevii și profesorul Constantin Cristache din
Liceul Tehnologic Spcial Iris din Timișoara, unde au fost testate pe parcurs toate materialele.
Atlasul a fost realizat sub îndrumarea dr. Alina Satmari, lector în cadrul Departamentului de
Geografie al Universității de Vest, specialist în cartografie și geovizualizare, coordonator al mai
multor proiecte recente de accesibilizare cu și pentru nevăzători. Cartografia a fost realizată de
Nicoleta Ivăniș și Ionela Barbu, amândouă studente în anul 3 la Specializarea Cartografie, iar
elementele de desen digital au fost create de Ioana Satmari, elevă a Colegiului Național CD Loga
din Timișoara.
Atlasul va fi prezentat în 26 aprilie 2023, în cadrul ceremoniei de deschidere a Concursului
Național de TIC pentru elevii ambliopi și nevăzători, de la ora 17, la Universitatea de Vest din
Timișoara, Autorii vor oferi reprezentanților tuturor școlilor de nevăzători participante câte un
exemplar pentru testare și feed-back.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share