Bani prin PNRR pentru producția de energie verde

Ministerul Energiei – România a transmis miercuri, 11 mai, în consultare publică documentele privind accesarea fondurilor pentru producție de baterii, panouri fotovoltaice şi capacităţi de stocare. Concret, au fost lansate documentele pentru Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente „Măsurii de investiții I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice, de minimum 480 MWh, până la data de 31 decembrie 2025. Astfel, lanţul valoric industrial al bateriilor va atinge o capacitate anuală totală de fabricaţie şi asamblare de cel puţin 2 GW, în timp ce lanţul valoric industrial al celulelor şi panourilor fotovoltaice va atinge o capacitate anuală totală de cel puţin 200 MW până la 31 decembrie 2025.

Perioada de depunere: 30 iunie 2022 – 30 iunie 2023

Vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre următoarele acțiuni:

 1. a) Construirea de noi capacităţi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor de tip Li[1]Ion (inclusiv Li-metal, Li – sulfur, Zn, flow, high temeperature), care include orice combinatie a activităților de:
  1) producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor,
  2) asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor,
  3) reciclarea bateriilor;
  b) Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice combinație a activităților de:
  1) producție de polisilicon și wafers,
  2) asamblare de celule și module fotovoltaice,
  3) reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora).

Solicitanții eligibili sunt întreprinderile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și microîntreprinderile cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin și cu condiția înregistrării la ONRC în România.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 260.000.000 euro, compus din 199.000.000 euro (diferența de 1.000.000 euro până la valoarea întregului buget de 200.000.000 euro fiind suma alocată pentru asistența tehnică pentru Ministerul Energiei, conform PNRR)

Investiții pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)

Perioada de depunere: 30 iunie 2022 – ora 10:00 – 31 august 2022, ora 17:00.

Solicitanții eligibili sunt: Societățile, întreprinderi mici, mijlocii și mari, constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN.

”Bugetul alocat schemei este echivalentul în lei a sumei de 104 milioane euro, compus din 80 milioane euro fonduri nerambursabile asigurate în cadrul PNRR și fonduri naționale în valoare de 24 milioane euro. Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi:  167.000 euro per MWh de stocare;  15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții”, a anunțat Virgil Popescu ministrul Energiei. Perioada de consultare publică este de zece zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei. Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share