Brandul INUNDATII.RO a fost premiat cu bronz!!!!

În cadrul concursului „The Transform Awards Europe”, brandul inundații.ro a obținut bronz la categoria „Cea mai bună identitate vizuală pentru sectorul public”.
Best visual identity from the public sector
Gold – ReLondon and RBL Brand Agency
Silver – NML and SomeOne
Silver – Post Office and Coley Porter Bell
Bronze – World Bank Group and WIRON | Adrian Mironescu
În perioada 28 martie – 1 aprilie are loc și  Misiunea de lucru a Băncii Mondiale în cadrul Proiectului RO-FLOODS. În cadrul acesteia au loc, la Hotel Sheraton din  București, întâlniri ale echipei de implementare a proiectului formată din experți  din domeniu iar  Întâlnirile au ca obiectiv principal discutarea unor aspecte legate de: Programul de Măsuri la inundații, Modelarea și realizarea Hărților de Hazard de Risk la Inundații, Implicarea părților interesate și consultările publice.
 Planificarea următoarelor activități privind actualizarea Planurilor de Management la Inundații.
Întâlnirile de au fost foarte productive și au ajutat la clarificarea și agrearea pașilor următori în activitățile proiectului RO-FLOODS.
*Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033 are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share