Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Camera de Comerț Dâmbovița vă pune la dispoziție cele mai importante noutăți legislative

Camera de Comerț Dâmbovița vă pune la dispoziție 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞, ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 21.07.2023 – 28.07.2023

 • Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ( M.Of., Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023).

 • Ordinul nr. 1106/2023 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, utilizat de personalul Directiei generale de informatii fiscale si al structurilor de informatii fiscale (M.Of. nr. 671 din 21 iulie 2023).
 • Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M.Of. Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023).
 • Ordinul nr. 1394/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. (M. Of. Partea I nr. 674 din 21 iulie 2023).
 • Ordinul nr. 2.195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (M.Of. nr. 677 din 24 iulie 2023).
 • Ordinul 2209/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 6 şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 4 ( M.Of. 676 din 24 iulie 2023).
 • Legea nr. 252 din 21 iulie 2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( M.Of. nr. 678 din 24 iulie 2023).
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi. Actul normativ aprobat prevede majorarea, în două etape, a valorii tichetului de masă de la 30 de lei la 35 de lei, începând cu data de 1 august 2023, respectiv 40 de lei din 1 ianuarie 2024.
 • Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate ( 27 iulie 2023).
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.Of. nr. 697 din 28 iulie 2023).
 • Aprobarea Poiectului de Lege pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995.
Rubrica 𝐀𝐂𝐓𝐄 𝐍𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄 poate fi accesată aici: https://www.cciadb.ro/…/acte-normative-21-07-2023-28…/
Distribuie acest articol Oficial Media
Share