Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Cele 37 de minuni ale lui Isus Hristos documentate de oamenii de știință

În timpul slujirii sale pământești, Isus Hristos a atins și a transformat nenumărate vieți. Ca și alte evenimente din viața lui Isus, miracolele lui au fost documentate de oamenii de știință mai târziu și bazate pe martori oculari. Cele patru Evanghelii înregistrează 37 de miracole ale lui Isus, cele mai multe fiind cuprinse în Evanghelia lui Marcu.

Cele 37 de minuni ale lui Isus Hristos, scrise în Noul Testament servesc unui scop specific. Niciuna nu a fost săvârșită la întâmplare, pentru amuzament sau pentru spectacol. Fiecare miracol a fost însoțit de un mesaj și a fost făcut dintr-o nevoie umană serioasă, fie a confirmat identitatea și autoritatea lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu . Uneori, Isus a refuzat să facă minuni pentru că nu se încadrau într-una din aceste două categorii.

Prima minune a lui Isus

Când Isus a transformat apa în vin la nunta din Cana Galileii, el a făcut primul său „semn miraculos”, așa cum la numit apostolul Ioan. Acest miracol arătând controlul supranatural al lui Isus asupra elementelor fizice, cum ar fi apa -în cazul de față- și a marcat începutul slujirii sale publice.

Unele dintre minunile cele mai puternice ale lui Isus includea ridicarea oamenilor din morți, redarea vederii orbilor, scoaterea demonilor, vindecarea bolnavilor și mersul pe apă. Toate miracolele lui Hristos au furnizat dovezi clare că el este Fiul lui Dumnezeu.

Mai jos veți găsi o listă a miracolelor lui Isus descrise în Noul Testament , împreună cu pasajele biblice corespunzătoare. Aceste acte supranaturale de dragoste și putere au atras oamenii către Isus, au dezvăluit natura Sa divină, au deschis inimile mesajului mântuirii și au făcut pe mulți să-L slăvească pe Dumnezeu.

Aceste semne și minuni au demonstrat puterea și autoritatea absolută a lui Hristos asupra naturii și a compasiunii sale nelimitate, dovedind că el a fost, într-adevăr, Mesia promis.

Lista conține acele miracole sau minuni care au fost menționate în cel puțin una din cele 4 Evanghelii

 1. Iisus transformă apa în vin, la nunta din Cana Galileii (Ioan 2:1-11)
 2. Iisus îl vindecă pe fiul unui oficial, în Capernaum ( Ioan 4:43-54 )
 3. Iisus îl exorcizează pe un tânăr, în Capernaum ( Marcu 1:21-27; Luca 4:31-36 )
 4. Iisus o vindecă pe mama lui Simon Petru ( Matei 8:14-15; Marcu 1:29-31; Luca 4:38-39 )
 5. Iisus vindecă mai mulți oameni bolnavi și posedați, în timpul serii ( Matei 8:16-17; Marcu 1:32-34; 4:40-41 )
 6. Prima prindere miraculoasă de pești
 7. , pe lacul Gennesaret ( Luca 5:1-11 )
 8. Iisus vindecă un lepros ( Matei 8:1-4; Marcu 1:40-45; Luca 5:12-14 )
 9. Iisus vindecă sluga centurionului (Matei 8:5-13; Luca 7:1-10)
 10. Iisus îl vindecă pe slăbănogul din Capernaum (Matei 9:1-8; Marcu 2:1-12; Luca 5:17-26)
 11. Iisus vindecă un om cu mâna uscată, de Sabbath (Matei 12:9-14; Marcu 3:1-6; Luca 6:6-11)
 12. Iisus îl învie pe fiul văduvei din Nain (Luca 7:11-17)
 13. Iisus calmează furtuna pe mare (Matei 8:23-27; Marcu 4:35-41; Luca 8:22-25)
 14. Iisus alungă demonii într-o turmă de porci (Matei 8:28-33, Marcu 5:1-20; Luca 8:26-39)
 15. Iisus o vindecă pe femeia cu sângerări care s-a atins de mantia sa (Matei 9:20-22; Marcu 5:25-34; Luca 8:42-48)
 16. Iisus o învie pe fiica lui Iair (Matei 9:18,23-26; Marcu 5:21-24, 35-43, Luca 8:40-42, 49-56)
 17. Iisus vindecă doi oameni orbi (Matei 9:27-31)
 18. Iisus vindecă un om care nu poate vorbi (Matei 9:32-34)
 19. Iisus vindecă invalidul din Bethseda (Ioan 5:1-15)
 20. Iisus hrănește peste 5000 de oameni (Matei 14:13-21; Marcu 6:30-44; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-15)
 21. Iisus pășește pe apă (Matei14:22-33, Marcu 6:45-52, Ioan 6:16-21)
 22. Iisus vindecă mai mulți oameni în Gennesaret, care se ating de hainele sale (Matei 14:34-36, Marcu 6:53-56)
 23. Iisus o vindecă pe fata posedată de demoni a unei femei (Matei 15:21-28; Marcu 7:24-30)
 24. Iisus vindecă un om surd (Marcu 7:31-37)
 25. Iisus hrănește 4000 de oameni plus femei și copii (Matei 15:32-39; Marcu 8:1-13)
 26. Iisus îl vindecă pe orbul din Bethsaida (Marcu 8:22-26)
 27. Iisus îl vindecă pe orbul din naștere (Ioan 9:1-12)
 28. Iisus vindecă un băiat cu spiritul necurat (Matei 17:14-20; Marcu 9:14-29; Luca 9:37-43)
 29. Taxa de templu miraculoasă din gura peștelui (Matei 17:24-27)
 30. Iisus vindecă un orb și mut care era posedat de demoni (Matei 12:22-23; Luca 11:14-23)
 31. Iisus vindecă o femeie care era handicapată de 18 ani (Luca 13:10-17)
 32. Iisus vindecă un om bolnav de edem, de Sabbath (Luca 14:1-6)
 33. Iisus vindecă 10 leproși în drum spre Ierusalim (Luca 17:11-19)
 34. Iisus îl învie pe Lazăr, în Betania (Ioan 11:1-45)
 35. Iisus îl vindecă pe orbul Bartimacus din Ierihon (Matei 20:29-34, Marcu 10:46-52; Luca 18:35-43)
 36. Iisus ceartă smochinul de pe drumul Betaniei ( Matei 21:18:22; Marcu 11:12-14)
 37. Iisus vindecă urechea tăiată a soldatului roman (Luca 22:50-51)
 38. A doua prindere miraculoasă de pești, pe Marea Tiberiei (Ioan 21:4-11)

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share