Centrul de Prevenire și Analiză a Criminalității Dâmbovița – proiecte incheiate cu succes

24

Astăzi, 29 iunie, începând cu ora 11:00, la Centrul de Prevenire și Analiză a Criminalității Dâmbovița a avut loc o conferință de presă ocazionată de evaluarea activităților desfășurate în cadrul proiectelor “Atenție! E viața ta!”, “Împreună putem schimba lumea” și “Dincolo de aparențe ”.

Au fost prezenți Comisar Șef Daniel Zepiși, Inspector Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, agent șef de poliție și coordonatorul proiectelor, Victor Bucuroiu, polițiști specializați în prevenirea criminalității, inițiatorii celor trei programe, reprezentanți ai  Organizației SALVAȚI COPIII, ai Universității VALAHIA, ai Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane Ploiești, Penitenciarelor Mărgineni, Găești și Târgșor și specialiști din domeniul juridic și psihologic.

GALERIE FOTO

”Totdeauna am fost adeptul promovarii ideilor, haideți să nu ne blocăm în niște proiecte care îmbătrânesc odată cu noi ci hai să întinerim noi odată cu ele. În fiecare an să găsim ceva nou și să stimulăm acești tineri care sunt deosebit de creativi și m-au impresionat de multe ori când vedeam activitățile lor. Va apreciez foarte tare, voi sunteți viitorul acestei nații; formați-vă frumos pentru că trebuie să transmiteti mai departe mesajul acesta de perpetuare a nației. Promovați limba română, promovați valorile românismului, promovați drapelul, imnul de stat, literatura, cultura.” (Daniel Zepisi, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița)

11

Cele trei proiecte s-au derulat pe parcursul anului școlar 2015-2016 și au avut ca principal obiectiv prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

”A fost o muncă de un an de zile. Aș vrea să multumesc întregii echipe și studentilor că m-au ascultat, chiar daca uneori i-am certat. Multumesc cadrelor didactice din școli și licee. Tot ce s-a intamplat în acest an a fost constructiv pentru cei implicați. Încercăm să continuăm, să găsim alte oportunități și teme noi de discutat. Dincolo de datele statistice, contează calitatea activităților desfășurate, dorința de informare, de colaborare, prezența copiilor. Din toamnă vom începe din nou cu și mai multă fortă și implicare.” (Victor Bucuroiu, agent șef de poliție)

26

Activitățile circumscrise proiectelor s-au desfășurat în incinta a 59 de unități de învățământ, grădinițe, școli și licee atât din mediul urban cât și din cel rural.

Beneficiari ai celor 167 de sesiuni interactive organizate de polițiști au fost peste 5.000 de elevi și studenți, 514 preșcolari, 439 de cadre didactice și 100 de părinți.

 

Informații tehnice cu privire la desfășurarea celor trei proiecte oferite de catre Comisar şef de poliţie, Neacşu Nina Tatiana din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

 1. Proiectul de prevenire  a delincvenţei juvenile şi a   victimizării minorilor „ ATENŢIE! E VIAŢA TA!”

SCOP:  Prevenirea implicării copiilor, adolescenţilor si tinerilor în activităţi infracţionale  si reducerea riscului victimal .

OBIECTIVE

 • Formarea unui număr 10 studenţi, în vederea susţinerii unor activităţi preventive în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Dâmboviţa
 • Informarea elevilor  privind  elemente caracteristice  ale violenţei,  pericolele utilizării Internetului, traficul de  persoane,  delincvenţa  juvenilă şi măsuri pentru reducerea riscului de victimizare;

GRUP ŢINTĂ:

Elevii unităţilor de învăţământ gimnazial si liceal din judeţul Dâmboviţa 

LOC DE DESFĂŞURARE: –Proiectul  este implementat în judeţul Damboviţa

PERIOADA DE IMPLEMENTARE- Septembrie  2015 –  iunie 2016

PARTENERI

 • Inspectoratul de Politie al Judeţului Dâmboviţa.
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa.
 • Universitatea ”VALAHIA” din Târgovişte – Facultatea de Drept si Ştiinţe Administrative.
 • Organizaţia „SALVAŢI COPIII” România.

COLABORATORI

 • Şcoala Gimnaziala „MIHAI VITEAZUL”- Târgovişte
 • Agenţia Naţionala Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional  Ploieşti

BENEFICIARI

– direcţi -elevii din învăţământul gimnazial şi liceal

– indirecţi -părinţi, cadre didactice şi comunitatea.

 EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR REALIZATE

  32 unităţi de învăţământ  beneficiare :

–   10 licee

–   22 scoli gimnaziale

– 114 întalniri ale poliţiştilor cu elevi :

-81 activităţi în unităţi de învăţământ situate pe raza municipiului Târgovişte ;

-33 activităţi în unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Dâmboviţa;

– 4118 elevi beneficiari ;

– 2659 elevi  din unităţi de învăţământ situate pe raza municipiului Târgovişte;

– 1459 elevi  din unităţi de învăţământ de pe raza Judeţului Dâmboviţa;

439 cadre didactice implicate în desfăşurarea activităţilor;

– a fost organizată  o activitate de informare in Amfiteatrul Facultăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universitatii „Valahia” din Targoviste la care au participat un număr de 100 de studenţi.

– au fost organizate 3 activităţi sub denumirea „CAFENEAUA PREVENIRII”, avand ca teme:

–  „IUBESC! NU LOVESC !”- loc de desfăşurare: Târgovişte

– „3R-Respect, Responsabilitate, Răspundere”- loc de desfăşurare: Târgovişte

– „Educaţie pentru viaţă prin respect şi toleranţă!”- loc de desfăşurare: Găeşti

2

 1. 2. Proiectul pentru prevenirea victimizării copiilor ,,ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA!”

 SCOP

          Iniţierea preşcolarilor în adoptarea unui comportament civic, specific unei societăţi democratice –  activ, liber, responsabil, tolerant, deschis. 

OBIECTIVE

 • Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate.
 • Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor .

 GRUP ŢINTĂ:

Preşcolarii din  unităţi de învăţământ  din Municipiul  Târgovişte.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE- octombrie  2015 –  iunie 2016 

LOC DE DESFĂŞURARE  – Proiectul este implementat în Municipiul Târgovişte.

PARTENERI

 • Inspectoratul de Politie al Judeţului Dâmboviţa
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 • Organizaţia „SALVAŢI COPIII” România

COLABORATORI

 • Grădiniţa cu program prelungit Nr.15 Târgovişte
 • Grădiniţa „ SFÂNTUL FRANCISC” Târgovişte

BENEFICIARI

– direcţi – preşcolarii

– indirect – părinţii , cadrele didactice, comunitatea.

EVALUAREA  ACTIVITĂŢILOR  REALIZATE 

 • de unitati de invatamant beneficiare – 10
 • de activitati – 36
 • beneficiari – 514 prescolari
 • au fost organizate un numar de 3 mese rotunde la care au participat 95 părinţi, precum si specialişti din domeniul juridic si psihologic.
 1. Proiectul de prevenire a delincvenţei juvenile „DINCOLO DE APARENŢE”

GALERIE FOTO

SCOP:

          Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţămînt preuniversitar şi universitar. 

OBIECTIVE:

 • Informarea elevilor/studenţilor cu privire la  situaţiile de risc care conduc la comiterea de fapte antisociale, prin valorificarea potenţialului educativ şi a experienţelor de viaţă a persoanelor care execută pedepse privative de libertate.
 • Identificarea cauzelor care au generat un comportament  infracţional în randul persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în vederea propunerii unor modalităţi de intervenţie care să prevină implicarea in acte delincvenţiale.

GRUP ŢINTĂ :

–     elevi/studenţi din unităţi de învăţământ  de pe raza judetului Dambovita;

–     persoane care executa pedepse privative de libertate;

LOC DE DESFĂŞURARE: –Proiectul  este  implementat în judetul Dambovita

DURATA PROIECTULUI:  octombrie 2015 – iunie 2016.

PARTENERI:   

 • Inspectoratul de Politie al judeţului Dâmboviţa
 • Penitenciarul de Maximă Siguranţă Mărgineni
 • Penitenciarul de femei Târgşor
 • Penitenciarul Găeşti
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 • Universitatea „Valahia” din Targoviste, Facultatea  de Drept şi Ştiinte  Administrative

EVALUAREA   ACTIVITĂŢILOR REALIZATE  

 • Număr de întâlniri (activităţi de informare în scoli sau penitenciare la care au participat şi persoane private de libertate)- 17
 • Număr beneficiari: – 1094 elevi /studenţi

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share