01/03/2021

Cercetările arheologice din centrul Municipiului Târgoviște

Încă de la înființarea sa ca instituție culturală a județului Dâmbovița, Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște, prin specialiștii săi, a desfășurat o activitate de cercetare științifică recunoscută pe plan național și internațional. Cercetarea arheologică a devenit o prioritate a muzeului târgoviștean, astfel că astăzi patrimoniul cultural al județului Dâmbovița a devenit unul reprezentativ.

Cercetări arheologice sistematice, preventive sau de supraveghere, au avut loc pe tot cuprinsul orașului Târgoviște. Desfășurate în complexe de tip aulic sau monastic, în incinte bisericești, străzi sau curți particulare, aceste cercetări arheologice au contribuit în mod fundamental la o mai bună înțelegere a habitatului urban medieval târgoviștean.

Artefactele descoperite îmbogățesc în continuare colecțiile muzeale, fiind expuse pe măsura importanței lor. Au fost identificate și cercetate, de-a lungul timpului, construcții medievale reprezentative pentru arhitectura medievală românească, care s-au perpetuat tipologic în spațiul Țării Românești.

Una dintre zonele de maxim interes pentru istoria centrală a orașului medieval, cuprinsă între Biserica Roșie și Biserica Sf. Nicolae – Geartoglu, zonă care a imprimat orașului un aer aproape eclezial, a beneficiat de cercetări arheologice ample, desfășurate în mai multe campanii. Este o zonă cunoscută pentru patrimoniul său arheologic excepțional.

Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște a acordat întotdeauna o maximă importanță cercetării acestei zone, iar rezultatele științifice au fost întotdeauna comunicate și publicate în mediile academice reprezentative.

În decursul acestui an au avut loc în orașul Târgoviște o serie de cercetări arheologice preventive, avizate de către Ministerul Culturii, dintre care două, care au suscitat o deosebită atenție, având beneficiari diferiți, sunt încă în desfășurare, având ca responsabil științific pe arhg. expert dr. Florin Gabriel – Petrică. Din colectiv mai fac parte dr. Minodora Cârciumaru și drd. Mihai Claudiu Năstase, arheologi cu experiență. Este vorba de șantierele arheologice de la adresele Str. Stelea nr. 3 și str. Calea Domnească nr. 218A, care au loc în situl arheologic Vatra orașului Târgoviște și în aria de protecție a Mănăstirii Stelea. Pentru locuitorii orașului, această zonă este foarte cunoscută, datorită aerului patriarhal imprimat de clădirile istorice, demolate, din păcate, în deceniile opt și nouă ale sec. XX.

În timpul cercetării arheologice de la adresa str. Stelea nr.3, au fost relevate o parte dintre fundațiile clădirilor demolate, apărând, în secvențe stratigrafice diverse, și urme de locuire mai vechi decât cele aparținând sec. XIX și XX. Într-una dintre secțiuni a fost descoperit și un mormânt de înhumație, aparținând unei persoane tinere, care a decedat în jurul anilor 1800. Foarte probabil ca zona în care a fost îngropată persoana în cauză să fi reprezentat o limită a cimitirului ce ținea de bis. Sf. Nicolae – Geartoglu. Rămășițele vor fi supuse unei cercetări antropologice, după care reînhumate creștinește. Cercetarea arheologică nu este încheiată, iar rezultatele acesteia vor fi transpuse, la final, în raportul arheologic aferent.

La adresa Calea Domnească nr. 218A, adică parcela de teren de la intersecția str. Stelea cu str. Calea Domnească, au avut loc descoperiri arheologice importante, care vor fi detaliate într-un raport de cercetare, remis beneficiarului, Direcției pentru Cultură Dâmbovița și Ministerului Culturii. Cercetarea se află în faza de început, putând comunica faptul că o eventuală construcție în acel perimetru nu se poate realiza decât în urma avizării acesteia de către Comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii.

Proprietarul terenului a încheiat un contract de prestare servicii arheologice cu Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște spre a se putea edifica clar asupra posibilității de a investi în acel perimetru. Deci, săpătura arheologică are ca scop clar cercetarea întregii suprafețe de teren și se realizează în baza autorizației de cercetare arheologică preventivă numărul 666/20.11.2019.

Salutăm, pe această cale, deschiderea celor doi proprietari față de protejarea patrimoniului arheologic al orașului, cercetările solicitate fiind menite să clarifice posibilitatea relizării unor investiții.

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

 

foto credit: Mihaela Mocanu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share