13/05/2021

Citate Immanuel Kant – Deţinerea puterii corupe inevitabil raţiunea

Immanuel Kant a fost un filosof german, unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania. Kant este socotit unul din cei mai mari filozofi din istoria culturii apusene. Prin fundamentarea idealismului critic, a exercitat o enormă influență asupra dezvoltării filozofiei în timpurile moderne. 

Citate Immanuel Kant

  1. Tot ce dictează natura este bun pentru o anumită intenţie. Întreaga natură, în general, nu este de fapt nimic altceva decât o coeziune de fenomene după reguli: şi nu există nicăieri lipsa de reguli.
  2. Fiecare om trebuie respectat ca un scop în sine, şi este o crimă împotriva demnităţii sale care îi aparţine în calitatea sa de fiinţă umană să-l foloseşti ca pe un mijloc pentru a atinge orice scopuri externe lui.
  3. Neglijarea disciplinei este un rău mai mare decât neglijarea culturii, căci aceasta se mai poate completa mai târziu; sălbăticia însă nu se poate şterge – şi o greşeală în disciplină nu poate fi îndreptată niciodată.
  4. În educaţie totul depinde de faptul de a stabili pretutindeni principii exacte, făcându-i pe copii să le înţeleagă şi să le primească cu plăcere. Ei trebuie să înveţe a pune în locul dispreţului, urii, oroarea de ceea ce-i revoltător şi absurd; a pune numai oroarea interioară în loc de cea exterioară, faţă de oameni şi faţă de pedepsele divine; stimă de sine şi demnitate interioară – în locul opiniei oamenilor, valoare interioară a acţiunii şi a făptuirii – în loc de vorbe şi emoţii, inteligenţă – în loc de sentiment, şi veselie şi pietate cu bună-dispoziţie – în loc de devoţiune morocănoasă, timidă şi întunecată.
  5. Dacă ştiinţa înseamnă cunoaştere organizată, atunci înţelepciunea reprezintă viaţa organizată.
  6. Memoria nu trebuie să fie ocupată decât de lucruri de care suntem interesaţi în a le păstra şi care au legătură cu viaţa reală.
  7. Suferinţa este un impuls către acţiune.
  8. Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conştiinţa.
  9. Raţiunea nu lucrează instinctiv, ci cere încercări, practică şi învăţare pentru a progresa treptat de la un nivel de înţelegere la celălalt.
  10. E cea mai mare însemnătate ca toţi copiii să înveţe de mici să muncească.
  11. Copiii nu trebuie să fie dresaţi în mod mecanic, ci să fie învăţaţi să gândească.
  12. Reflectăm mai mult când ascultăm decât când citim.
  13. Cel care este crud cu animalele devine nemilos şi în relaţiile sale cu oamenii. Poţi judeca inima unui om după felul cum tratează animalele.
  14. Disciplina îl opreşte pe om să se abată prin impulsurile sale animalice de la menirea sa, de la umanitate.

  15. Iluminarea este ieşirea omului din starea sa de imaturitate auto-impusă.
  16. Numai împreună bărbatul şi femeia formează omul complet.

  17. Frângerea voinţei produce o mentalitate de sclav, pe când rezistenţa naturală produce docilitate.

  18. Fericirea este starea unei fiinţe raţionale în lume, căreia, în întregul existenţei ei, totul îi merge după dorinţă şi voinţă, şi se bazează deci pe acordul naturii cu întregul ei scop, precum şi cu principiul esenţial de determinare al voinţei ei.
  19. Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.

   1. Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine.
  20. Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru.
  21. Deţinerea puterii corupe inevitabil raţiunea.

  22. Cel care e îndrăgostit cu pasiune devine inevitabil orb din cauza obiectului iubirii sale, deşi în general îşi recapătă vederea la opt zile după căsătorie.

  23. Adevărul e sublim şi de aceea urăşte el minciuna şi prefăcătoria. Are un sentiment profund faţă de demnitatea naturii umane. Se preţuieşte pe sine şi consideră omul o creaţie demnă de respect. Nu suportă niciun fel de supunere josnică şi din pieptul lui nobil respiră libertate. Are oroare de orice fel de lanţuri, de la cele aurite, purtate la curte, până la cele de fier greu ale sclavilor de pe galere.

  24. Poartă-te în aşa fel, încât, dacă universul ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la haos!

  25. Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa.

  26. Nu importă ce face natura din om, ci ceea ce el însuşi face din sine.

  27. Forţa este capacitatea de a depăşi mari obstacole. Ea se numeşte putere atunci când poate înfrânge chiar şi opoziţia a ceea ce posedă forţă. Natura, considerată în judecata estetică ca o forţă, care nu are asupra noastră nicio putere, este dinamic-sublimă.

  28. Arta perfectă se reîntoarce la natură.

  29. Inteligenţa unui individ se măsoară în cantitatea de incertitudini pe care e capabil să le suporte.

  30. Geniul este talentul de a inventa ceea ce nu poate fi nici predat, nici învăţat.
  31. Înţelepciunea este viaţă organizată.
  32. Cel care a scăpat de excese, a scăpat şi de mizerie.
  33. O lectură plăcută este tot aşa de folositoare sănătăţii noastre, ca şi exerciţiile fizice corporale.

  34. Trei lucruri ne ajută să suportam greutăţile vieţii: speranţa, somnul şi râsul; acestea au fost date omului ca echilibru al suferinţelor pe care le are de îndurat în timpul vieţii.

citatepedia.ro

Distribuie acest articol Oficial Media
Share