Concurs pentru funcția de director al Serviciului Asistență Medicală Școlară

Primăria municipiului Timișoara organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 16.02.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției de conducere vacantă de director la Serviciul Asistență Medicală Școlară .
Postul scos la concurs : funcția contractuală de conducere vacantă de director la Serviciul Public Asistență Medicală Școlară. Postul este pe durată nedeterminată, cu o durată normală a
timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Probele concursului:
1) Selecția dosarelor de înscriere
2) Proba scrisă
3) Interviul
La acestea se adaugă probe suplimentare eliminatorii de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine și competențelor în domeniul IT.
Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?
· Data afișării anunțului de concurs: 20 ianuarie 2022;
· Perioada de depunere a dosarelor de concurs :20 ianuarie 2022-10 februarie 2022
· Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare :
– Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 16 februarie 2022 ora 09:00
– Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 16 februarie 2022 , ora 10:00,
la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .
· Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 16 februarie 2022, ora 11:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .
· Data, ora și locul desfășurării interviului: 21 februaria 2022 începând cu ora 10:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .
Mai multe informații găsiți aici: https://www.primariatm.ro/2022/01/20/anunt-concurs-pentru-ocuparea-pe-durata-nedeterminata-a-functiei-de-conducere-vacanta-de-director-la-serviciul-asistenta-medicala-scolara/

Distribuie acest articol Oficial Media
Share