05/08/2020

Conferința ”Arbitrajul – justiție rapidă și confidențială”

Conferința ”Arbitrajul – justiție rapidă și confidențială”, organizată la Constanța, în data de 8 septembrie 2017, a reunit arbitri, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești,  practicieni în insolvență și experți contabili. Temele dezbătute au fost de un real interes pentru cei prezenți.

Printre subiectele abordate cu acestă ocazie se numără:

Arbitrajul instituţionalizat sau  dreptul   real  al petentului – justiţiabil în alegerea instanţei;

Convenția arbitrală – element central al construcției arbitrale ;

Expertiza contabilă în cadrul procesului arbitral;

Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din încheierea și executarea contractelor de asigurări;

O problemă privind eficacitatea hotărârii arbitrale în materia imobilelor;

Executarea silită a hotărârii arbitrale;

Cheltuielile arbitrale;

Confluențe între activitatea arbitrilor si cea a altor profesii juridice și non-juridice.

Lucrările conferinței au fost deschise de către arbitru Rodica Vlaicu, președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat, care a menționat că evenimentul face parte din cadrul Manifestării ”Zilele Arbitrajului Instituționalizat”, organizată cu ocazia împlinirii a trei ani de la deschiderea activității Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Arbitrajul – justiție rapidă și confidențială

Rodica Vlaicu, în cuvântul de deschidere, a arătat că ”activitatea Tribunalului a avut un trend ascendent”, reflectat în acumulări de ordin material și intelectual. Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților instituțiilor și organizațiilor care au încheiat parteneriate cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat, dintre care menționăm: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Confederația Patronatul Român, C.E.C.C.A.R. Prahova, Asociația Europeana ”Dimitrie Cantemir”, Universitatea ”Spiru Haret”, Corpul Profesional al Mediatorilor, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România. De asemenea, la conferință a fost prezent Rareș Cristea, președintele Federației Organizațiilor Românești din Italia. In discursul ținut cu acest prilej, cel în cauză a arătat că românii din Italia au mari așteptări legate de parteneriatul încheiat în data de 7 septembrie a.c. cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat, deoarece speră că prin intermediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, care funcționează pe lângă asociație, să-și soluționeze diferite litigii civile în care sunt parte. Rareș Cristea a mai susținut că va sprijini activitatea Asociației de Arbitraj Instituționalizat și a tribunalului în vederea deschiderii unui sediu în Italia.

Președintele Federației Organizațiilor Românești din Italia a fost însoțit de mai mulți economiști și juriști italieni, printre care Giampaolo Desimone, vicepreședintele Comisiei Culturale a Ordinului Directorilor Contabili și Experți din Italia. Giampaolo Desimone a arătat în cadrul conferinței că va crea punți de legătură între asociația de arbitraj din România și organizații similare din țara sa, deoarece consideră ca arbitrajul prin atributele sale – celeritate și confidențialitate – poate să reprezinte justiția viitorului, în special în domeniul comercial.

Lucrările conferinței s-au încheiat cu concluziile prezentate de către arbitru Iulică Burticioiu, vicepreședintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Județean Constanța și a fost organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat, organizație neguvernamentală care are ca scop ”promovarea, studierea și practicarea arbitrajului instituționalizat în România”. Pe lângă acestă asociație funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România și Editura ”Thalindra”.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share