23/01/2021

CONPrACT, un proiect UPT de sprijinire a studenților privind tranziția de la școală la viața activă

Universitatea Politehnica Timișoara a organizat astăzi de la ora 13:00, conferința online de finalizare a proiectului „Construiește-ți viitorul prin stagii de practică! – CONPrACT” în cadrul căruia 164 de studenți din anii terminali au fost sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă. Link-ul pentru participarea la conferință este următorul: https://us04web.zoom.us/j/78101200711?pwd=S251dFU1aUJUYkJ3V2E5RXM4MGRiZz09 .

Concret, Universitatea Politehnica Timișoara, alături de Danke Consulting SRL, a fost beneficiar al proiectului POCU 107330, derulat în perioada septembrie 2018 – decembrie 2020, în valoare totală de 1.335.475 de lei, din care 839.319 lei au revenit UPT.

Dintre obiectivele specifice ale proiectului menționăm:

  • Facilitarea accesului pentru 150 de studenți din grupul țintă la informații și servicii specia-lizate de orientare și consiliere profesională, în perioada 2018-2020 și în sprijinul tranziției de la școală la viața activă (Atins-164 studenți beneficiari);
  • Promovarea și dezvoltarea unor parteneriate între universitate, intreprinderi și alte in-stituții în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă (minim 10 parteneriate noi), în perioada 2018-2020 (Atins-100 colaboratori, 54 acorduri semnate, 1 bază de date cu firme din zona de Vest);
  • Facilitarea dezvoltării profesionale prin efectuarea stagiilor de practică în întreprinderile partenere, în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a minim 66 de studenți pe piața muncii, în perioada 2018-2020 (Realizat partial-50 angajați).

Prin proiectul CONPrACT s-a îmbunătăţit procesul de inserţie pe piaţa muncii pentru cei 164 de studenţi din grupul țintă, prin dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi dinamică precum şi creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele locului de muncă.

În cadrul proiectului s-a acreditat cursul de DESIGNER PAGINI WEB, iar peste 40 studenți, respectiv 18 cadre didactice din universitate au absolvit acest curs.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată voluntar de către toți membrii rețelei INCO, care vor colabora atât fizic cât și prin intermediul platformei www.mytes.upt.ro, platformă pe care se găsesc cursurile dezvoltate în proiect, materialele necesare activității de consiliere, precum și cele necesare atelierelor studențești.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share