Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Conservarea și restaurarea clădirii Fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște, final de proiect

Consiliul Judeţean Dâmboviţa administrează prin intermediul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, obiective de patrimoniu de valoare inestimabilă precum Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Turnul Chindiei, Ruine Biserica Paraclis, dar şi Fosta Şcoală de Cavalerie.  

Fosta Școală de Cavalerie, deşi aflată într-o vizibilă stare de degradare, necesitând importante lucrări de intervenţie menite să contribuie la restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a sa, clădirea are însemnate valenţe istorice, aici funcţionând iniţial Şcoala de cavalerie din Târgovişte, înfiinţată ca urmare a unui act de cesiune semnat de primarul oraşului Târgovişte, Dimitrie Athanasiu, şi delegatul Ministerului de Război, maiorul D. Dragotescu, în baza căruia o suprafaţă de 102 hectare şi 8198 metri pătraţi, ,,situată în partea de sus a oraşului”, era cedată de municipalitate Administraţiei Războiului, în vederea construirii clădirilor Şcolii de Cavalerie şi realizării unui câmp de instrucţie şi de alergări. Ulterior, la 20 octombrie 1907, aici era aşezată piatra de temelie pentru clădirea care din 1910 va găzdui Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie de la Târgovişte.

Evenimentele din decembrie 1989 au marcat ireversibil istoria acestui loc, în contextul în care în clădirea fostei Şcoli de cavalerie unde funcţiona pe atunci unitatea militară UM 01417 au avut loc atât procesul soţilor Ceauşescu, cât şi execuţia acestora. Ca urmare a preluării în administrare a clădirii fostei Şcoli de cavalerie de către Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, aici a fost organizată expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri “Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România”.

Manager proiect Ruxandra Pavel și Valeriu Florin Gilia, șef serviciu

Având în vedere importanţa istorică deosebită a acestei clădiri care este reprezentativă pentru mai multe epoci şi momente ce au marcat istoria poporului român, precum şi atribuţiile ce revin Consiliului Judeţean Dâmboviţa în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în vederea asigurării cadrului necesar pentru protejarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu, se impune realizarea de lucrări de intervenţie care să contribuie la valorificarea sa durabilă.

Atragerea de fonduri europene pentru realizarea investiţiei ”Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița” reprezintă o alternativă ce va permite valorificarea durabilă a acestui monument istoric clasa B, proiectul a fost eligibil prin programul RO CULTURA – APEL 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, în conformitate cu Regulamentul Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2020/Regulamentul norvegian 2014/2021 și OUG 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014 – 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, restaurarea și valorificarea Clădirii Școlii de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița într-un mod inovativ prin intermediul unei abordări integrate. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Conservarea și restaurarea clădirii Fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște, astfel încât să fie păstrată unicitatea și semnificația istorică prin realizarea de lucrari de interventie asupra structurii, arhitecturii si instalatiilor clădirii.

Valorificarea obiectivului de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie prin utilizarea functionalităților acestuia pentru desfășurarea de evenimente de tip “Cafenea culturală” care să stimuleze dezvoltarea economică și socială.

Promovarea Fostei Școli de Cavalerie prin organizarea de evenimente culturale naționale și internaționale și realizarea unui film de animație cu tema “Cavaleria română în istorie”.

Principalele activități ale proiectului:

– Conservarea și restaurarea monumentului istoric, Fosta Școală de Cavalerie;

– Punerea în valoare a monumentului istoric restaurat.

Rezultatele proiectului:

– O clădire monument istoric restaurată și valorificată cultural și economic;

– 35% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale;

– 6,5 locuri de muncă create;

– 1 plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat;

– 16 profesioniști cu competențe/expertize dezvoltate la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 23.972.786,94 lei, inclusiv TVA, din care:

11.217.723,13 lei – valoarea totală eligibilă a proiectului:

8.917.165,18lei – valoarea sprijinului financiar nerambursabil SEE

2.300.557,95 lei– contribuția proprie a UAT Județul Dâmbovița

Valoare contribuției proprii a UAT Județul Dâmbovița reprezentând cheltuieli neeligibile: 12.469.997,14 lei.

Parteneri în cadrul proiectului:

– Partener național – Asociația Eurotrainer București

– Partener transnațional (din Norvegia) – Horten Marsjkluub.

Obiectivele specifice ale intervenției asupra monumentului sunt:

-consolidarea construcției;

-conservarea și restaurarea componentelor arhitecturale ale construcției;

-refuncționalizarea;

-înlocuirea și completarea instalațiilor interioare;

-amenajări de incintă ;

-înlocuirea împrejmuirii;

astfel încât să fie păstrată unicitatea și semnificația istorică a ansamblului.

Lucrări de intervenție realizate asupra monumentului până în prezent (realizate în procent de aprox 50 %)

-lucrări de consolidare a structurii, conservare și restaurarea a pereților și planșeelor clădirii

-lucrări de obturări de goluri existente, desființări de pereți interiori atât la nivelul parterului cât și la nivelul etajului.

-S-au compartimentat spațiile interioare din grupurile sanitare cu panouri din gips-carton rezistente la umezeală pe structură metalică cu termoizolație și fonoizolație din vată minerală bazaltică.

-S-au compartimentat unele camere, la parter cu bca/gips-carton rezistent la foc pentru spațiile de birouri/laboratoare. La nivelul șarpantei, s-a înlocuit parțial structura veche.

-S-au conservat modelele istorice din pardoseala de mozaic aflat în holul central.

-S-au executat lucrări de finisare la nivelul pereților, planșeelor și tavanelor.

-S-au realizat trasee pentru instalațiile electrice și montare tuburi de protecție și cabluri curenți tari/slabi

-S-au executat lucrări de ignifugare elemente din lemn aferente planșeu și dușumea pod;

-S-a consolidat planșeul (înlocuire grinzi din lemn)

-S-au desfăcut învelitoarea/șarpanta/astereala/jgeaburi și burlane;

-S-a montat șarpanta și astereala cu ignifugarea elementelor anterior montajului;

-S-a realizat rețeaua exterioară a  hidranților (conducte);

-S-a realizat rețeaua exterioară de alimentare cu apă (conducte);

-S-a realizat rețeaua exterioară canalizare (conducte);

-S-a realizat centura exterioară pentru priza de împământare;

-S-au procurat echipamentele de ventilație și climatizare.

Activitățile de valorificare și promovare a obiectivului de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie s-au transpus în desfășurarea a 12 evenimente de tip “Cafenea culturală” și a 2 evenimente “Unitate în diversitate” care au fost organizate împreună cu partenerul român, Asociația Eurotrainer.

De asemenea promovarea Fostei Școli de Cavalerie s-a conturat în realizarea unui film de animație cu tema “Cavaleria română în istorie”. Durata filmului de animație este de circa 8 minute și folosirea animației va susține identitatea spațiului muzeal și va prezenta diverse informații istorice, acestă activitate fiind o inițiativă inovativă pentru spațiul românesc și o propunere deosebit de atrăgătoare atât pentru copii, pentru publicul tânăr, cât și pentru seniori. Animația va aduce spațiului muzeal o notă dinamică, distractivă și plăcută, atribute care tot mai mult definesc muzeele moderne.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

Distribuie acest articol Oficial Media
Share