24/10/2021

Consiliul Local Municipal – Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.07.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”.

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”, după cum urmează:

  1. a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata în lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

– valoarea totala a investitiei: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 5.115.624,60 lei, insumand 32.269.050,00 lei cu

T.V.A., respectiv 5.701.506,66 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 1.074.146,87 lei, insumand 6.775.653,53 euro cu T.V.A.;

– din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 3.406.966,00 lei, insumand 21.338.366,00 lei cu T.V.A., respectiv 3.765.123,36 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 715.373,44 euro, insumand 4.480.496,80 euro cu T.V.A..

  1. b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice în vigoare:
  2. Suprafata construita la sol                    Ac=6672,02mp
  3. Suprafata construita desfasurata       Acd=10765,73mp
  4. Regim de inaltime P/P+2E
  5. Numar locuri de parcare 250 locuri;
  6. Numar spectatori 8257;
  7. c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata în luni: 10 luni.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Bugetul local.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share