Consultări la Palatul Victoria pe modificările Codului Fiscal

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a convocat, la Palatul Victoria, o serie de consultări privind măsurile fiscale propuse prin actul normativ pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor la data de 04 Iulie 2022.
Proiectul de ordonanță cuprinde soluțiile identificate de către arcul guvernamental în ultimele șase luni, în baza unui dialog susținut cu organismele internaționale, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri românesc.
Astăzi, în cadrul celor patru întâlniri au fost aduse la cunoștință situații cu care reprezentanții mediului de afaceri, ai patronatelor, sindicatelor și autorităților publice se confruntă și au fost propuse o serie de recomandări pentru îmbunătățirea propunerilor privind modificarea Codului Fiscal. Consultările vor continua, în următoarele zile, la nivel tehnic pentru a putea identifica cele mai bune soluții de consolidare a cadrului de dezvoltare a economiei românești, pentru asigurarea unui mediu concurențial adecvat și a elimina inechitățile din sistemul fiscal.

Se propune extinderea facilității privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare,
activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacități de producție, și de a le moderniza pe cele existente.
În contextul în care prevederile art. 48 alin.(31 ) din Codul fiscal se abrogă, se impune corelarea tehnică a prevederilor art. 22 alin. (4) din Codul fiscal.
Impozitul pe dividende. Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților. Totodată, pentru evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva
României, din perspectiva nerespectării principiului nediscriminării prevăzut de TFUE, se propune modificarea prevederilor art. 43 alin. (4) și a dispozițiilor art.
229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării unui regim național de scutire, egal și echitabil,
pentru dividendele interne și transfrontaliere, plătite de un rezident român, în situații comparabile. Astfel, pentru acordarea regimului de scutire a dividendelor plătite între persoane juridice române, la data plății dividendelor, se solicită îndeplinirea următoarelor condiții:  pentru persoana juridică beneficiară a dividendelor: – deține minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plăteşte dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la
data plății acestora inclusiv;  este constituită ca o „societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, „societate în comandită simplă” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române;  plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.  pentru persoana juridică care plăteşte dividendele: este constituită ca o „societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”,
„societate în comandită simplă” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române;  plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit. Concomitent, sunt propuse modificări și pentru dispozițiile art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru a se asigura corelarea condițiilor pentru acordarea scutirii dividendelor interne/transfrontaliere, în ceea ce privește extinderea formelor de organizare pentru societăți, astfel cum sunt acestea reglementate de legislația română. Se propune, totodată, prin derogare de la prevederile art. 26 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 88 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea prevederilor art. 43 alin. (2) și (3) din Codul fiscal și în cazul dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, indiferent de procentul deținerii titlurilor de participare și de perioada de deținere a acestor titluri de participare, la data distribuției/plății dividendelor către aceste fonduri, precum și impozitarea dividendelor distribuite persoanelor juridice la care statul este acționar/asociat.
Pentru corelare cu prevederile Titlului II ”Impozitul pe profit” în ceea ce privește introducerea impozitării dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii
administrate privat și fondurilor de pensii facultative, se elimină scutirea de impozit pentru dividendele plătite către fonduri de pensii nerezidente, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Spaţiului Economic European.
De asemenea, se propune și modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal, privitor la condiția legată de forma de
organizare pe care persoana juridică română, societate-mamă, trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia, la calculul impozitului pe profit, de neimpozitarea
veniturilor aferente dividendelor primite de această persoană de la filialele sale situate într-un stat membru al UE.
Modificările sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor promovate prin proiectul de ordonanță sunt:  reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent, de la 1 000 000 euro la 500 000 euro;  instituirea condiției ca microîntreprinderea să aibă cel puțin un salariat, situație în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%; instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;  limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management;- excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfășoară activităţi: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale;  eliminarea posibilității de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați; menținerea cotei de impozitare de 1%; efectuarea unor corelări tehnice pentru integrarea noilor condiții de
încadrare în regulile fiscale în vigoare;  pentru aplicarea conformă a Directivei 2011/96/UE, instituirea unei reguli de scădere din baza impozabilă a dividendelor primite, din state membre ale UE, de către microîntreprinderi, dacă sunt îndeplinite anumite condiții;  eliminarea unor prevederi care au devenit caduce în raport cu perioada în care s-au aplicat, respectiv în anul 2017;  stabilirea ordinii de scădere din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit, unităților de cult, cheltuieli pentru UNICEF și alte organizații internaționale, precum și achiziții de aparate de marcatele ctronice fiscale puse în funcțiune; modificarea termenului de depunere a declarației informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor, corelat cu termenul de depunere a declarației de impozit pentru trimestrul IV, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative;  clarificarea valorii impozitului asupra căruia se aplică reducerea de impozit reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020;  alte corelări tehnice.

proiectordonantamodifl227_04072022

La consultări au fost prezenți:
Coaliția pentru Dezvoltarea României: Daniel Anghel – Consiliul Investitorilor Străini (FIC), coordonatorul Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR),Dragoș Petrescu – Romanian Business Leaders (RBL), Angela Roșca – Romanian Business Leaders (RBL), Radu Burnete – Confederația Patronală Concordia, Letiția Pupăzeanu – Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Ana Maria Ciobanu – Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Adela Jansen – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER), Ruxandra Jianu – Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Anca Vlad – Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Alexandra Irimiea – Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Mădălina Dragomir – Secretariat CDR, Georgeta Toma
Organizațiile patronale: Patronatul National Roman (Augustin Hagiu, Alin Crețu), CNIPMMR (Florin Jianu – Președinte), UGIR (Liviu Popovici, Cristian Erbașu, Dragoș Mihalache), CONPIROM (Gabriel Badea, Anca Marginean)
Organizații sindicale: CNSLR-FRATIA (Catalina BONCIU), Confederația Cartel ALFA (Bogdan Iuliu – HOSSU, APOSTOIU Liviu), CSDR (Iacob Baciu, Simion Hancescu), Confederația Sindicală Națională Meridian (Maxim Rodrigo Gabriel, Ichim Costel, BNS (Dumitru Costin, Burlacu Mircea)
Structurile Asociative din Administrația Publică Locală: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (Adrian-Ioan Veștea, Ilie Bolojan)  Asociația Municipiilor din Romania (Constantin Toma, Ion Lungu), Asociația Orașelor din România (Daniel Gheorghe Nicolaș, Emilian Oprea), Asociația Comunelor din România (Emil Drăghici, Valentin-Dumitru-Ioan Ivan).
Din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, au participat Adrian Câciu, ministrul finanțelor,  Marius-Constantin Budăi, ministerul muncii și protecției sociale, Florin Marian Spătaru – ministrul economiei, Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, Marian Neacșu, secretar general al Guvernului, Adeline Dan, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului,  Mihnea Claudiu Drumea, consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului, George Agafiței, consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului și Dan Cărbunaru, purtător de cuvânt al Guvernului.

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share