25/10/2020

Costurile pentru Creşă în Târgovişte pentru anul şcolar 2019-2020

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară în data de 29.07.2019 a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu de întreţinere şi a Metodologiei de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului educaţie timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul scolar 2019-2020. 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşele din Municipiul Targoviste din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială în anul şcolar 2019-2020, în cuantum de 2.325 lei/copil/luna, cuantumul alocaţiei zilnice de hrană în suma de 14 lei/zi și valoarea contribuției părinților în următoarele cote procentuale:

Venit mediu brut lunar cumulat al parintilor/ reprezentamtilor legali  

Numar copii

Cota procentuala contributie

parinti

Lei/zi/copil
peste 700 lei un copil

 

2 sau mai multi copii

13%

 

8%

14 lei

 

9 lei

intre 225-699 lei un copil

 

2 sau mai multi copii

8%

 

5%

9 lei

 

6 lei

intre 0-224 lei un copil

2 sau mai multi copii

5%

 

2.5%

6 lei

 

3 lei

Art. 2 Contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi pentru care au aprobate planuri de servicii vor fi suportate de Consiliul Local.

Art. 3 Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a Seviciului Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: contribuţiile lunare ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali şi bugetul local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share