DAMBOVITA Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de Corpul Profesional al Mediatorilor

 

1

În data de 29 februarie a.c., mediatorii din județul Dâmbovița au fost convocați  la ședința de bilanț pe anul 2015. Evenimentul a fost găzduit de Școala nr. 2 – “Ioan-Alexandru Brătescu Voinești” din Târgoviște.

În cadrul evenimentului Președinta Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița (C.P.M.J. Dâmbovița) a prezentat Raportul de activitate pe anul 2015.

Potrivit acestuia în perioada analizată un prim obiectiv al Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița a fost informarea societății civile cu privire la instituția medierii și a avantajelor acesteia.  Acestă informare a fost realizată prin rețelele de socializare (mai precis prin pagina de facebook „MEDIEREA – ACTIVITATE DE INTERES PUBLIC” și grupul de discuții „ALFABETUL MEDIERII ”), precum și prin intermediul publicațiilor care sunt editate și distribuite în județul Dâmbovița.

Tot în scopul informării cetățenilor cu privire la activitatea corpului profesional al mediatorilor în data de 16.06.2015  a fost organizată o conferință de presă la care au participat reprezentanții mai multor ziare din județul Dâmbovița și posturi TV.

De asemenea, în perioada de referință conducerea Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița a acordat atenție relaționării cu instituții, autorități, organizații neguvernamentale.

În cadrul raportului de bilanț se arată că mediatorii dâmboviţeni au beneficiat de sprijinul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum și al instituțiilor subordonate acestora, între care au fost nominalizate: Biblioteca Județeană ’’Ion Heliade Rădulescu’’, Direcția Generală de Asistență Socială și Sănătate Publică Dâmbovița și Serviciile de Autoritate Tutelară care funcționează în cadrul primărilor.

Privitor la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu se menționează că acesta a găzduit mai multe evenimente organizate de C.P.M.J Dâmbovița printre care reuniunea meditorilor din data de  18 septembrie 2015 și vernisajul expoziției “PRIN EDUCAțIE ŞI CULTURĂ CĂTRE O LUME A DIALOGIULUI ȘI MEDIERII”.

3

În anul 2015 Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița a încheiat parteneriate/protocoale de colaborare cu instituții și autorități publice, după cum urmează:

  • Protocol de colaborare cu Penitenciarul Găești;
  • Protocol de colaborare cu Penitenciarul Mărgineni;
  • Protocol de colaborare cu Școala “Ioan – Alexandru Brătescu -Voineștidin Târgoviște;
  • Protocol de colaborare cu Liceu “Vladimir Streinu“ din Găești și Asociația de Părinți Vladimir Streinu “Junior 13“.
  • Convenție privind practica studenților Facultății de Drept din cadrul Universității Valahia din Târgoviște;
  • Convenție privind practica masteranzilor Facultății de Drept din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

În cursul anului 2015 o grupă de studenți din cadrul Facultății de Drept a efectuat un stagiu de proactică de o zi la sediul C.P.M.J. Dâmbovița. Cu acestă ocazie studenții au primit informații referitoare la procedura medierii, litigiile ce pot fi mediate, derularea procedurii de mediere, înscrisurile care stau la baza constituirii dosarului de mediere și finaliatea procesului de mediere.

Merită, de asemenea evidențiat că în cadrul colaborării cu Școala “Ioan -Alexandru Brătescu Voineşti“ a fost organizată expoziția de pictură “PRIN EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ CĂTRE O LUME A DIALOGIULUI ȘI MEDIERII”, prin intermediul căreia elevii acestei instituţii de învăţământ au prezentat viziunea lor privind mediere. Fiind în preajma sărbătorilor de iarnă copii care au participat la acest proiect au primit daruri de la Moş Crăciun, iar autorii celor mai bune patru lucrări au fost premiaţi la începutul Semestrului II- 2015 în Careul Şcolii.

Referitor la relația cu instanțele din judeţul Dâmboviţa  se arată că pe parcursul anului 2015 au fost realizate întâlniri cu factori de decizie din conducerea Tribunalului Dâmbovița, Judecătoriei Târgoviște și Judecătoriei Găești. În cadrul acestor întâlniri s-a discutat cu privire la oportunitatea încheierii unor protocoale de colaborare și organizarea unor întâlniri judecători-mediatori.

Merită remarcat faptul că la nivelul județului Dâmbovița a fost încheiat un Protocol în anul 2012, între Asociația Birourilor de Mediere din Dâmbovița și Tribunalul Dâmbovița care este în vigoare și la acestă oră.

În perioada analizată la invitaţia Preşedintelui Tribunalului Dâmboviţa, în data de 23 octombrie 2015, conducerea Corpului Profesional al Mediatorilor din Judeţul Dâmboviţa a participat la Conferința cu tema: „INTERFERENŢE ÎNTRE CODUL MUNCII, LEGEA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI ALE LEGI SPECIFICE”, organizată de Centrul de Cercetări Juridice din  Cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte şi Tribunalul Dâmboviţa.

De asemenea, o delegație a mediatorilor dambovițeni a participat la Seminarul “INTERFERENŢE ÎNTRE ACTIVITATEA NOTARILOR PUBLICI ŞI CEA A INSTANŢELOR DE JUDECATĂ, AVOCAŢILOR, MEDIATORILOR – 20 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA INSTITUŢIEI NOTARULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA“, organizat în perioada 29-30 mai 2015. Cu acestă ocazie, Președinta Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița –  mediator Rodica Vlaicu, a susținut comunicarea “CONFLUENȚE ÎNTRE ACTIVITATEA MEDIATORILOR ȘI NOTARILOR PUBLICI”. Acestă lucrare a fost publicată în Revista “Valahia University – Law Study”, acreditată de Consiliul Național al Cercetării Șiințifice din Învățământul Superior.

Deşi au fost realizate întâlniri cu Inspectorul Şef al Inspectoratului de Poliţie al Județului Dâmboviţa, în cadrul cărora conducerea C.P.M.J. Dâmbovița a fost asigurată de întregul sprijin al organelor de poliţie, nu s-a reuşit semnarea unui protocol de colaborare, deoarece Compartimentul Juridic al acestei instituţii a considerat că „încheierea acestui protocol ar îngrădi dreptul persoanelor de a-şi alege în  mod liber mediatorul”.

2

Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița nu deține date privind numărul de medieri efectuate în anul 2015, însă din consultarea aplicației Ecris a instanţelor din județul Dâmbovița, rezultă că numărul acestora este foarte mic.  Acestă situaţie are o serie de motive obiective şi subiective dintre care subliniem efectele celor două decizii de neconstituţionalitate şi confuzia creată între obigativitatea participării la şedinţa de informare privind medierea cu medierea propriu-zisa, cadru normativ lacunar, cu dispoziţii lipsite de rigoare, claritate şi concizie, promovarea insuficientă, precum şi lipsa de interes a mediatorilor.

Privitor la baza logistică, menționăm că la acestă oră, Corpului Profesional al Mediatorilor din Judeţul Dâmboviţa funcţionează în sediul Tribunalului Permnenet de Arbitraj Instituţionalizat, unde nu plateşte chirie şi întreţinere. Activitatea C.P.M.J. Dâmboviţa a fost susţinută financiar de către președintele corpului profesional, și au mai contribuit sporadic, cu ocazia unor evenimente, cele două vicepreședinte ale C.P.M.J. Dâmbovița și mediator Dinică Cristian, mediator Cotenescu Marius și arbitru Stanciu Ana –Ruxandra.

La sfârșitul anului 2015, mediatorii dâmbovițeni au avut o acțiune caritabilă la Complexul de servicii sociale ”FLOARE DE COLȚ”, din Târgoviște.

ÎN CONCLUZIE, în Raport se arată că activitatea la nivelul C.P.M.J. Dâmbovița, având în vedere legislaţia în domeniu şi susţinerea materială şi financiară de care a beneficiat din partea Consiliului de Mediere,  poate fi apreciată ca fiind BUNĂ.

În vederea eficientizării acesteia se impune un efort susținut din partea tuturor membrilor  Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița, precum și susținerea financiară și materială din partea Consilului de Mediere.

Ioana Raluca Goldbach, Vicepresedinte Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share