Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Datoria publică a  României în cifre și alte date

În 2022 economia României a revenit la nivelul pre-pandemie mai devreme decât se anticipa

Măsurile economice și fiscale active au fost eficiente în susținerea activității economice: creșterea economică de 4,7% în 2022 reflectă o redresare economică completă, determinată, pe partea de cerere, cu precădere de consumul privat și investiții.

România a încheiat anul 2022 cu o rată anuală a inflației de 16,4% (în creștere cu 8,2 puncte procentuale față de nivelul de 8,2% din decembrie 2021). Presiunile inflaționiste interne au fost generate, în principal, de creșterile de preț survenite la bunurile energetice dar și de majorările prețurilor mărfurilor alimentare. Ca medie anuală, inflația s-a situat la un nivel de 13,8%.

Pe parcursul anului 2022, agențiile de rating Standard & Poor’s și Moody’s au menținut evaluarea României în categoria recomandată investițiilor (Standard & Poor’s – BBB- /A-3 și Moody’s – Baa3/P-3). Deciziile au luat în considerare perspectiva pozitivă a creșterii economice susținută de fondurile din Next Generation EU și angajamentul autorităților române privind consolidarea fiscală în cadrul procedurii de deficit excesiv, dar au semnalat o serie de riscuri care ar putea afecta în perioada urmãtoare ratingul suveran, cum ar fi nerealizarea unei reduceri susținute a dezechilibrelor fiscale sau deteriorarea structurală a finanțelor publice, precum și adâncirea deficitului de cont curent sau o creștere a riscului geopolitic ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.

În luna octombrie 2022, Fitch a confirmat ratingul de țară la BBB-/F-3 și perspectiva negativă, ținând cont de apartenența României la UE și fluxurile de capital ale UE care sprijină stabilitatea externă și macrostabilitatea internă, precum și de PIB-ul pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță și de dezvoltare umană care sunt peste cei înregistrați de țări vecine.

În contextul evoluțiilor macroeconomice și a piețelor financiare interne și externe, datoria publică contractată la 31 decembrie 2022 se situa la nivelul de 823,7 mld. lei, din care datoria publică guvernamentală în sumă de 803,3 mld. lei (reprezentând 97,5% din total datorie publică), iar datoria publică locală în sumă de 20,4 mld. lei (reprezentând 2,5% din total datorie publică), pe fondul unei creșteri economice de 4,7% din PIB și în condițiile unui deficit al bugetului general consolidat de 5,7% din PIB7 .

Creșterea datoriei publice în anul 2022 față de anul 2021, cu 125,7 mld. lei, a fost determinată, în principal, de datoria angajată pentru acoperirea necesităților de finanțare a deficitului bugetar, de volumul refinanțărilor datoriei publice guvernamentale precum și de preluarea la datoria publică guvernamentală a garanțiilor acordate de Eximbank S.A. în nume și cont stat conform Deciziei Curții de Conturi nr. 3/11.01.2023.

Datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2022 a fost în valoare 682,9 mld. lei, reprezentând 48,4% din PIB

Datoria publică guvernamentală directă își menține ponderea cea mai mare în total datorie publică guvernamentală (92,0%). Datoria publică guvernamentală garantată a reprezentat 8,0% în total datorie publică guvernamentală, ca urmare a garanțiilor acordate în cadrul programelor guvernamentale, în principal prin Programul guvernamental Prima Casă/Noua Casă și Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie IMM INVEST ROMÂNIA.

Principalele obiective stabilite prin Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2022-2024 se mențin neschimbate față de anii precedenți, respectiv: 1. asigurarea necesarului de finanțare al administrației publice centrale, pe fondul minimizării costurilor pe termen mediu și lung, 2. limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, și 3. dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat. De la începutul anului 2022 și până în luna septembrie, indicatorii de risc s-au încadrat în țintele indicative stabilite conform Strategiei 2022-2024.

Începând cu luna octombrie 2022, în contextul creșterii volumului de resurse atrase pe termen scurt pentru implementarea planului de finanțare aferent anului 2022, în special a titlurilor de stat pentru populație, indicatorii privind riscul de refinanțare și cei privind rata de dobândă ”Ponderea datoriei în lei scadente în termen de 1 an (% din total)” și ”Perioada medie până la următoarea modificare a ratei dobânzii pentru datoria totală (ani)” au depășit țintele indicative stabilite prin Strategia 2022-2024.

Conform datelor publicate de EUROSTAT , la sfârșitul lui 2022 România s-a situat pe locul 18 între statele membre UE ca nivel de îndatorare, de 47,3% din PIB, media datoriei guvernamentale pentru zona euro (EA 20) fiind de 91,6% din PIB, iar cea pentru UE  fiind de 84,0% din PIB.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share