Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

De ce unii membri ai Parlamentului României sabotează o lege care ar putea aduce schimbări majore în viețile copiilor din România?

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil își exprimă susținerea pentru o legislație coerentă, servicii și politici în vederea prevenirii separării copilului de familie

Cercetările privind sistemul de asistență socială și consultările cu profesioniștii în domeniu au subliniat necesitatea unui cadru legislativ care să contribuie la dezvoltarea de servicii comunitare pentru prevenirea separării copilului de familie, astfel încât România să poată să aibă mai multă grijă de copiii săi. Nu credem că trebuie să mai amintim nimănui, că suntem la coada Europei când vine vorba despre îngrijirea copiilor. În ciuda faptului că în ultimii ani potrivit Institutul Național de Statistică natalitatea s-a prăbușit efectiv,  doar 170.000 de copii s-au născut în 2022, cu peste 25.000 de copii mai puțin decât în 2021. România a înregistrat cea mai scăzută natalitate de după Revoluția din 1989. Țara noastră înregistrează în continuare cel mai ridicat nivel din UE de mortalitate infantilă, un indicator aproape dublu fața de media UE.

 Haideți să construim un cadrul legal care să vină în sprijinul copiilor și al familiilor vulnerabile!

Potrivit ANPDCA  la sfârșitul lunii decembrie 2021, erau 45.212 copii în sistemul de protecție specială, un număr de 388 de copii au fost părăsiți în maternități şi în alte unități sanitare în 2021. Familiile din România abandonează copiii din cauza unor vulnerabilități care includ sărăcie extremă, șomajul părinților, starea proastă sau lipsa unei locuințe, absenteismul sau abandonul şcolar, competențe parentale inadecvate, violență domestică, risc crescut de neglijare şi abuz al copilului (pe fondul abuzului de alcool al părinților), părinți tineri sau singuri, instabilitate conjugală, așteptări reduse şi/sau stimă de sine scăzută şi neputință dobândită. 

Numărul de copii abuzați în familie a crescut considerabil în ultimii ani pentru că trăim într-o lume încărcată de conflicte interioare și exterioare în care abuzul este deseori un personaj principal. La 30 septembrie 2020 s-au înregistrat 10.656 de cazuri de copii abuzați, neglijați, exploatați, numărul crescând considerabil în următorii doi ani, astfel că în 30 septembrie 2021 s-a constatat un număr de 11.903 cazuri (cu un procent de 11,70% mai mare), iar în 30 septembrie 2022 cifrele oficiale indicau 12.761 de cazuri, rezultând o creștere 19,75% față de 30 septembrie 2020 (Potrivit ANPDCA). 

Cele mai multe abuzuri se întâmplă în familie!

Reprezentanții  Inspectoratului General al Poliției Române  atrag atenția asupra infracțiunilor privitoare la abuzuri sexuale comise asupra unui minor în perioada 2018-2020 specificând că în anul 2020 s-a înregistrat cel mai mare număr de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor și anume 3394 reprezentând 69,89% din numărul total de infracțiuni de acest gen.

Serviciile de prevenire a separării copilului de familie lipsesc şi/sau sunt într-un stadiu de subdezvoltare la nivel de comunitate! 

Sărăcia în rândul copiilor este o chestiune gravă în țara noastră, 2 din 10 copii de la sate nu au suficientă mâncare, mai mult de 1 din 3 adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să muncească în gospodărie, 1 din 10 copii nu frecventează în prezent nicio instituție de învățământ, 1 din 2 părinţi (51%) cred că lovirea este pentru binele copilului.

Propunerea legislativă urmărește reducerea numărului de copii care intră în sistemul de protecție specială și sprijinirea familiilor vulnerabile pentru a se evita separarea cu ușurință a copilului de familie.

Legea prevenirii separării familiale e necesară!  

Părinții au nevoie de servicii care să-i ajute să nu-și mai abuzeze copiii, să nu-i mai părăsească! Măsurile pe care legea le prevedere pentru anumite categorii vulnerabile, dezavantajate, sunt mai mult decât necesare.

Vă rugăm citiți cu atenție textul propunerii legislative, aceasta oferă un cadru pentru prevenirea separării copilului, cu alte cuvine va ține copiii alături de părinții lor. Legea prevede totodată identificarea familiilor cu risc, este important să știm care sunt categoriile cele mai vulnerabilă și cum le putem ajuta să-și îngrijească copii.

Pentru cei care poate nu au răbdare să citească toată legea prezentăm  câteva aspecte care merită citite, referitor a serviciile care vor fi sprijinite prin acest act normativ:

(3) Planul prevâzut la alin.(1) cuprinde în mod obligatoriu servicii care să răspundă nevoilor identificate ale
copilului.
(4) Planul prevăzut la alin.(1) cuprinde în mod obligatoriu servicii și activități destinate părinților, care pot,  constă în:
a) informare, consiliere i acompaniere în domeniul sănătății, educației, ocupării forței de muncă, locuirii și protecției sociale;
b) dezvoltarea abilitaților parentale;
c) facilitarea accesului acestora la beneficile de asistență socială și servicile existente;
d) referirea catre servici sociale, de educație, sănătate și de ocupare a forței de muncă.
(5) Planul de servici este întocmit pentru o perioadă de cel putin 12 luni, perioadă în care este obligatorie sprijinirea părinților în creșterea și îngrijirea copilului.
(6) La intocmirea planului de servici, în funcție de factorii de vulnerabilitate identificați, care expun copilul situației de risc de separare trebuie avute în vedere și măsuri pentru familie care să vizeze următoarele:
a) îmbunătățirea situației financiare a familiei;
b) îmbunătățirea condițiilor de locuit ale familiei;
c) îmbunătățirea abilităților parentale;
d) îmbunătățirea aptitudinilor casnice;
e) asigurarea accesului și participarea la diverse forme de educație
f) asigurarea accesului la tratament sau reabilitare pentru comportamentele la risc, consumul de droguri și alcool;
g) ingrijirea adecvată  și protecția copiilor împotriva oricăror forme de violență;
h) sprijinirea părinților a căror copii au beneficiat sau ar avea nevoie de servicii de protecție. 

”FONPC de peste 25 de ani monitorizează legile, dar și practicile cu privire la drepturile copilului, am schimbat în bine de-a lungul anilor viețile a milioane de copii prin programele dezvoltate de peste 65 de ONG-uri membre ale FONPC, avem expertiză și în domeniul protecției copilului, astfel încât putem să ne exprimăm o opinia avizată cu privire la acest cadru legislativ. ONG-urile noastre au salvat viețile a milioane de copii prin servicii și legi care s-au ameliorat în timp. Una dintre cele mai importante legi pe care FONPC le-a promovat a fost aceea a interzicerii instituționalizării copilului sub 3 ani, apoi sub 7 ani. Am dezvoltate servicii pentru dezinstituționalizarea copiilor și inserția lor în familii sau în servicii de tip familial. Am realizat mii de proiecte pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, peste 100 de milioane de euro au fost investite  în programe de susținere a parentalității, de sprijinire a copiilor vulnerabili”  a transmis  Daniela Boșca, Director executiv FONPC.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării, redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într un cadru coerent şi comprehensiv experiența şi expertiza membrilor săi. Înființată în anul 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, 65 de ONG-uri cu
activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor. FONPC este una din organizațiile umbrela importante din Romania care promovează, în principal, drepturile copilului si Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. În cei peste 25 ani de activitate, FONPC a derulat împreună cu membrii săi o serie de proiecte şi programe prin care au fost influenţate sau modificate politici publice, metodologii de lucru, standarde sau proceduri în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului în România. Federația are un rol de monitorizare a
drepturilor copilului, de influențare a politicilor publice din toate sectoarele drepturilor copilului: educație, social, sănătate, justiție etc.
Federaţia este membră a: Consiliului de coordonare în domeniul protectiei și promovării drepturilor copilului al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopţii –ANDPDCA, Comitetului Național de Coordonare al programului implementat de UNICEF România Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor, Comitetului de Monitorizare a Planului National de Redresare şi Reziliență (CM PNRR), Comitetului de
monitorizare a Programului Operațional Educație și Ocupare (2021-2027) și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială (2021-2027). Președintele FONPC – Bogdan Simion este Președintele ales al Comitetului Economic și Social (CES). Federația participa activ la întâlnirile Grupului de Coordonare Strategică a Asistenței Umanitare (la nivelul Cancelariei Primului-ministru, sub coordonarea unei secretar de stat) și la grupurile tematice organizate de UNHCR. De asemenea, FONPC este membră a Eurochild cea mai importantă rețea europeană care lucrează pe lângă Comisia Europeană și Consiliul Europei.

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share