Delegația BĂNCII MONDIALE  a fost din nou în VALEA JIULUI

Pornind de la înțelegerea faptului că abordările zonelor funcționale din UE trebuie consolidate și că avantajele pe care le declanșează nu mai pot rămâne neexploatate, Comisia Europeană și Grupul Băncii Mondiale au semnat un acord administrativ pentru a îmbunătăți abordările pe domenii funcționale în UE. Ambele instituții au ca prioritate reducerea sărăciei și excluziunii sociale și crearea de economii competitive și durabile, în consecință, interacțiunea directă este benefică pentru ei și pentru țările beneficiare. Ca atare, zonele funcționale din UE, depășirea granițelor administrative pentru tranziția verde și proiectul de dezvoltare durabilă este de cea mai mare importanță pentru viitorul dezvoltării teritoriale în UE. O delegație a Băncii Mondiale a efectuat o vizită în Valea Jiului, unde s-a întâlnit cu primarii.   Au avut loc discuții despre posibilitățile viitoare de finanțare, scopul Băncii Mondiale pentru Valea Jiului în special fiind corelarea nevoilor locuitorilor din zona țintă astfel încât,  să fie complementare cu ceea ce se finanțează deja. S-a discutat despre importanța dezvoltării urbane în promovarea unei creșteri economice inclusive și sustenabile pentru Valea Jiului, valorificarea atuurilor fiecărei zone în parte, fie că este vorba de turism, de energia verde, sau oamenii de cultură ai Văii Jiului,  astfel încât,  să se aducă soluții de îmbunătățire ale procesului de alocare și gestionare a acestor fonduri,  pentru a se asigura o rată de absorbție cât mai mare.

Investiți în Valea Jiului (www.investinjiuvalley.com) este o inițiativă comună a celor șase  municipii din Valea Jiului (Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani și Vulcan), împreună cu unii membri ai societății civile, care vizează atragerea străinilor investitori. Invest in Valea Jiului a creat mijloacele de promovare a Văii Jiului la ExpoReal 2018 (prin sprijinul financiar al Consiliului Județean Hunedoara prin ADEH, de atunci,  ceea ce a însemnat prima prezență a regiunii la un târg de investiții, întrucât,,  precum și participarea la toate evenimentele organizate pentru membrii delegației României. S-au stabilit contacte cu reprezentanți ai mediului de afaceri, co-expozanți la standul din România și expozanți externi. De asemenea, cu această ocazie, echipa din Valea Jiului a experimentat cerințele în prezentarea propriilor avantaje și strategii eficiente de comunicare în mediul investițional. Rezultatele includ parteneriatul dintre cele șase  administrații publice din Valea Jiului pentru atragerea de investitori, o platformă online de promovare a Văii Jiului pentru potențialii investitori și care include o bază de date cu proiecte de infrastructură și oportunități de investiții, informații despre capitalul uman actualizate periodic, facilități disponibile. pentru investitori, precum și informații utile care să fie incluse în materialele promoționale. Site-ul www.investinjiuvalley.com este dublat de profilul social media (Instagram și Facebook), care poate oferi o imagine favorabilă a contextului. Impactul lunar la lansarea programului a fost de 135.000 de oameni din mediul de afaceri internațional.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share