Din 15 iunie se pot depune cereri pentru Ajutor de stat pentru stimularea investițiilor

Începând cu data de 15.06.2022 se deschide sesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că, în prezent mai sunt în analiză 29 de cereri de acord pentru finanțare, depuse până la data de 03.02.2022 și ca urmare, nu se poate stabili cu exactitate valoarea bugetului rămas, din valoarea bugetului total al schemei de ajutor de stat, se stabilește pentru acestă sesiune un buget în valoare de 700 milioane lei.

În funcție de proiectele depuse și rezultatele analizei acestora, bugetul sesiunii va fi majorat până la atingerea bugetului total al schemei de ajutor de stat în valoare de 6.380 milioane lei, odată cu aprobarea rectificării bugetului de stat aferent anului 2022, din care vor fi deduse sumele angajate deja prin acordurile pentru finanțare emise până la acea dată.

Sesiunea are o durată de 30 zile lucrătoare.

Ca urmare, cererile de acord pentru finanțare se pot depune, la Registratura Generală a Ministerului Finanţelor,Bd.Libertăţii nr.16, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014” până la data de 26.07.2022 inclusiv.


Pentru operatorii economici care intenționează să depună cereri de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală Ajutor de Stat, organizează întâlniri tehnice în vederea clarificării prevederilor schemei de ajutor de stat, instituite prin H.G. nr.807/2014, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea întâlnirii tehnice se face on-line .

Operatorii economici interesați au și posibilitatea de a formula întrebări la adresa – Întrebări frecvente.

Informațiile cu privire la schemele de ajutor de stat se regăsesc la rubrica „Investitorul informat-Ajutor de stat”


Ministerul Finanţelor anunţă că începând cu data de 03.12.2020 se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la rubrica – Formular întrebări.

Acest demers se realizează în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.703 din data de 05.08.2020 a Hotărârii Guvernului nr.598/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014.

În urma acestei modificări legislative, Ministerul Finanțelor a revizuit și postat pe site-ul său la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014 noile versiuni ale Ghidului solicitantului şi ale Ghidului de plată aprobate prin OMFP nr. 2658/2020.

https://mfinante.gov.ro/

Distribuie acest articol Oficial Media
Share