06/12/2021

Fonduri europene și pentru conservarea fructelor ecologice

Comisia Europeană sprijină dezvoltarea activităților de formare pentru conservarea fructelor ecologice prin intermediul politicii agricole comune.
Există diferite produse și tehnologii pentru conservarea fructelor, inclusiv tratamente după recoltare. Regulamentele UE actuale și viitoare privind produsele ecologice prevăd necesitatea de a autoriza orice produs sau substanță utilizate pentru conservarea produselor ecologice. În plus, conservarea produselor ecologice trebuie să fie în conformitate cu obiectivele și principiile producției ecologice a UE, cum ar fi utilizarea responsabilă a energiei, producția de produse de înaltă calitate și restricționarea utilizării factorilor de producție externi. UE poate sprijini dezvoltarea activităților de formare pentru conservarea fructelor ecologice prin intermediul politicii agricole comune și al sprijinului financiar pentru cercetare, formare și schimb de bune practici. Acestea sunt acțiuni care beneficiază de contribuția financiară a UE în cadrul punerii în aplicare a programelor operaționale aprobate de către organizațiile de producători recunoscute.
Rețeaua tematică BIOFRUITNET, „Stimularea inovării în producția de fructe ecologice prin intermediul unor rețele mai puternice”, finanțată în cadrul programului Orizont 2020, colectează și sintetizează cunoștințele practice și științifice existente cu privire la cultivarea fructelor ecologice, cu obiectivul de a asigura o distribuție largă în UE. În plus, alte două proiecte în curs din cadrul programului Orizont 2020 — FOX „Innovative down-scaled FOod processing in a boX” (Procesarea inovatoare a alimentelor la scară redusă în cutie) și SHEALTHY „Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables” (Tehnologii fizice netermice pentru conservarea fructelor și legumelor proaspete și cu un nivel minim de prelucrare) contribuie la prelucrarea minimă a fructelor și legumelor, inclusiv a celor ecologice. Activitățile lor acoperă, de asemenea, formarea.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share