01/08/2021

Garda de Mediu Hunedoara a interzis descărcarea a patru transpoarte de deșeuri din Germania și Italia

În perioada 01.04.2021 – 30.06.2021, comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu au efectuat un număr total de 251 inspecţii, atât inspecţii planificate cât şi inspecţii neplanificate.
Inspecţiile planificate au fost realizate conform Planului anual de activitate al Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, la operatorii economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului şi se supun procedurii de reglementare.
În cadrul inspecţiilor neplanificate au fost efectuate un număr de 220 controale după cum urmează:
– 29 controale în urma autosesizării;
– 37 controale de verificare a respectării condiţiilor din actele de reglementare;
– 46 controale efectuate în urma sesizărilor;
– 2 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului;
– 54 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu;
– 2 controale pentru identificarea de obiective noi;
– 4 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior;
– 46 controale cu alte autorităţi, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean.
Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:
– nerespectarea prevederilor autorizaţiei/autorizatiei integrate de mediu/acordului de mediu;
– lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
– gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor deținute sau generate în urma desfășurării activității;
– neîndeplinirea condițiilor legale pentru descăcarea deșeurilor pe teritoriul județului Hunedoara în scopul valorificării acestora.
În urma acestor controale, au fost aplicate 45 sancţiuni contravenţionale principale, respectiv 12 avertismente și 33 amenzi, în valoare totală de 813.500 lei.
Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale complementare privind sistarea activității unui operator economic și a fost transmisă către APM Hunedoara 1 notificare prealabilă privind suspendarea autorizației/autorizației integrate de mediu pentru nerespectarea condițiilor de funcționare menționate în actul de reglementare.
Pentru patru  transporturi de deșeuri din Germania (3) și Italia (1) s-a dispus interzicerea descărcării pe raza județului Hunedoara, returnarea acestora în țările de origine și au fost înaintate 3 sesizări penale către autoritățile competente.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share