24/09/2021

Întâlnirea dintre reprezentanții Coaliției Organizațiilor din România – C.O.R. și conducerea Asociației de Arbitraj Instituționalizat

 Întâlnirea dintre reprezentanții Coaliției Organizațiilor din România – C.O.R. și conducerea Asociației de Arbitraj Instituționalizat

Reprezentanții Coaliției Organizațiilor din România – C.O.R. s-au întâlnit, în data de 06 august 2021, cu președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat în vederea discutării condițiilor și termenilor încheierii unui protocol de colaborare între cele două organizații care are ca scop creșterea vizibilității celor doi parteneri și a activitățiilor specifice desfășurate de către aceștia.

Printre subiectele abordate s-au numărat cele privitoare la preocupările și interesele celor două entități, proiectele aflate în derulare, punctele convergente și eventualele posibilități de colaborare.

La finalul întâlnirii cei prezenți au convenit semnarea, în prima jumătate a lunii septembrie 2021, a unui protocol de colaborare – aderare, prin care:
Organizațiile din cadrul Coaliției Organizațiilor din România vor susține eforturile Asociației de Arbitraj Instituționalizat de promovare a arbitrajului în România ca mecanism alternativ de soluționare a litigiilor civile, precum și a inițiativelor legislative ale asociației.

În acest sens membrii coaliției (C.O.R.) vor sprijini demersurile de modificarea/completarea a Codului Administrativ, a Codului Muncii, a Legii pensiilor și a Legii cadastrului și publicită imobiliară cu dispoziții potrivit cărora litigiile specifice acestor domenii să poată fi soluționate prin arbitraj sau mediere, potrivit Codului de Procedura Civila.

Asociația de Arbitraj Instituționalizat va sprijini activitatea și demersurile Coaliției Organizațiilor din România – C.O.R., inclusiv proiectul de consolidare a instituțiie avertizorului de integritate.
Privitor la proiectul de consolidare a instituției avertizorului de integritate se are în vedere:
– îmbunătățirea cadrului legislativ privitor la activitatea Avertizorului și mijloacele de protecție a acestuia prin modificarea/completarea prevederilor Legii nr. 571/2004 și punerea acestora în acord la realitățile românești și dispozițiile Directivei (UE) 1937 din 2019;
– formarea unui corp profesional al avertizorilor de integritate prin organizarea de programe de formare/perfecționare a avertizorilor de integritate;
– promovarea la nivel național și international a importanței sociale și economice a instituției avertizorului de integritate prin spoturi publicitare, participarea la emisiuni radio – tv, organizarea unor evenimente de promovare, precum și publicarea unor lucrări privitoare la acest domeniu.
III. Participarea în comun la proiecte și programe menite să susțină obiectivele tuturor partenerilor, finanțate din fonduri europene.

PREȘEDINTE
ASOCIAȚIA DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT
Rodica VLAICU

Despre parteneri:
Asociația de Arbitraj Instituționalizat (prescurtat A.A.I.) a fost înființată în anul 2014 în scopul promovării, studierii și practicării arbitrajului instituționalizat în România ca alternative la instanța statală de judecată.
În cadrul Asociației de Arbitraj Instituționalizat funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor și Editura „ThalindraA”.

Privitor la Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat, acesta este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 Cod proc. civ.. Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 Cod proc. civ.. Hotărârile pronunțate de Tribunalul

Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic.Pentru a fi eligibil față de instanța statală de judecată, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitatea, celeritatea, costurile reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată parților de a-și alege arbitrii.

Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România derulează programe de pregătire inițială și continuă a arbitrilor Tribunalului Permanent de arbitraj Instituționalizat, iar Editura „Thalindra” este specializată în editare de carte juridică.

Asociația de Arbitraj Instituționalizat are încheiate protocoale și parteneriate de colaborare cu un număr important de instituții și organizații, dintre care menționăm pe cele încheiate cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Confederația Patronatul Român, CECCAR Prahova și CECCAR Dâmbovița, Academia de Studii Economice, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea „Spiru Haret” din Constanța, Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România, Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca ”Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, FEPAIUS, UGIR 1903, Consiliul Directorilor din Serviciile Funerare, Colegiul Consilierilor Juridici, Federația Organizațiilor Românești din Italia, Asociația Europeană ”Dimitrie Cantemir”, Asociația Taximetriștilor din Constanța, Asociația Birourilor de Mediere din Dâmbovița, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Centrul de Soluționare a Disputelor prin Mediere, Asociația Centrul Regional de Mediere Muntenia, Asociația și Direcția Generală de Asistență Socială, Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Din anul 2017, Asociația de Arbitraj Instituționalizat este înscrisă pe lista ONG-urilor acreditate la Camera Deputaților și din anul 2019 este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din evidența Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

În anul 2019 a fost propusă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru a face parte din Colegiul Consultativ al Asociațiilor și Fundațiilor care funcționează în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Asociația a organizat în perioada 2018 – 2021 în temeiul Acordurilor Cadru de Practică încheiate cu Facultatea de Drept a Universității „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Facultății de Drept a Academiei de Studii Econnomice, stagii de practică de 40 – 60 de ore pentru studenții din anul IV;

Mai multe informații pot fi găsite pe www.arbitraj-institutionalizat.ro și www.tribunal-arbitraj.ro.

Coaliției Organizațiilor din România – C.O.R. a fost fondată/constituita în 14 aprilie 2021. Aceasta are ca obiectiv implicarea activă şi eficientă a organizatiilor, pentru instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient în vederea promovării, dezvoltării şi implementării drepturilor fundamentale comunitare în România, în vederea soluţionării conflictelor pe cale amiabilă, contribuind la îmbunătăţirea climatului social economic în favoarea tuturor cetățenilor și lucrătorilor.

Coaliția a fost fondată de următoarele organizații neguvernamentale:
Asociația Profesională a Transportatorilor – (APT) reprezentată prin domnul Ivan Tudor Florian în calitate de Președinte;

Asociația Profesională a Transportatorilor – APT, prreședinte Ivan Tudor Florian;
Asociatia pentru Aparatrea Drepturile Omului – IMAGINEA ROMANIEI – AIR, președinte Stoica Gabriel;

Asociatia Nationala a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim De Taxi – ANPOTRT, președinte Remus Nedelcu;
Consiliul National al Societății Civile, președinte col.(r.) Mircea Dogaru;
Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, președinte Maxim Rodrigo Gabriel;
Federatia Transpublic a Sindicatelor din Transportul Public de Persoane , președinte Valer Ciobanescu;
Fundatia pentru Drepturile omului CELEST, președinte Claudiu Rosini.
Printre proiectele si programele promovate de Coaliția Organizațiilor din România – C.O.R. se numără ,,Instituția Avertizorului de Integritate în România și în UE”.
Scopul si obiectivele acestui proiect constau în implementarea si promovarea instituției avertizorului de integritate, transpunerea cu celeritate a Directivei UE nr. 1937 din 2019 și punerea in aplicare/îmbunătățirea cadrului legal cu privire la avertizorul de integritate, precum și solutionarea litigiilor apărute la implementarea Legii nr. 571 din 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice, multinaționalele și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Mai multe informații pot fi găsite pe www.coalitia-organizatiilor-din-romania.ro

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share