18/06/2021

Întoarcerea Femeii pe Tronul Suveran al Vieții

femeia
Minunate Femei, vlăstare ale Iubirii cele pure, întrupate pentru a hrăni tot ce e viu.
Cu cea mai mare bucurie și recunoștință posibilă tocmai prin recunoașterea în ființa mea a femininului magnetic, cel de iubire atrăgător, vreau a vă ruga într-un omagiu ce mă onorează să pășiți într-o călătorie căreia dacă îi veți da curs veți face să lumineze în inimile și viețile voastre cele mai frumoase larimare, perle și diamante.
Și încălecând pe cei frumoși inorogi, să purcedem către diafane zări.
Iar înainte de toate am infinita fericire de a vă invita să scuturați din sufletele voastre și din amintirile voastre existența zilei de 8 martie ca zi Internațională a Femeii. Grația și Frumusețea voastră este eternă iar acceptarea acestei zile este în fond o neacceptare a ceea ce sunteți voi.
Exact ca și cum noi cei vii am serba o dată pe an ziua Vieții. Iar voi sunteți însăși Viața ce mângâie Viața.
Da, a fost un moment în dramaticele transformări ale planetei, dar acele vremuri au trecut de mult.

Extaziată că este iubită, femeia mea interioară vă roagă să ștergeți din dosarele existenței voastre această zi pentru o eternă celebrare. Nu vă lăsați păcălite de o floare, când tot cerul și pământul este al vostru și al respectului și propriei devoțiuni.
Adoratelor ce se adoră, să începem dară călătoria. În clipe de beatitudine ce izvorăsc odată cu curgerea acestor cuvinte însuflețite, verbe de smarald și jad.
Adam și Eva unul au fost și Eva viața era. Și Adam cel ce iubea Viața. Magnetic și electric. Femeie și Bărbat în fiecare OM.
Viața pe Pământ a început să se scufunde în oprimare și batjocură când femeii i-a fost uzurpat rolul de a hrăni și de a înțelege hrana. Povestea începe prin “crima” lui Cain. Ce nu un om a fost, și nici bărbat, ci o generație de oameni ce au „omorât” păstoritul (Abel) și au început “agricultura” ce avea să transforme planeta dintr-un paradis etern într-un ogor sfârtecat. Iată motivul pentru care lui “Dumnezeu” nu i-a plăcut darul lui Cain. Fiindcă din acel moment planeta a început să fie siluită pentru hrana ce-o oferea din abundență și gratuit omului fără ca el să fie nevoit să facă nimic. În uitată Eră de Aur a Pământului, ce mulți îi spun Lemuria sau perioada Saturniană oamenii erau etern fericiți culegători a ceea ce pământul oferea fără a scotoci în mădularele lui cu fierul cel ucigător.
În cel mai scurt timp după apariția agriculturii au apărut triburi puternice stăpâne pe resurse și expansiunea lor a însemnat începutul imperiilor. Ce aveau nevoie de hrană pentru soldați și implicit de culturi selcționate cum ar fi grâul ce ține foarte mult. Acest început de control al vieții a propulsat bărbatul și energia masculină în roluri de a conduce și ghida. Relația cu inima a oamenilor a început să se șubrezească. Oamenii au pornit tacit războiul cu viața. Femeia și femininul au fost ușor, ușor marginalizate și însăși femeia a început să se întoarcă împotriva vieții prin modul în care înțelegea să se hrănească și să hrănească.

Pădurile au început să fie tăiate pentru ogoare, animale omorâte, specii mirifice distruse, apa otrăvită, planeta brăzdată de lăcomia și căderea omului ce a uitat că se poate hrăni iubind și venerând natura. Iar monocultura a ajuns să fie ciuma erei moderne. Un adevărat genocid dublat de masacrarea zilnică a milioane de necuvântătoare. Din mii și mii de plante și arbori cu care oamenii se hrăneau în grădina Paradisului, oamenii acum se hrănesc cu umbrele a cîtorva zeci de feluri. Orizontul s-a îngustat îngrozitor.
Sunt semnele vremurilor ce apun, un ciclu ce își are rostul și înțelesul cu toate dramele lui pentru ceea ce începe să se manifeste magistral pe Pământ de câțiva ani după mii și mii de ani de eforturi magnifice a unor extraordinari oameni, femei și bărbați ce cu cea mai pură iubire au venit aici pentru ca noi toți să ne întoarcem în matca frumuseții și iubirii.
Din fericire din ce în ce mai mulți oameni își obțin hrana fără să mai are distrugând toată armonia solului, fără să mai ucidă blândele animale, fără să mai otrăvească pământul, ci revărsând asupra lui recunoștină și dragoste. Revoluția pornită de Masanobu Fukuoka rodește în sufletele oamenilor. Permacultura reface pas cu pas la nivel planetar paradisul cel verde. “Revoluția unui spic” pe care vă invit să o citiți a devenit o Biblie modernă, o adevărată Carte a Vieții (http://www.permacultura.ro/wp-content/uploads/2010/11/Revolutia-unui-spic1.pdf)
Sfântă Femeie, mai bine ca tine nimeni nu poate să înțeleagă drama vieții aflată în durere și strigătul ei de a fi mângăiată și eliberată de o suferință oarbă.

Iară inima mea cea aurie te invită să îți reiei locul pe Tronul Vieții în deplinătatea gloriei de a fi parte din Viața ce onorează Viața. Și din această poziție de deplină Suveranitate să oprești schingiuirea planetei pentru hrană și cele necesare traiului. Să pui capăt încastrării femininului în femei și bărbați. Tu poți să faci asta având toată cunoașterea la dispoziție, iar vremurile actuale se înclină ție oferindu-ți acces la tot ceea ce ai nevoie pentru deplina înnobilare a menirii tale și a noastră a tuturor.
Forța și Grația voastră Femei crește clipă de clipă și cerul Pământului se înseninează.
Un omagiu infinit și recunoștință până la lacrimi merită toate cele care pornind pe drumul feminismului și-au sacrificat feminitatea pentru a reda forță și rigoare tuturor femeilor. Un proces dificil și asumat, un sacrificiu pentru a restabili un echilibru firesc înalțării noastre a tuturor.
Și infinit vă rog Icoane vii ce sunteți să aveți înțelepciunea cristalină de a evita capcanele prezente în acest drum al reaprinderii focului feminității. Ce s-a întrupat pe planetă și așteaptă să îl primim cu toții în sufletele noastre însetate.
Este sărbătoare în întruparea mea pe Pământ văzând cât de multe dintre voi se deschid către înțelesul firii eterne că suntem deopotrivă femeie și bărbat și că drumul echilibrului reprezintă ieșirea din dualitatea cea atât de amăgitoare.
Cu cât o femeie își exprimă mai mult feminitatea în înțelesul de mângâiere a vieții, cu atât o forță electrică crește în ea întru exprimarea ei și astfel ea își manifestă forța bărbatului interior ce o susține în a „elibera” darul precum păsările din colivie pentru a vesti zorile păcii și ale armoniei.
Cu cât un bărbat își exprimă mai iubitor focul cel electric cu atât el își iubește propria viață lăsând loc femeii interioare să se manifeste în toată splendoarea ei.
Exprimarea darurilor cele mai de preț și sublimarea lor este poarta de ieșire din dualitate către nuntirea interioară. Momentul când forma și esența, femininul și masculinul încep a fuziona. Am întâlnit deoptrivă femei și bărbați care și-au visat nunta cerească cu Sinele. Am întîlnit deseori fete extrem de frumoase ce în alte vieți au fost bărbați iluștri. Și invers.
Nu vă negați feminitatea, ci exprimați-o regal.Cât de rezonant este pentru întreaga creație ca Femeia să repășească în grația ei de Zeiță. Rîuri de bucurie încep să izvorască în temelia pământului atunci.
Dar o zeiță nu este ceea ce este fiindcă i se spune așa. Sau fiindcă e frumoasă. Sau fiindcă dansează elegant sau cântă îngerește. Zeița nu este un titlu sau un concept.
Ea este o grație ce curge nestăvilit. O zeiță este ceea ce este fiindcă luminează și susține cu iubirea ei întrega structură de viață. Prin sentimentele ei, prin noblețea faptelor ei, prin dragostea față de tot ce e viu și înțelesul intim al armoniei și frumuseții ce există în toate.
O zeiță întrupează Marea Zeiță ce e Iubirea Mângâietoare a ceea ce înțelegem prin Dumnezeu/Sursa, creatoare de forme tocmai ca viața să se celebreze pe ea însăși. Zeiță și Zeu, ei sunt două ritmuri eterne ce pășesc prin formă către împreunarea în fiecare ființă, mereu pe o octavă mai înaltă.Luminate suflete incarnate în trup de femeie sunt atât de recunoscător fiindcă știu că înțelegeți că pe Pământ nu a fost niciodată un război între bărbat și femeie, ci unul între oameni și viață ce se încheie prin darurile magnifice pe care deopotrivă femeile și bărbații aleg să le aducă ofrandă existenței.
Și înflorite femei să știți că în această luptă oarbă cel mai mult a avut de suferit bărbatul. Fiindcă oricât de negre ar fi fost vremurile, voi ați fost mereu mai conectate la inima cea veșnic iubitoare prin însăși constituția voastră desăvârșită și templu al frumuseții. Când v-au răsărit zglobii sâni, o legătură intima cu inima s-a manifestat. Modul în care eliminați lichidele din corp v-a făcut să fiți mereu curioase încă de mici de ceea ce se află în interiorul și miezul ființei. Nașterea copiilor v-a înflorit inima.
Iar bărbatul a fost deseori condamnat să rătăcească în exterior sau să îmbrace hainele războinicului și a călăului. Iar voi știți că întotdeauna călăul este mai suferind decât cel ce are puterea să îndure, să ierte, să iubească.

Prin voi copiii îngeri coboară pe Pământ pentru ca Dumnezeu să ne surâdă permanent. Și nu e bucurie mai mare pentru mine ce copil am fost decât să văd cum din ce în ce mai multe înțelegeți că educația cea mai înaltă poate fi oferită prin a crea în jurul copiilor un imens camp de iubire. Sunt încântat de aceste zile magice când voi alegeți să nu mai înstrăinați copiii unor sisteme învechite și în brațele unor oameni lipsiți de iubire și setați să inducă limitările și îndoctrinările unei lumi ce apune. Mă minunez în bucurie fiindcă decideți ca alături de alte mame și părinți să îi învăluiți pe ei îngerașii în cea mai curată dragoste și pure cunoștințe pentru ca ei să crească în Soare ca Fii și Fiice ale Vieții.

Apă vie curge acum prin venele ființei mele știind că toate chinurile și suferințele voastre s-au transformat și se transformă în florile grădinii raiului. Că toate lacrimile au creat izvoarele de apă vie din care oamenii bând renasc în chip angelic pe acest Pământ, că toată marginalizarea ce ați trăit-o s-a prefăcut în timp și spațiu al mântuirii rasei umane.

Sunteți o forță ce se trezește și asta e magnific. Influența voastră e copleșitoare asupra curgerii vieții și a destinelor tuturor.
Voi creșteți copiii “energetic” prin intima legătură cu ei, voi vă alegeți partenerii, voi decideți în mare parte hrana cea de toate zilele, voi influențați cele mai intime alegeri în familie, voi cumpărați mai mult din 80 de procente din obiectele necesare traiului, voi sunteți cu inima cea mai trează și implicit cele mai dispuse să facă cele mai nobile alegeri.

Și valuri de extaz mă cuprind văzând că vă recăpătați libertatea de a sublima existența și de a reinstaura fericirea ca stare de fi pe Pământ prin a renunța și a scoate din lumile noastre a tuturor tot ceea ce umbrește, intoxică, otrăvește, prin a magnetiza în viața noastră valuri infinite de iubire ce se revarsă asupra a tot ce există.

Mulțumesc mamei mele că a făcut eforturi magnifice să mă aducă pe lume, dorindu-și o fată. Iulia ar fi fost să mă cheme. Iar dorința ei a impregnat în mine foarte multă energie feminină și printr-o participare tainică a cerului s-a întâmplat să mă nasc în cel mai feminin semn zodiacal cu apucături de rigoare ce mă fac să mă simt un norocos.
Mulțumesc apei ce mă învață zi de zi curgerea vieții și taine ale firii și îmi oferă onoarea să îi dăruiesc câtă iubire curge prin mine la Ceremoniile Apei de Cristal. Mulțumesc bărbaților care au avut curajul să își exprime feminitatea și au ales ca forța lor să o canalizeze către a iubi cu intensitate maximă viața și femeia.
Femeie din tot și toate îți mulțumesc însorit pentru harul și darul tău și mai ales pentru că ai ales să te întorci Suverană pe Tronul Vieții.

 Petrea Ciortan (https://www.facebook.com/TheArchitectureOfTheUniversalWhiteSun) ghid in procesul de ascensiune si practicant in ale samanismului, coordonator al proiectului The Shining Earth (https://www.facebook.com/TheShiningEarth)

Ra Zi El
Distribuie acest articol Oficial Media
Share