04/12/2021

Investiții în unități de învățământ în Timișoara

În acest an, din bugetul local, Primăria Municipiului Timișoara a făcut plăți pentru lucrări de investiții la unitățile de învățământ, în valoare de 29 milioane de lei și încă 4 milioane de lei pentru lucrări de reparații. Plățile s-au făcut pe achiziții realizate de școli, bazate chiar pe nevoile reale ale unităților de învățământ și verificate.
Avem în lucru contracte de proiectare pentru noi campusuri școlare și reabilitarea clădirilor existente, pentru a putea începe lucrările în lunile următoare:
– extindere corp clădire C1, la Școala Generală nr.7;
– reabilitare la Grădinița PP5;
– reabilitare termică la clădirea Grădiniței PP6;
– reabilitare corp clădire școală Liceul N. Lenau, fostul Colegiu Ion Mincu;
– reabilitare acoperiș la sala festivă a Colegiului C.D. Loga;
– reabilitare termică corp școală la Colegiul Ana Aslan, bd. Revoluției;
– reabilitare clădire internat la Colegiul Tehnic Electrotimiș;
– reabilitare fațade, acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva;
– extindere corp clădire C1 la Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti;
– audit energetic + DALI + PT reabilitare acoperiș și fațade la Colegiul Bănățean – corpul de pe str. General Ion Dragalina;
– Expertizare + DALI reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J. L. Calderon (corp fosta școală Generală nr.28), str. Cornelia Sălceanu, nr. 11;
– reabilitare corp clădire internat aparținând Liceului Henri Coandă, str. Brediceanu – proiectare finalizată, achiziția diriginților de șantier este în curs.
La Școala Gimnazială nr.24 se lucrează la documentații pentru realizarea unui campus școlar prin extinderea spațiilor, iar la Colegiul Național Bănățean se lucrează deja la proiectarea noului campus care va fi construit și va include și Colegiul Tehnic de Vest și Liceul Dositei Obradovici.
De asemenea, Primăria Municipiului Timișoara are în implementare proiecte cu fonduri europene în valoare de 130 de milioane de lei în unități de învățământ:
– Grădiniţa PP33 – Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent;
– Construire sală de sport la Școala Generală nr. 25;
– Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E, la Şcoala Gimnazială nr. 30. În urma extinderilor se vor obține în plus 6 săli de clasă și spațiile funcționale necesare la corpul D și 10 săli de clasă și spațiile funcționale necesare la corpul E.
– Construcție și dotare Liceu Waldorf ;
– Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu;
– Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara – Calea Bogdăneştilor”;
– Construcție clădire cu destinație creșă, str. Nicolae D. Cocea nr. 23A;
– Construcție clădire cu destinația creșă zona nord, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E;
– În precontractare la Autoritatea de Management: Construire clădire în regim P+1 E la Școala Generală nr.13. Clădirea va avea în total 7 noi săli de clasă.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share