ISU Dâmbovița, 17.414 acțiuni de intervenție în anul 2021. Raport de evaluare a activității

Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița pe anul 2021
Astăzi, 03 februarie a.c., la Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia din Târgoviște, în cadru restrâns, respectând regulile impuse de contextul pandemic, a avut loc prezentarea raportului de evaluare a activității ISU Dâmbovița pe anul 2021.

Am fost onorați să avem alături de noi pe prefectul județului Dâmbovița doamna conf.univ.dr. Claudia Gilia, președintele Consiliului Județean Dâmbovița domnul dr.ec.Corneliu Ștefan, comandanți ai structurilor MAI, MApN și reprezentanți ai instituțiilor publice cu care se cooperează la nivel județean, comandanți ai subunităților de intervenție și șefi ai structurilor funcționale din cadrul inspectoratului.

Prezentarea a pus accent pe misiunile desfășurate în sprijinul cetățenilor, Astfel, în zona de competență a inspectoratului, cele 11 subunități operative au desfășurat 17414 de acțiuni de intervenție. Comparativ cu anul anterior, numărul acțiunilor desfășurate ca răspuns la solicitările primite a crescut cu 17,65%, de la 14803 (2020).
Și în acest an, pandemia COVID-19 a pus amprenta asupra activităților specifice și a continuat să afecteze comunitățile, care s-au confruntat cu provocări și cu incertitudini în viața de zi cu zi.

Dintre intervențiile gestionate, 330 au fost în cazul incendiilor, 465 incendii de vegetaţie, 9714 cazuri de prim ajutor calificat și 4368 alte situații. De asemenea, echipajele specializate au participat la 1920 activităţi de instruire şi recunoaştere, 16 exerciţii cu forţe în teren, 91 misiuni de sprijin și 510 alte misiuni.

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate ori evacuate 562 de persoane dintre care 520 adulţi și 42 copii. Din nefericire, ca urmare a situaţiilor de urgenţă, 55 de persoane au decedat, din care 6 copii, iar 473 de persoane (151 copii) au fost rănite.

Principalele împrejurări determinante ale incendiilor produse în anul 2021 au fost de natură electrică. Din totalul de 330 de incendii, 274 au izbucnit la proprietăţi individuale.

Activitatea S.M.U.R.D. din cadrul ISU Dâmbovița s-a desfășurat zilnic, preponderent cu 11 ambulanțe tip B2 pentru prim ajutor calificat, cu capacitate de transport pacient. Echipajele SMURD din cadrul inspectoratului au intervenit la 11810 cazuri de prim ajutor, în creștere cu 9,7% față de anul anterior de la 10768. În medie au acționat la 32 de cazuri pe zi față de 29 de cazuri pe zi în anul 2020. De la înființare, din anul 2009, echipajele SMURD ale inspectoratului au acordat ajutor medical de urgenţă în 93369 de solicitări, pentru 93235 persoane, 86787 adulți și 6448 copii.

Echipajele inspectoratului care încadrează resursele medicale au asigurat primul-ajutor la 6437 afecţiuni medicale diverse, 1834 de cazuri pentru transport persoane suspecte/confirmate COVID-19, 355 de cazuri de descarcerare și prim ajutor la accident rutier, 1446 traumatisme, 426 intoxicaţii, 572 afecţiuni cardiace și 307 alte situații. Timpul mediu de răspuns a fost de 16 minute, iar timpul mediu de intervenție a fost de 52 minute. Aceste valori au fost influențate de numărul mare de intervenții la pacienți suspecți/confirmați COVID-19.

Anul 2021 s-a caracterizat printr-o creștere importantă a numărului de apeluri și situații de urgență monitorizate și gestionate. Prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112, la nivel județean, au fost înregistrate 36175 de situații care au fost direcționate pentru gestionare către Dispeceratul ISU Dâmbovița. Sistemul RO-ALERT a fost utilizat în 196 de cazuri când situația a impus avertizarea populației.

Activitatea preventivă a fost adaptată contextului epidemiologic, iar o parte din controalele planificate la nivelul inspecțiilor de prevenire au fost sistate. Inspectorii de specialitate au fost direcționați către alte forme ale activității de prevenire sau acțiuni în vederea sprijinirii măsurilor stabilite pentru gestionarea situației operative și pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.

S-au desfășurat 432 activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor, dintre care 38 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă. Au fost desfășurate activități de informare preventivă în 15 localităţi, 208 la instituţii și 209 la operatori economici la care au participat 3495 de persoane. Pe timpul activităților s-au distribuit 24241 de materiale informative care au în conținut recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

Au fost executate 695 controale de prevenire şi verificări, dintre care: 13 la localităţi, 290 la operatori economici, 158 la obiective de investiții, 183 la instituţii și 49 la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. Comparativ cu anul anterior se constată o scădere a numărului controalelor, tendință provocată de contextul pandemic.
Dintre controalele executate la operatorii economici, 235 au fost desfășurate inopinat şi 50 la obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.
Au fost executate 55 de activități de informare și control, în comun cu reprezentanții inspectoratelor județene de poliție și jandarmi, precum și cu personal medical din cadrul Direcției de Sănătate Publică.
Totodată, au fost executate 218 misiuni de verificare a respectării interdicțiilor pe timpul stării de alertă la societăți comerciale, instituții publice și persoane fizice.
Urmare a controalelor executate au fost aplicate 1448 de sancţiuni contravenţionale principale, reprezentând 1353 avertismente şi 95 amenzi în cuantum de 294500 lei.
A fost aplicată și 1 sancţiune contravenţională complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și a forțelor de intervenție.
Privind activitatea de avizare și/sau autorizare, au fost eliberate 81 de avize de securitate la incendiu și 9 alte tipuri, 18 puncte de vedere la planurile urbanistice și 88 autorizaţii de securitate la incendiu. S-a răspuns în 286 de situații în care obiectivele nu necesită aviz/autorizație de securitate la incendiu.


Totodată, au fost respinse 121 de documentații tehnice: 49 de solicitări privind eliberarea avizelor de securitate la incendiu și 72 privind eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru nerespectarea normelor în vigoare privind securitatea la incendiu, precum și calității slabe a documentațiilor tehnice prezentate de către beneficiar.
În scopul reducerii numărului unităților de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu au fost efectuate 3 instruiri cu primarii, directorii de școli, reprezentanții inspectoratului școlar, ai consiliului județean, ai instituției prefectului și cu proiectanții privind identificarea soluțiilor legale pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ.
De asemenea, pentru identificarea soluțiilor care să conducă la obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu au fost desfășurate 293 activități de asistență tehnică, solicitate de către persoanele responsabile de la operatori economici ori instituții.
Echipa specializată a inspectoratului a desfășurat o amplă activitate pe linie de asanare pirotehnică, executând 21 misiuni în 18 localităţi din judeţ, fiind ridicate 376 elemente de muniţie neexplodate rămase din timpul conflictelor armate.
Totodată, echipa pirotehnică a executat 3 misiuni de distrugere în poligonul special amenajat în comuna Dragomirești, fiind distruse 704 elemente de muniţie asanate.
În intervalele când situaţia a permis, s-au desfăşurat 3 şedinţe extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmboviţa la sediul Instituţiei Prefectului.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmboviţa a adoptat 231 de hotarâri, 212 în contextul combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 şi 19 în contextul situaţiilor de urgenţă sau evenimentelor produse în unităţile administrativ-teritoriale din județ.
În luna octombrie 2021 s-a desfășurat acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice din județul Dâmbovița cu rol de apărare împotriva inundațiilor.
Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi, au fost transmise factorilor responsabili pentru remedierea acestora în vederea diminuării efectelor unor eventuale inundaţii.
În prima fază ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, echipaje din cadrul ISU Dâmbovița s-au deplasat în teren pentru evaluarea situației, luarea primelor măsuri de protecție a populației și informare.
Ulterior, prin ordin al președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmboviţa, au fost stabilite comisii care au mers în teren pentru constatarea și evaluarea pagubelor.
Urmare a proceselor-verbale întocmite au fost propuse măsuri privind protecția populației, bunurilor sau refacere/reconstrucție, după caz.
Anul acesta s-a continuat activitatea de recrutare în cadrul programului de voluntariat ”Salvator din pasiune”.
La ISU Dâmbovița îşi desfăşoară activitatea 52 de voluntari, care au participat la 103 acţiuni de intervenţie pe linia acordării primului ajutor calificat şi la 9 activităţi de informare preventivă. Un număr de 21 voluntari au parcurs Cursul introductiv şi 19 au parcurs Cursul de prim ajutor de bază, în două noi serii de voluntari înscriși.
Pentru rezultatele foarte bune obţinute în îndeplinirea misiunilor ordonate, 33 de cadre militare (6 ofiţeri, 2 maiștri militari și 25 de subofiţeri) au fost înaintate în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad.
În semn de recunoștință pentru devotamentul și profesionalismul de care au dat dovadă, 12 pompieri dâmbovițeni care au făcut parte din modulul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure constituit la nivel national pentru a sprijini Grecia, au primit disctincții și au fost avansați în mod exceptional în gradul următor.
În anul 2021, un moment cu o mare însemnătate pentru pompierii dâmbovițeni a fost acela în care, pe 13 septembrie, în cadrul unui ceremonial organizat la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Pompierilor din România, Președintele României, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, ne-a înmânat Drapelul de luptă al unității, care reprezintă simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare.
Pentru anul 2022 ne propunem consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă, a capacității de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei și autorităţilor, dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns și a capacităţii umane, logistice şi administrative.
La finalul prezentării, inspectorul șef, locotenent-colonel ing. Florea Cristian-Claudiu a ținut să adreseze mulțumiri reprezentanților instituțiilor și structurilor județene cu care s-a colaborat, pentru modul echilibrat și promptitudinea cu care au ales să ne sprijine în oferirea unui serviciu de calitate comunităților pe care le deservim.
Totodată, a ținut să precizeze că acest moment de bilanț reflectă rezultatele obținute de organizație ca un tot unitar, fără a pierde din vedere meritele fiecărui angajat în parte.
Ca o recunoaștere a modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, inspectorul șef a transmis mulțumirile comenzii inspectoratului adresate personalului propriu.
”Dragi colegi, prin implicarea noastră și cu sprijinul structurilor județene cu care cooperăm, am pornit la drum în anul 2022 având certitudinea că modul în care ne vom executa misiunile se va cuantifica într-un nivel ridicat de siguranță pentru comunitatea din care facem parte.”

COMPARTIMENT
INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share