Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Legea pentru modificarea și completarea legislației privind asistența socială

Partidul Social Democrat și guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu, refac din temelii asistența socială din România, pentru ca niciodată să nu existe situații precum cele din așa numitele” azile ale groazei”.

Modernizarea sistemului de asistență socială presupune trecerea de la un serviciu de asistență socială care se bazează pe alocări financiare insuficiente în raport cu nevoile și problemele concrete ale categoriilor vulnerabile către servicii sociale integrate.

De asemenea obiectivele Programului de Guvernare 2023-2030 prevăd stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile și dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat, care să țină cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori.

Prima direcție de acțiune a Planului de acțiune pentru implementarea strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, prevăzut ca anexă la Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027, aprobată prin HG nr.440/2022, prevede asigurarea dreptului la asistență socială pentru cetățenii din fiecare localitate, respectiv, reglementarea prin lege a atribuțiilor de asistență socială care sunt partajate între stat și autoritățile administrației publice locale la nivel de comună, oraș, municipiu, parte din pachetul minim de servicii publice de interes local la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale și a standardelor de calitate și de cost pentru serviciul public de asistență socială.

Rezultatul acțiunii privește modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 și funcționarea serviciului public de asistență socială în fiecare unitate administrativ-teritorială cu asistent social angajat/contractat și acordarea de către serviciul public de asistență socială a pachetului minim reprezentat de serviciul de asistență comunitară pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale.

După runde consistente de discuții cu ONG-urile din domeniu, în urma cărora s-au preluat multe propuneri, guvernul a luat în discuție un proiect de act normativ.

Sunt schimbări majore, printre care: se înăspresc criteriile de acreditare și licențiere a serviciilor sociale; se reduce drastic, de la 12 la doar 3 luni, licența de funcționare provizorie.

Nu se mai permite funcționarea vreunui centru social fără vizita în teren a specialiștilor, în cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licențiere.

Vizitele de evaluare și monitorizare NU se mai anunță.

Licența de funcționare poate fi retrasă în regim de urgență prin decizia directorului Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. Se introduc sancțiuni penale pentru încălcările noii legislații.

Amenzile cresc până la 100.000 de lei.

20230908_proiect-lege-modific-completare-acte-normative-asistenta-sociala

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share