Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Legile Educației votate astăzi cu miting și marș de protest în București

În urma dezbaterilor avute atât în Parlamentul României, cât și în țară, cu elevi, studenți, părinți, cadre didactice, personalul auxiliar din învățământ, oameni de afaceri, autorități publice locale, societate civilă și cultele religioase, Legile Educației au fost votate,  în procedură de urgență, cu amendamentele care vin în sprijinul comunității școlare și universitare.
Iată doar o parte dintre acestea:  
 Învățământ tehnologic în sistem dual, prin care putem pregăti tinerii pentru meseriile cerute de piața muncii;
 Cabinete medicale și cabinete stomatologice vor fi înființate în fiecare unitate de învățământ preuniversitar din țară până în 2030;
 Siguranța în școli a cadrelor didactice și a elevilor este esențială pentru desfășurarea actului educational;
 Starea de bine a elevilor urmează să fie asigurată și prin introducerea de noțiuni pentru acordarea primului ajutor;
 Partidul Social Democrat și-a asumat și susținut amendamentele înaintate de cele 13 din 18 culte religioase recunoscute;
 Combaterea abandonului școlar prin extinderea programului de rechizite școlare, generalizarea Programului Național „Masă Sănătoasă” la nivelul întregii țări, asigurarea gratuității transportului pentru elevi și ore online pentru copiii și tinerii care suferă din cauza unor boli și nu pot ajunge la școală, prin Programul „Școala din Spitale”;
 Reglementarea învățământului din penitenciare și școli de reeducare, pentru ca tinerii și adulții care sunt privați de libertate,  să-și  poată  continua  parcursul educațional;
 Oferirea de burse sociale de 300 de lei pe lună pentru elevii proveniți din medii dezavantajate, grupuri vulnerabile, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă’’;
 Burse lunare în valoare de 700 de lei pentru mamele minore cu condiția frecventării orelor de curs pe perioada anului școlar;
 Liceele silvice vor fi reglementate, asemenea  liceelor agricole;
 Înființarea de unități de învățământ de tipul ”școală românească din afara granițelor țării”, cu predare în limba română, în acele state în care există comunități românești istorice sau însemnate numeric.
Legile au fost adoptate în condițiile în care, peste 15000 de angajați din învățământ protestează astăzi în București,  pentru a  atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de învăţământ românesc.
”Astăzi ne putem bate pentru drepturile noastre, pentru câștigarea respectului și demnității acestei profesii. Sau… putem alege să tăcem, să fim indiferenți, resemnați acasă sau în școală, dar tăcerea înseamnă acceptarea actualei situații și întărirea credinței guvernanților că politicile lor sunt corecte. Astăzi, prin protestul nostru putem fi modele pentru  copiii noștri și pentru  societate. Eu voi fi la protest, tu unde vei fi? a transmis Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” anunţă Guvernul României și Parlamentul că 𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐚̂𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐧𝐬̦𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐠𝐫𝐞𝐯𝐞𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞.
 Hotărârea de a apela la această formă extremă de protest este cu atât mai justificată cu cât, prin proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care urmează să fie discutat în Coaliția de Guvernare, Executivul intenționează să ia decizii cu impact negativ suplimentar pentru angajații din învățământ, în condițiile în care:
1. Se plafonează cheltuielile de personal la nivelul anului 2022 – imposibil de realizat în sistemul de învățământ, deoarece salariile cadrelor didactice se majorează odată cu trecerea la un grad didactic superior/ o nouă tranșă de vechime;
2. Se blochează atingerea de către personalul didactic auxiliar și nedidactic a salariilor de bază din Legea 153/2017, contrar promisiunii făcute de președinții PSD și PNL în urmă cu două săptămâni;
3. Se accentuează deficitul de personal prin: interdicția cumulului pensiei cu salariul și prin blocarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
4. Se blochează activitățile de formare profesională (esențiale în dezvoltarea carierei didactice).
Indiferent dacă acest proiect de ordonanță de urgență va fi aprobat sau nu, revendicările FSLI, FSE „SPIRU HARET” și FNS „ALMA MATER” rămân aceleași:
a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege;
b) identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului din învățământ;
c) adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;
d) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;
e) în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă net superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;
f) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;
g) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației;
h) plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.
PREŞEDINTE, Simion HANCESCU
PREȘEDINTE, Marius Ovidiu NISTOR
PREȘEDINTE, Anton HADĂR

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share