Mânăstirea este Ierusalim şi Sion duhovnicesc!

”Dacă stareţii şi duhovnicii vor fi ca făcliile în sfeşnic şi vor merge, ca Păstorul cel bun, în fruntea turmei, atunci mănăstirile vor înflori văzând cu ochii, iar călugării vor lăuda pe Dumnezeu împreună cu îngerii” 

Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.” (Ioan 10, 9-16).

Demult, în copilăria mea, credeam că fericirea ţi-o dă mulţimea bunătăţilor. Dar,  odată mi-am dat seama că ceva îmi mai lipseşte şi nu pot fi chiar atât de fericită. În sufletul meu de copil a pătruns atunci lumina care te face cu adevărat fericit, lumina pe care o aduce „Păstorul cel Bun“, Iisus Mântuitorul. Schitul Poiana Pustnicului se află situat pe Muntele Gropu din Pasul Vâlcan, la distanță de  șase km amonte de Mănăstirea Lainici, din județul Gorj.

Misiunea cu care l-a învrednicit Tatăl ceresc  pe părintele  Ieromonah Nicolae  Rotariu, de a fi un propovăduitor al învăţăturilor Sale şi un mijlocitor al aspiraţiilor noastre către slava dumnezeiască a fost înnobilată de împrejurarea că această misiune o va face de aici, de la Schitul Pustnicului din larva Defileului Jiului, ca vrednic urmaș a ctitorului sfântului locaș de cult, Părintele Gherasim. Mi-a fost dat să aflu un preot călugăr  tânăr, cu facultatea de teologie terminată,  cu adevărat păstor de suflete, şi atunci m-am gândit că poate şi Domnul Iisus, de Care auzisem vorbindu-se până atunci, Se aseamănă cu acest bun păstor,  care mi-a vorbit nespus de frumos despre Mântuitorul, Cel care iubea copiii ca nimeni altul şi Care era plin de dragoste.

Acesta a fost închinoviat pe seama schitului  – Mănăstirea Lainici în octombrie 2018, apoi tuns în monahism în 2019. A fost hirotonit ierodiacon în 20 iulie 2019, după care, în 6 august 2019,  a fost hirotonit ieromonah de către IPS Părinte Irineu Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Arhimandritul Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici îl sprijină întotdeauna pe tânărul egumen, care-i cere sfatul,  când are de realizat ceva, se consultă împreună, totul fiind făcut, pentru buna orânduială în SCHITUL POIANA PUSTNICULUI. Părintele Nicolae este cel care i-a preluat nobila misiune de a duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu și lucrul bun făcut de predecesorul său. Cum toate sunt rânduite de Dumnezeu, tânărul  păstor de suflete de acum, un teolog școlit în frumosul târg al Ieșilor lui Creangă și în Cetatea Banilor la Craiova,  a fost născut pe 4 decembrie, de ziua Sfîntei Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor și a Văii Jiului,  iar la botez a primit numele de Nicolae. La slujbă din ziua Sfântului Nicolae,  i-au stat alături părintele Mihai Ianc din Vulcan și încă un alt  frate preot călugăr, Antonie. care i-a încântat pe toți cei prezenți cu vocea sa caldă. ” Sfântul Nicolae a  fost un om milostiv, de acee troparul  îl numește ”chip al blândețelor”, a făcut jertfe nemaipomenite pentru salvarea celor oropsiți, celor nedreptățiți. De aceea,  Dumnezeu l-a învrednicit ca din timpul vieții să săvârșească o mulțime de minuni”,  a spus în predica sa, părintele Mihai Iancu.

Și pentru că a fost și ziua onomastică a părintelui stareț, cu toții, cei prezenți  i-am cântat ” La mulți ani”. Vrednic este și să ne trăiască întru mulți ani și binecuvântați în misiunea sa de pastor de suflete!. L-am văzut cu lacrimi în ochi de bucurie. Iar mica bisericuță s-a umplut de crini, florile preferate ale Maicii Domnului și crăciunițe aduse de credincioși. Ziua s-a încheiat cu o agapă frătească, la care au participat peste 65 de persoane. După slujba ținută conform rânduielilor  mânăstirești, care a adunat zeci de credincioși din mai multe zone ale țării, tânărul ieromonah a ținut să ne  mai împărtășească din experiența sa pe care, a căpătat-o în timp, ca slujitor al lui Dumnezeu.

”Din anul 2011 frecventez schitul și, în toți acești ani, m-am străduit să fiu în deplină ascultare față de prea cuviosul părinte Protosinghel Gherasim, primul egumen al acestui schit și duhovnic al meu. M-am implicat în toate ascultările pe care mi le-a dat părintele, care a prins drag de mine.  Era un bun pedagog, citea omul, nu avea școli înalte, dar avea har de la Dumnezeu. După ce am terminat Facultatea de Teologie m-am stabilit definitiv aici, la schit. Și a știut că îi voi prelua munca. În viață, trebuie să faci ceea ce-ți place. Iar eu am ales să slujesc Bisericii Ortodoxe. Masterul l-am finalizat la Facultatea de Teologie din Craiova. Cât de frumoasă este  credința noastră, ortodoxă. Nimeni de pe fața pământului nu are o trăire ca a noastră, pentru că această trăire vine din ființa noastră, a fiecărui credincios. Singura putere a omului este să iubească. Așa a făcut și Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul nostru, s-a lipit de Iisus Hristos, și- a mărturisit credința și a devenit dependent de Dumnezeu și astfel a devenit sfânt.  Suntem chemați să ne apărăm și noi credința. Cei care ne aflăm în acest colț de țară, ne-a învrednicit Dumnezeu cu multe  daruri” a ținut să ne spună  Părintele ieromonah Nicolae. Cu elanul tinereții sale,  cu sprijinul fraților monahi și al credincioșilor care s-au adus prinosul, cu dragoste față de Dumnezeu,  cel  de-al doilea egumen  a reușit să facă  din acest schit, lăcașul cel mai frumos și mai plăcut, pentru toți cei care caută loc de rugăciune, de mîngîiere, de regasire cu Dumnezeu și cu semenii.  Mulți creștini din Valea Jiului vin să se închine la Schitul din Poiana Pustnicului. Vara, există un drum de legătură, către schit,  mult mai spectaculos, decât cel actual.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 10 mai 2022 a.c., o delegație condusă de Protos. Silvestru Bușică a adus și a oferit în semn de aleasă prețuire și binecuvântare Părintelui Ieromonah Nicolae Rotariu, Egumen al Schitului Poiana Pustnicului, Mănăstirea Lainici, un veșmânt care a acoperit Moaștele SFÂNTULUI CUVIOS DIMITRIE CEL NOU, Ocrotitorul Bucureștilor și al Catedralei Patriarhale. Racla cu veșmântul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost așezată spre închinare  și la loc de cinste în biserica Schitului Poiana Pustnicului, cu hramurile „Sf. Ier. Nicolae” (06 decembrie) și „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” (20 iulie).  Părintele Nicolae a mulțumit încă odată,  pentru  bucuria de a ne revedea și de a mai povesti despre ceea ce a realizat, pe parcursul unui an.  Iar locul de acolo,  din creierii munților,  binecuvântat de Dumnezeu, a devenit un adevărat Rai, făurit de oameni, cu ajutorul altor oameni, iubitori de cele sfinte, de Dumnezeu și de Isus Hristos.    Fiecărui român, îi poate fi folositor un pelerinaj la Schitul POIANA PUSTICULUI  din Munții Vâlcan –  Defileul Jiului, în acel loc binecuvântat, așa cum este și țara noastră, România, Grădina Maicii Domnului. Dumnezeu să ocrotească ROMÂNIA! 

Nu omul este cel care alege, ci Dumnezeu îl cheamă, iar această chemare trebuie să o simţi, să o trăieşti ca pe o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Înaintea bunului Dumnezeu să ne facem mai buni, pentru că bunătatea cea mai multă, se realizează în liniștea sufletului. În linistea sufletului se realizează bucuria, se realizează conștiința prezenței lui Dumnezeu. Și unde este Dumnezeu cu darul Său, acolo,  nici un lucru nu este greu. Amin!

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share