Măsuri sociale pentru anul 2023. Încă ne confruntăm cu o formă dominantă de sărăcie care poate conduce la lipsă alimentară

Românii care se află într-un grad extrem de excluziune socială vor putea primi până la 10.000 de lei pentru nevoile imediate, pe baza diferitelor forme de sprijin care se vor acorda, a afirmat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), citat de Agerpres, se vor oferi 1.400 de lei pentru a sprijini plata facturilor la energie. Totodată, se vor acorda șase noi tranșe de 250 de lei pentru achiziția de alimente și mese calde, de care vor beneficia 2,4 milioane de persoane.

Preșcolarii și elevii din medii defavorizate vor primi vouchere în noul an școlar pentru rechizite și îmbrăcăminte. Peste 1,18 milioane de români vor primi un nou pachet de 24 kg, cu ajutoare alimentare. Vor fi acordate vouchere pentru reziliență socială pentru repararea locuințelor și pentru achiziția de electrocasnice”, precizează ministerul.

Persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru a-și procura echipamente asistive care să le îmbunătățească viața și să le dea, totodată, șansa la o activitate remunerată.

Mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi sprijin în valoare de 2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic”, se menționează în comunicat.

Astfel, pentru contracararea scăderii generale a standardului de viață și a apariției unor grupuri sociale vulnerabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continuă să implementeze măsuri care să preîntâmpine și să compenseze efectele sociale destructive, cauzate de contextul macroeconomic, asupra grupurilor aflate în situație de risc.

Conform sursei citate, măsurile sunt în strânsă legătură cu strategiile naționale în domeniul social, precum și cu evoluția macroeconomică, pentru a contribui la scăderea ratei riscului de sărăcie și excluziune. Intervențiile au fost condiționate de realizarea unei documentări și analize prealabile care să permită evidențierea nevoilor adresate în cadrul propunerilor de proiecte, care să adreseze mai multe aspecte problematice de care depinde calitatea vieții oamenilor, precum facilitarea accesului la piața muncii, educația sau locuirea.

„Datele o spun clar, încă ne confruntăm cu o formă dominantă de sărăcie care poate conduce la precaritate alimentară, în anumite situații. Aceste lucruri fac ca peste două milioane de cetățeni să nu își poată permite un standard de viață decent pentru anul 2023. Tocmai de aceea, la nivelul Guvernului am gândit un pachet măsuri care sunt integrate și complementare, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervențiilor. Așadar, vor fi români care se află într-un grad extrem de excluziune socială care vor putea primi până la 10.000 de lei pentru nevoile imediate, pe baza diferitelor forme de sprijin care se vor acorda”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Pe termen lung, prin Programele Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și Educație și Ocupare 2021-2027, Guvernul urmărește să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii, cât și prin implementarea unor măsuri care să sprijine nevoile imediate.

Astfel, pachetul de măsuri de care vor beneficia persoanele vulnerabile în 2023 cuprinde, printre altele, șase noi tranșe de vouchere sociale de 250 de lei, oferite și în 2023.

Aproximativ 2,5 milioane de români, aflați în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie, au primit IV tranșe de vouchere sociale prin programul „Sprijin pentru România”, în valoare totală de 1.000 de lei. La 19 decembrie, tuturor beneficiarilor care aveau card le-a fost virată tranșa IV.

Măsura va continua pe tot parcursul anului 2023, când vor fi livrate alte VI tranșe, a câte 250 de lei, o dată la două luni.

„Vor primi vouchere sociale pentru alimente și mese calde: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele dinanul 2023; copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023; familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023”, precizează ministerul.

De asemenea, de acest sprijin vor beneficia si familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023, familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, românii vulnerabili vor primi sprijin pentru compensarea prețurilor la energie în valoare nominală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe.

Astfel, se acordă 700 lei/semestru, în luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023 și 700 lei/semestru, în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

„Vor beneficia de măsură: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei; familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat”, se menționează în comunicat

Pentru acordarea de ajutoare pentru încălzire au fost alocate fonduri europene în valoare de 4 miliarde lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua să ofere ajutorul de 500 de lei pentru îmbrăcăminte și rechizite, după ce, în anul școlar 2022-2023 au beneficiat 405.000 preșcolari și elevi, față de 245.000 beneficiari în anul școlar precedent. Conform ministerului, de acest sprijin vor beneficia copiii din învățământul de stat preșcolar, cu condiția ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei). Totodată, vor beneficia și elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.275 lei).

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate numai la unitățile cu care emitenții cardurilor au contracte de afiliere.

Totodată, MIPE efectuează demersurile pentru a implementa o măsură care să finanțeze acordarea de vouchere de reziliență pentru sprijinirea populației vulnerabile prin îmbunătățirea condițiilor de locuire prin investiții în servicii comunitare care să includă posibilitatea sprijinirii în activitățile casnice/cotidiene, precum și a unor servicii pentru reparația locuințelor.

Astfel, românii vulnerabili vor putea beneficia de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi precum mașina de spălat, frigider sau aragaz.

În primăvara acestui an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va începe distribuția celei de-a VI-a tranșe de pachete cu alimente în cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. Pachetele vor ajunge la 1.188.852 beneficiari. Pachetele conțin 12 alimente de bază (38 de unități) și provin de la producători din România.

„Proiectul finanțat prin POAD, cu un buget total de 235 milioane euro, presupune livrarea a 7.133.112 de pachete (170.000 tone de alimente) în șase tranșe, prima dintre acestea fiind acordată în perioada iunie – august 2020. În anul 2021 au fost livrate alte două tranșe de alimente, în lunile februarie – martie și august 2021 – ianuarie 2022, cea de-a patra tranșă fiind distribuită în perioada martie – septembrie 2022.

Cele șase tranșe cuprind în total: 35.000 de tone de făină; 28.000 de tone de mălai; 28.000 de tone de orez; 14.000 de tone de zahăr; 28.000.000 de litri de ulei; 28.500.0000 de borcane de gem și compot.

PIDS 2021-2027 va avea în vedere și susținerea unor măsuri destinate oferirii de suport pentru încadrarea în muncă, dar și pentru cei care necesită sprijin în vederea exercitării capacității de exercițiu legale.

„Tehnologiile asistive (rampe electrice, softuri de citire pentru nevăzători etc) pentru persoane cu dizabilități au un preț ridicat ce nu poate fi acoperit de majoritatea celor care au nevoie de un asemenea dispozitiv. În perioada 2014-2020 astfel de dispozitive au fost finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, dar doar pentru o parte dintre persoanele cu vârsta între 18 și 64 de ani.”, se menționează în comunicat.

Astfel, peste 7.000 persoane cu dizabilități, cu vârsta între 18 și 65 ani au primit vouchere în cuantum de până la 5.000 euro pentru a-și procura echipamente care să le îmbunătățească viața și să le dea, totodată, șansa la o activitate remunerată: cititoare pentru nevăzători, fotolii rulante, proteze audio, elevatoare, diverse instrumente ajutătoare pentru scriere sau desen dar și instrumente manipulatoare robotizate, printre altele.

POIDS 2021-2027 va continua această măsură, să acopere și nevoile minorilor și ale vârstnicilor cu dizabilități în această privință.

„Mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi sprijin în valoare de 2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic. Ajutoarele vor fi acordate în limita a 12 milioane euro, sumă alocată prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”, precizează ministerul.

Conform sursei citate, vor beneficia de acest sprijin: mamele cărora le-a fost stabilit dreptul la venitul minim garantat; mamele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei; mamele cu dizabilități; mamele aflate temporar în situații critice de viață – victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale; mame și care nu dețin acte de identitate și nu pot accede la drepturile civile; mamele minore; mamele – cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Listele cu persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare vor fi întocmite de autoritățile administrației publice locale, prin Serviciile Publice de Asistență Socială, centralizate de către prefecturi, transmise Ministerului Afacerilor Interne și, ulterior, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care este coordonatorul la nivel național al acestui program”, se mai precizează în comunicat.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share