27/09/2020

NOI DIRECTIVE PENTRU POPULAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată;
– în temeiul Dispoziţiei Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
în temeiul Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3488 din 25.02.2020 privind constatarea unei situaţiide urgenţă generată de riscul de contaminare cu noul Coronavirus COVID19 în judeţul Timiş;
– în temeiul prevederilor Horărârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
– ” în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
– în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CONVOCAT ÎN DATA DE 24.03.2020 HOTĂRĂŞTE :

Art. 1
începând cu data de 24.03.2020, ora 12.00, se aplică următoarele măsuri:
1)    . Se închid toate parcurile şi locurile dejoacă
2)    . Se închid florăriile
3)    . Se instituie obligativitatea spălării zilnice cu dezinfectant a tuturor peroanelor şi staţiilor STPT, inclusiv a trotuarelor din jurul acestora, pe o distanţă de minimum 10 m
4)    . Se instituie obligativitatea spălării zilnice cu dezinfectant a tuturor pieţelor
5)    . Se instituie obligativitatea evitării aglomeraţiei în pieţe, prin personal de pază adecvat
6)    . Se interzice circulaţia mijloacelor de transport public ale STPT între orele 22.30 — 4.00
7)    . Se instituie obligativitatea dezinfectării zilnice a căilor de acces în blocuri şi a casei scărilor. Se vor dezinfecta inclusiv balustradele, mânerele încuietoarelor geamurilor, uşilor, inclusiv uşilor lifturilor şi butoanele interfoanelor şi lifturilor)
Art. 2. Prezenta hotărâre se va face publică, totodată transmiţându-se ca document oficial structurilor vizate pentru punerea şi urmărirea punerii ei în practică

Distribuie acest articol Oficial Media
Share