Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Noi specializări/programe de studii de licență în anul universitar 2016-2017

studii-licentaGuvernul a modificat HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului  domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017, în sensul modificării unor specializări, conform rapoartelor ARACIS, introducerii de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizării unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, la cererea acestora, potrivit unui comunicat de presa.

Actul normativ adoptat în ședința de Guvern de astăzi, introduce următoarele  noi specializări/programe de studii universitare de licență în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare:

  • Chimie farmaceutică
  • Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație
  • Media digitală
  • Managementul sistemelor de supraveghere aeriană
  • Leadership militar
  • Pedagogie socială

Totodată, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016  cuprinde un număr de 35 de programe noi pentru studii de licență, distribuite în 22 de instituții de învățământ superior, iar pentru 59 de instituții de învățământ superior există modificări ale capacităților de școlarizare pentru unele programe de studii, conform rapoartelor ARACIS.

Documentul menționează și specializările care intră în lichidare, pentru care nu se mai organizează admitere în începând cu anul universitar 2016-2017.

Totodată, 3 instituții de învățământ superior – Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Pitești și Universitatea Creștină ”Partium” din Oradea – își modifică structura, la solicitarea acestora, în baza hotărârilor Senatelor universitare.

 

Informații suplimentare

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare, domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii unversitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

Evaluarea externă a calității este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenție de asigurare a calității din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în prezentul act normativ au fost fundamentate ținând cont de: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare; asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat; tendințele demografice; autonomia universitară și răspunderea publică; organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share