Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Noul COD SILVIC în dezbatere

Ieri a avut loc la sediul MMAP o întâlnire de lucru a specialiștilor din domeniul silvic care vor elabora un nou cod silvic, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Consorțiul care lucrează la elaborarea acestui act normativ este format din specialiști ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”, ai Universității Transilvania din Brașov și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Gărzii Forestiere Naționale, ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”, ai Universității Transilvania din Brașov și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Noul cod silvic va fi elaborat în cadrul proiectului ”Reforma sistemului de management și a celui de guvernanță în domeniul forestier prin dezvoltarea unei Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente” , prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității. Termenul de finalizare a acestui proiect este sfârșitul lunii iunie 2023.
Elaborarea actelor normative de modificare și completare a legislației actuale în domeniul forestier se va realiza prin studierea codurilor silvice din alte țări, având în vedere contextul național.
Pe lângă noua variantă a codului silvic care va fi elaborată, cerințele stabilite în cadrul Capitolului C2 – Păduri și protecția biodiversității din PNRR au în vedere intrarea în vigoare și a altor acte normative, menite să raționalizeze cadrul juridic, să combată exploatarea forestieră ilegală și să îmbunătățească gestionarea pădurilor: Ordonanța de urgență nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora;Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice care stabilește metodele de calcul al prejudiciului de mediu și financiar cauzat de exploatarea forestieră ilegală și de alte infracțiuni silvice; alte hotărâri ale guvernului privind combaterea exploatării forestiere ilegale și îmbunătățirea gestionării pădurilor: modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 743/2015, Hotărârii Guvernului nr. 1076/2009, Hotărârii Guvernului nr. 229/2009, Hotărârii Guvernului nr. 497/2020.
În cursul acestui an și Garda Națională de Mediu va fi dotată, începând cu acest an, cu 46 de sisteme aero-purtate (drone) dotate cu senzori și echipamente specifice activității de inspecție și control.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a semnat, joi, 2 martie 2023, în calitate de Lider de Parteneriat, contractul de furnizare a sistemelor aeropurtate dotate cu senzori şi echipamen-te specifice activităţilor de inspecţie şi control din cadrul proiectului „Extinderea și moderni-zarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurate-ței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare”, cod SMIS 2014+ 139943.
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațio-nal Infrastructură Mare (POIM – Axa 4) în vederea desfășurării de acțiuni destinate îmbunătă-țirii calității aerului, în special în mediul urban, respectiv promovării masurilor de reducere a poluării aerului. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), derulează acest proiect în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), Garda Naţională de Mediu (GNM) şi In-stitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli (INCAS Bucureşti).
„Având în vedere importanța aerului pe care noi toți îl respirăm, una din prioritățile și preo-cupările MMAP, este să se asigure că structurile de control din subordinea sa au la îndemână instrumente moderne și eficiente pentru a interveni rapid în cazul în care există activități care aduc prejudicii mediului. Derulăm acest proiect finanțat prin POIM și astăzi am semnat contractul de achiziționarea celor 46 de sisteme aeropurtate dotate cu senzori şi echipamente specifice activității de inspecție și control. Acestea vor furniza informații în timp util de la diverse  evenimente cu impact asupra mediului și vor deveni un instrument esențial în activi-tatea zilnică a comisarilor de mediu”, a declarat ministrul Barna Tánczos.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 57.032.004,04 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 48.206.969,94 lei.
Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt:  achiziția sistemelor integrate mobile de monitorizarea calității aerului (21 autolabo-ratoare complet echipate conform standardelor aflate în vigoare, ce vor fi utilizate de Agențiile de Protecția Mediului din ţară); achiziţia sistemelor aeropurtate fără pilot (UAV) – drone, dotate cu senzori şi echipa-mente specifice activității de inspecție şi control, care vor fi operate de către Comisa-riatele Gărzii de Mediu de la nivel judeţean (46 drone); dezvoltarea unei platforme online pentru managementul sistemelor aeropurtate, astfel se va realiza o platformă unică, dedicată GNM, ce va îngloba atât date de la RNMCA, rețele independente de monitorizare a calității aerului, cât şi date stelitare. Livrarea celor 46 de sisteme UAV se va face începând din luna iunie, în 4 loturi, urmând să se încheie până la sfârșitul acestui an.
O atenție deosebită a fost acordată județelor cu un risc accentuat de poluare a aerului prin arderile necontrolate de deșeuri.
Implementarea acestui proiect vizează îmbunătățirea sistemului național de evaluare si moni-torizare a calității aerului, care implică extinderea şi modernizarea infrastructurii de moni-torizare a calității aerului din administrația instituțiilor aflate în subordinea autorității pu-blice centrale pentru protecția mediului cu scopul creșterii acurateței informațiilor specifice si a capacității de răspuns la episoadele de poluare în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu din zona urbana si promovarea masurilor de reducere a poluării aerului.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share