Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Parteneriat Judeţean Timiş – Mehedinţi pentru evaluarile naţionale

11016370_1066319876717941_1861557334_nInspectoratul Şcolar Judeţean Timiş si Mehedinti sunt beneficiarii proiectului “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu success a evaluărilor naţionale!”, ID 137875, finanţat de FSE în valoare de 4884445,83 lei , proiect ce se derulează în Timiş şi Mehedinţi pe o perioadă de 18 luni.

Perioada de implementare: 8 aprilie 2014- 30 septembrie 2015 în parteneriat.

Beneficiarii acestui proiect sunt 129 de şcoli cu clase gimnaziale din judeţele Timiş şi Mehedinţi, şcoli în care cei 4200 de elevi grup ţintă ai proiectului vor beneficia de un program educaţional dezvoltat la nivel multiregional,de educaţie tip “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naţionale!”.

Activităţi derulate în cadrul proiectului în perioada aprilie 2014 – ianuarie 2015:
Analiza rezultatelor elevilor la examenul de evaluare naţională pe ultimii 3 ani şcolari;
Au fost selectate cele 129 şcoli cu clase gimnaziale, pe baza analizei menţionate, la nivelul judeţelor Timiş şi Mehedinţi;
S-au parcurs etapele de selecţie, înscriere în grupul ţintă şi formare a 30 consilieri şcolari şi 240 de experşi învăţare; formarea acestora s-a realizat în cadrul sesiunilor de instruire prevăzute în proiect şi destinate experţilor învăţare, consilierilor şcolari selectaţi. Scopul instruirilor a fost acreditarea participanţilor în vederea implementării programului educaţional la nivel multiregional, de educaţie tip “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naţionale!”. Programul este destinat elevilor claselor a VIII-a în vederea promovării cu succes a evaluărilor naţionale;

Acreditarea cursurilor a fost realizată de furnizorul de formare, respectiv FNAP IP (Partenerul 2), pentru instruirea experţilor învăţare şi consilierilor şcolari. Cursurile acreditate sunt:

1. Pregătire suplimentară pentru promovarea cu success a evaluărilor naţionale utilizând noi metode şi tehnici (componenta TIC);

2. Pregătire suplimentară pentru promovarea cu success a evaluărilor naţionale ! Managementul învăţarii (componenta psihopedagogică);

3. Construirea programului educaţional “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naţionale!”, pe cele 4 componente: de bază (limba română şi matematică), componenta opţională, psihopedagogică şi compinenta de evaluare;
Implementarea programului construit în cadrul proiectului în 2 etape:
1) Pilotarea programului în 49 unităti şcolare cu minim 1600 elevi de clasa a VIII-a, etapă parcursă în perioada octombrie – decembrie 2014;
2) Derularea programului în 80 unităţi şcolare cu minim 2600 elevi de clasa a VIII-a – etapă în curs de implementare, perioada februarie – mai 2015;
Desfăşurarea programului s-a realizat în etapa de pilotare şi este în curs în etapa de derulare, pe următoarele componente ale programului:
COMPONENTA DE BAZĂ: Limba română şi matematică,
COMPONENTA OPŢIONALĂ: cultură civică şi educaţie antreprenorială, limba engleza, ştiinţe şi tehnologii;
COMPONENTA PSIHOPEDAGOGICĂ: consilierea elevilor tuturor elevilor din grupul ţintă (4200 de elevi din judeţele Timiş şi Mehedinţi) Componenta de consiliere se desfăşoară cu toţi elevii din grupul ţintă, după un program stabilit în funcţie de nevoile individuale, de grup ale acestora.
COMPONENTA DE EVALUARE: evaluarea elevilor la disciplinele de bază din care se susţin evaluările naţionale, disciplinele opţionale şi evaluarea din punct de vedere psihopedagogic.
Evaluarea a fost realizată de către experţii învăţare şi de către consilierii şcolari, prin teste iniţiale, intermediare i finale, conform unei planificări realizate lunar. Elevii au primit teste iniţiale şi finale la Limba română şi matematică pentru evaluarea stadiului nivelului cunoştiinţelor pentru participarea la evaluările naţionale.
Au fost completate chestionare de diagnoza iniţială şi chestionare de diagnoză finale în cadrul componentei psihopedagogice, de către toşi elevii, în urma cărora se va elabora un raport de diagnoză final care va oferi soluţii de îmbunătăţire a programului de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a pentru promovarea cu succes a evaluărilor naţionale la care participă.11040315_1066319800051282_1204857851_n

Au fost oferite 50 de subvenţii elevilor din mediul rural cu o situaţie materială precară din ambele judeţe: Timiş şi Mehedinţi
S-au acordat 50 de subvenţii la nivelul ambelor judete conform unei metodologii de acordare a subvenţilor elaborate la nivelul proiectului pentru 50 de elevi din mediul rural, cu o situaţie materială precară. Conducerea școlilor implicate în pilotare au sprijinit selectarea elevilor şi distribuirea subvenţiilor către aceştia.
Organizarea de seminarii pentru transfer de expertiză şi schimb de bune practici la nivel multiregional.
Au avut loc la nivel multiregional 4 seminarii pentru transfer de expertiză şi schimb de bune practici , astfel : 2 seminarii pe componenta de bază: limba română şi matematică, 1 seminar pentru disciplinele opţionale şi un seminar pentru componenta de consiliere,
La seminarii au participat experţii educaţie, experţii învăţare, consilieri şcolari şi membrii echipelor de proiect (ISJ Timiş, ISJ Mehedinţi şi FNAP-IP).
În prezent se desfăşoară etapa de derulare a programului de pregătire suplimentară care se desfăşoară în 85 unitati de invatamant cu substructurile acestora, din Timiş şi Mehedinţi, selectate, 160 experţi de învăţare au implementează programul de pregatire suplimentară din cadrul proiectului, la nivelul a minim 2600 de elevi de clasa a VIII-a, pentru a-i sprijini în promovarea cu succes la evaluările naţionale.
30 consilieri şcolari selectaţi ofera servicii de orientare/consiliere celor 2600 de elevi de clasa a VIII-a din grupul ţintă, din ambele judeţe
Este un proiect strategic care a început în luna aprilie 2014 şi se finalizează în septembrie 2015, proiect în care grupul de elevi selecţionaţi să aibă rezultate mai bune la evaluarea naţională din această vară. Este un grup ţintă format din 4200 elevi, atât din judeţul Mehedinţi cât şi din judeţul Timiş , în mod egal. Provin aproape din toate unităţile de învăţământ din mediul rural, dar avem câţiva şi din mediul urban sunt acei elevi care au rezultate mai puţin satisfăcătoare la învăţătură. Este vorba numai de copii din clasa a opta care urmează să susţină în această vară examenul de evaluare naţională” – Aura Danielescu, inspector şef, Inspectoratul Judeţean Timiş.
Stejărel Ionescu- Timisoara

Distribuie acest articol Oficial Media
Share